Tennessee Kemaskini rekod-rekod awam perceraian yang tersedia dalam talian

Tennessee Kemaskini rekod-rekod awam perceraian yang tersedia dalam talian

Mendapatkan bercerai akan menjadi pengalaman yang tiada pasangan yang telah berkahwin berharap untuk. Mana-mana individu yang munasabah mahukan hubungan yang berlangsung. Tetapi malangnya, statistik menunjukkan bahawa ini adalah tidak benar-benar berlaku. Sebagai hakikatnya, bilangan kes perceraian di Amerika Syarikat pada dasarnya telah didarabkan dalam beberapa tahun kebelakangan sahaja. Lebih daripada 40% rakyat Amerika telah melalui perceraian sekurang-kurangnya sekali. Dalam negeri Tennessee, yang agak kecil apabila ia datang kepada kawasan penduduk dan tanah, rekod perceraian Tennessee awam akan stacking secara beransur-ansur di pracetak di negeri tersebut.

Manakala rekod perceraian bukanlah sesuatu yang seseorang boleh dibanggakan terutamanya, ia tidak mengandungi maklumat tertentu yang boleh menjadi sangat penting kepada sesiapa sahaja yang menjalankan carian latar belakang. Rekod perceraian boleh memberikan butir-butir seperti nama-nama orang yang terlibat, terakhir diketahui alamat, umur, kanak-kanak sokongan, butir-butir mengenai kanak-kanak, jagaan, sebab atau alasan untuk diisinya tentang perceraian itu dan tarikh dan masa Bilakah bercerai akhirnya selesai. Dalam erti kata lain, rekod perceraian yang boleh memberi penjelasan yang sewajarnya sejarah perkahwinan pasangan.

Di bawah Jabatan Kesihatan Negeri, Pejabat rekod-rekod yang penting bertanggungjawab untuk menjaga dan mengekalkan rekod perceraian di negeri itu, serta apa-apa jenis lain rekod penting Kerajaan. Bagi sesiapa yang ingin mendapatkan salinan diperakui bagi rekod perceraian, Pejabat rekod penting Kerajaan adalah tempat pertama yang anda perlu pergi ke. Apabila anda mengemukakan kelayakan anda betul dan anda telah membayar caj yang dikehendaki dan yuran pemprosesan, anda akan mendapat suatu salinan yang diperakui dan undang-undang bagi rekod perceraian anda diminta.

Selain daripada pejabat rekod penting Kerajaan, anda juga boleh akses kepada rekod-rekod perceraian Tennessee pejabat kerani tempatan county Mahkamah. Tetapi kunci di sini adalah memikirkan county mana pasangan itu memfailkan untuk bercerai. Fikiran anda, tugas ini tidak akan mudah kerana terdapat banyak daerah di Tennessee, 95 untuk lebih speisifik. Untuk hasil carian yang lebih merangkumi semua, anda boleh menyediakan nama-nama individu-individu yang terlibat, serta nombor hubungan dan alamat surat-menyurat yang sah.

Rekod-rekod Mahkamah perceraian biasanya dibuat diakses oleh masyarakat umum menurut, tentu saja, untuk Negeri dan undang-undang Persekutuan. Rekod awam seperti sijil kelahiran hidup, rekod-rekod kematian, sijil perkahwinan dan perceraian dokumentasi disediakan untuk anda, dengan syarat bahawa anda mematuhi prosedur-prosedur yang betul yang diletakkan oleh Negeri dan Mahkamah county tempatan yang menyelia prosiding perceraian.

Hari ini permintaan yang meningkat terhadap akses yang lebih mudah kepada rekod-rekod awam telah mendorong pembekal rekod perdagangan dan persendirian yang banyak untuk menawarkan khidmat mereka di dalam talian. Kaedah alternatif ini dalam mendapatkan maklumat mengenai rekod-rekod awam yang pelbagai telah menjadi agak memudahkan, terima kasih kepada pembekal rekod tersebut. Semua yang anda perlukan untuk memperoleh akses untuk menceraikan rekod bayaran yang kecil dan anda mengumpul apa-apa jenis rekod awam yang dikehendaki daripada mana-mana negeri di Amerika Syarikat. Meninggalkan keselesaan rumah anda sendiri tidak lagi merupakan satu pilihan apabila ia datang untuk menjalankan carian latar belakang.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *