Tjc Im kesediaan Standard 101

Tjc Im kesediaan Standard 101

Suruhanjaya bersama (TJC) adalah sebuah organisasi bebas, bukan untuk keuntungan, Suruhanjaya bersama accredits dan memperakui lebih daripada 17,000 organisasi penjagaan kesihatan dan program-program di Amerika Syarikat.

TJC ini baru-baru telah dikemaskini dan dikembangkan dengan piawaian akreditasi pengurusan (IM) maklumat bagi organisasi penjagaan kesihatan. Piawaian kesediaan baru untuk pengurusan maklumat dan pengurusan risiko ia akan memerlukan hospital untuk memikirkan semula bagaimana mereka melindungi dan maklumat sensitif yang selamat, audit, dan meningkatkan kesinambungan operasi dan pelan pemulihan bencana.

Untuk mengekalkan dan mendapat akreditasi, organisasi perlu semakan menyeluruh ke tempat oleh sekumpulan profesional penjagaan kesihatan bersama Suruhanjaya, sekurang-kurangnya sekali setiap tiga tahun. Tujuan kajian adalah untuk menilai prestasi organisasi dalam bidang yang memberi kesan kepada penjagaan. Akreditasi boleh kemudian diberi berdasarkan bagaimana organisasi memenuhi piawaian Suruhanjaya bersama.

Hospital infrastruktur IT adalah asas memberikan penjagaan berkualiti. TJC mengiktiraf ini dalam Standard kesediaan pengurusan maklumat dipertingkatkan. Antara pelbagai topik-topik lain, TJC khusus berucap tiga bidang utama pengurusan risiko IT dalam piawaian IM yang baru. Ini termasuklah:

Keselamatan rekod pesakit
Sistem keselamatan dari pencerobohan dan mengganggu data
Kesinambungan operasi dan keupayaan pemulihan bencana

Tiga piawaian utama kesediaan.

Pelan untuk kesinambungan proses IM (IM.01.01.03)

Organisasi mesti ada rancangan bertulis untuk menguruskan gangguan proses maklumat (berasaskan kertas, elektronik, atau berasaskan kertas dan elektronik). Pelan hospital untuk menguruskan gangguan kepada proses-proses maklumat mesti menangani perkara-perkara berikut:

Mempunyai sandaran sistem maklumat elektronik
Pelan untuk gangguan sistem maklumat elektronik
Menyediakan latihan untuk kakitangan dan dilesenkan pengamal bebas mengenai prosedur alternatif untuk mengikuti apabila tidak ada sistem elektronik maklumat
Mewujudkan pelan untuk menangani gangguan kepada proses-proses maklumat diuji untuk keberkesanan mengikut tempoh masa yang ditakrifkan oleh hospital
Melaksanakan rancangan untuk menguruskan gangguan kepada proses-proses maklumat untuk mengekalkan akses kepada maklumat yang diperlukan untuk penjagaan pesakit

Melindungi privasi maklumat kesihatan (IM.02.01.01)

Menggunakan maklumat kesihatan hanya untuk tujuan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan-peraturan atau lagi terhad oleh polisi kerahsiaan maklumat
Mendedahkan maklumat kesihatan hanya dengan kebenaran dari pesakit atau sebagai tidak selaras dengan undang-undang dan peraturan
Memantau pematuhan kepada polisi privasi maklumat kesihatan

Mengekalkan keselamatan & integriti maklumat kesihatan (IM.02.01.03)

Melindungi daripada capaian yang tidak dibenarkan, penggunaan dan pendedahan maklumat kesihatan
Melindungi maklumat kesihatan terhadap kerugian, kerosakan, pengubahsuaian tanpa kebenaran, perubahan yang tidak disengajakan, dan kemusnahan akibat kemalangan
Mengawal kemusnahan disengajakan maklumat kesihatan
Memantau pematuhan kepada polisi-polisi mengenai keselamatan dan integriti maklumat kesihatan

TJC ini langkah mempertingkatkan standardnya kesediaan pengurusan maklumat adalah selaras dengan pertambahan bilangan kejadian kecurian ID dan kawal tekanan dari banyak kerajaan dan sumber-sumber peribadi. Hospital biasa, sebagai contoh, adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan Leader, pematuhan PCI (kad kredit) dan sering Sarbanes Oxley.

Penyebut biasa

Biasa antara peraturan-peraturan ini dan lain-lain maklumat terbaik Amalan Standard Keselamatan adalah keperluan untuk melindungi semua pesakit, kad kredit dan lain-lain data sulit dari pencerobohan, kacau-ganggu, dan kecurian – pada setiap masa.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *