Tuntutan insurans kesihatan Texas SUBROGASI

Tuntutan insurans kesihatan Texas SUBROGASI

Keperluan untuk mempunyai tuntutan insurans mengambil hak jarang berlaku tetapi boleh berlaku dalam kes kemalangan yang melibatkan dua atau lebih orang yang mana salah satu individu-individu yang terlibat adalah bersalah. Definisi subrogate adalah untuk menggantikan satu dengan yang lain. Definisi undang-undang subrogate adalah untuk menggantikan atau menggantikan seorang individu dengan individu yang lain dalam suatu tuntutan bagi kerugian atau kerosakan. SUBROGASI tuntutan insurans kesihatan hanya akan berlaku apabila pihak bertanggungjawab ke atas kerugian yang ditanggung oleh ahli Diinsuranskan.

Dalam kes tuntutan insurans perubatan yang mengambil hak, ahli Diinsuranskan (orang A) mengalami kerugian yang disebabkan oleh orang lain (orang B), dan orang yang syarikat insurans akan membayar tuntutan mengikut dasar. Syarikat insurans orang yang akan subrogate tuntutan dengan memegang hak orang A untuk mengumpul kerugian dari pembawa insurans B orang.

Seorang pembawa insurans biasanya akan subrogate tuntutan apabila kerugian ditanggung. Jika ahli yang Diinsuranskan membayar perkhidmatan perubatan bagi memenuhi potongan, pembawa insurans akan tidak subrogate tuntutan ini kerana tiada kerugian yang ditanggung oleh syarikat insurans. Walau bagaimanapun, apabila tuntutan melebihi potongan dan pembawa Insurans bermula untuk menanggung kerugian, tuntutan adalah tertakluk kepada SUBROGASI.

Sebagai contoh, yang bergantung kepada polisi insurans kesihatan keluarga adalah menunggang basikal beliau dan dilanggar oleh sebuah kereta yang dipandu oleh seorang penunggang motosikal yang Diinsuranskan. Kanak-kanak dilindungi di bawah polisi boleh ditolak $1,500 coinsurance 80/20%. Kanak-kanak itu mengalami lutut yang guna, satu gegaran kecil, scrapes dan lebam. Kanak-kanak itu diperiksa oleh seorang pakar Ortopedik yang perintah MRI untuk mengesahkan tiada kerosakan kekal kepada lutut. Sebab berjaga-jaga, imbasan CAT dijalankan untuk mengesahkan bahawa gegaran tersebut adalah kecil. Semua Perkhidmatan disediakan jumlah $3,000. Pertama $1,500 akan digunakan boleh ditolak, dan pengangkut akan subrogate tuntutan ini. Setiap dolar di atas $1,500 akan tertakluk kepada coinsurance dan pembawa insurans kesihatan yang membayar 80% atau $1,200 dan pemegang polisi membayar $300. Syarikat insurans akan subrogate $1,200 untuk memulihkan kerugian tuntutan. Ahli Diinsuranskan perlu menghubungi pembawa insurans automobil pemandu untuk memulihkan kerugian daripada $1,500 yang dibayar sebagai potongan dan coinsurance $300 yang dibayar.

Apa-apa kerugian yang ditanggung oleh ahli Diinsuranskan sehingga potongan tersebut akan menjadi tanggungjawab orang yang Diinsuranskan, dan pengangkut akan mempunyai tiada penyertaan dalam pemulihan. Juga, jika potongan telah melebihi dan tuntutan adalah tertakluk kepada coinsurance, SUBROGASI pembawa insurans tuntutan akan hanya terpakai kepada bahagian yang coinsurance itu. Sekali lagi, jumlah yang dibayar oleh ahli yang Diinsuranskan mengikut kadar coinsurance perlu dikutip oleh ahli Diinsuranskan individu.

Perbezaan di antara kadar tersenarai untuk perkhidmatan perubatan atau prosedur dan kadar diskaun PPO bukanlah tertakluk kepada SUBROGASI dan ahli Diinsuranskan mahupun pengangkut boleh mengumpul perbezaan kerana jumlah itu tidak kerugian sebenar.

Bilakah insurans kesihatan tuntutan melibatkan pihak ketiga difailkan dan mungkin tertakluk kepada SUBROGASI di masa hadapan, syarikat insurans perlu dibuat menyedari keadaan tersebut dengan serta-merta. Kebanyakan pembawa insurans kesihatan mengekalkan sebuah Jabatan SUBROGASI untuk tujuan menguruskan kutipan tuntutan dari pembawa insurans pihak ketiga.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *