Unsur maklumat tentang perubatan Penolong kod etika

Unsur maklumat tentang perubatan Penolong kod etika

Setiap organisasi sama ada awam atau profesional mempunyai taraf mereka sendiri yang memelihara imej Syarikat. Selain itu, nilai-nilai ini dapat meningkatkan moral.

Benar cukup, kod etika dalam penjagaan kesihatan adalah tidak sama dengan bahawa etika am, pembantu perubatan atau MAs percaya apa yang mereka lakukan merupakan tugas mereka kepada manusia. ” Dengan peraturan moral ini, kakitangan perubatan seperti Pembantu Perubatan dijangka untuk melakukan perkara-perkara berikut:

Untuk kekal setia kepada majikan-majikan mereka
Menurut Kod Etika AAMA, Pembantu Perubatan dijangka mengikuti dan memelihara kehormatan mereka dan prinsip-prinsip profesion ini oleh disiplin yang menerima dan mentadbir undang-undang.

Selain itu, Pembantu Perubatan dijangka tulen, berdedikasi dan benar kepada majikan mereka. Pembantu Perubatan adalah tertakluk untuk kesempurnaan dan pembatalan lesen mereka apabila mereka terbukti banyak mencuri, hitam surat menyurat, menerima rasuah atau melaksanakan apa-apa lain kotor.

Memberi perkhidmatan penjagaan kesihatan Standard Kualiti
Pembantu Perubatan dijangka memberi perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti dan menghormati pesakit-pesakit mereka sentiasa. Privasi adalah penting untuk orang dan pembantu perubatan mestilah prihatin dengan privasi pesakit bila-bila masa dan di mana sahaja.

Pembantu Perubatan harus sentiasa sopan dan menyenangkan, kasih sayang dan memujuk ke arah pesakit. Mereka mesti juga meletakkan pesakit-pesakit mereka mudah bila-bila masa mereka akan mengalami ketakutan yang besar terutamanya sebelum prosedur-prosedur yang mana pesakit selalunya mempunyai ketakutan yang tidak diketahui. Selain itu, mereka mesti pada setiap masa menunjukkan simpati dan empati kepada pesakit mereka. Sebarang komentar yang lucah atau terma-terma tidak dibenarkan kerana ia boleh menyebabkan dejection.

Mestilah bersedia untuk pergi lebih jauh
Pembantu Perubatan dijangka menyertai Perkhidmatan tambahan, bertujuan untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat di dalam masyarakat. Mereka dijangka akan mengambil bahagian dalam kerja-kerja sukarela atau projek kesedaran komuniti Kesihatan kerajaan.

Untuk mengekalkan kerahsiaan
Melainkan jika diperlukan undang-undang, Pembantu Perubatan dijangka akan Simpan semua campur tangan dan komunikasi dengan pesakit peribadi. Sebaik-baiknya, maklumat pelanggan adalah eksklusif untuk ahli-ahli pasukan perubatan yang diberikan kepada pelanggan. Persatuan bagi Pembantu Perubatan Amerika adalah sangat dogmatik apabila ia datang ke kawasan ini. Apa-apa maklumat yang diberikan adalah secara tidak sengaja walaupun kepada sanak-saudara dan ahli keluarga Pembantu Perubatan akan menyebabkan lesen akan ditarik-balik.

Untuk tertakluk diri dalam meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka
Untuk kepentingan diri, contemporaries dan pesakit, Pembantu Perubatan mesti mendapatkan kemajuan profesional dengan latihan berterusan dan membangunkan pengetahuan dan kemahiran.

Di samping itu, Pembantu Perubatan mesti dibuka untuk tambahan ilmu dan maklumat dengan mengkaji penyelidikan baru dan Tip-Tip oleh rakan pekerja. Di sisi lain, mereka mesti juga berkongsi untuk mereka contemporaries lain-lain fakta-fakta yang dipelajari dan kemahiran mereka.

Pasti, etika adalah sangat penting untuk mana-mana Kumpulan, organisasi atau pertubuhan sama ada sosial atau profesional. Kod Etika ini memelihara maruah dan cita-cita Kumpulan. Melalui Kod Etika ini, orang mungkin mempunyai idea apa yang boleh dijangkakan kepada setiap ahli-ahli mereka. Selain itu, etika apabila ketat dilaksanakan boleh membangunkan asas organisasi.

Bukan sahaja Pembantu Perubatan tetapi profesional penjagaan kesihatan keseluruhan dijangka dari dan mendukung etika perubatan. Etika perubatan menyokong integriti, keseragaman manusia dan rasa hormat maruah pesakit. Pembantu Perubatan dan penjagaan kesihatan profesional seluruh dibezakan dengan profesion lain kerana mereka adalah komited kepada perkhidmatan dan manusia. Sudah tentu, ini adalah salah satu daripada banyak perkara yang mesti anggap oleh pembantu perubatan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *