Syarat-syarat asas untuk Kejuruteraan Mekanikal

Syarat-syarat asas untuk Kejuruteraan Mekanikal

Kejuruteraan Mekanikal adalah satu bidang yang melibatkan penggunaan prinsip fizik untuk analisis, rekabentuk, pembuatan dan penyelenggaraan sistem mekanikal. Kejuruteraan Mekanikal adalah salah satu yang luas ENGAN daripada bidang-bidang Kejuruteraan. Ia berkaitan dengan rekabentuk, pembinaan dan operasi jentera dan sistem mekanik.

Kejuruteraan Mekanikal memerlukan pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep utama termasuk mekanik, satah, termodinamik, mekanik bendalir dan tenaga. Jurutera mekanik menggunakan prinsip-prinsip teras serta pengetahuan lain dalam bidang untuk mereka bentuk dan menganalisis kenderaan bermotor, pesawat udara, Pemanasan dan penyejukan sistem, kapal, pembuatan, industri peralatan dan jentera, robotik, alat perubatan dan banyak lagi.

Mechanicalebook menyediakan semua topik, artikel, definisi, jadual, kuiz dan video mengenai Kejuruteraan Mekanikal. Orang boleh tulis artikel lain yang berkaitan dengan Kejuruteraan Mekanikal dalam Laman ini. Dengan bantuan Kalkulator unit yang berbeza juga diukur dalam Laman ini.

Dalam bidang Kejuruteraan Mekanikal boleh dianggap sebagai koleksi daripada pelbagai disiplin mekanikal seperti mekanik dan satah.
Mekanik adalah, dalam erti kata paling am, kajian dan kesannya atas perkara. Biasanya, Kejuruteraan Mekanik digunakan untuk menganalisis dan menjangka pecutan dan kecemaran (elastik dan plastik) objek di bawah kuasa-kuasa yang dikenali (juga dipanggil beban) atau tegasan.
Ia termasuk Static, dinamik, mekanik bahan, mekanik bendalir dan mekanik kontinum.

Satah merupakan kajian pergerakan badan (objek) dan sistem (Kumpulan objek), sambil mengabaikan daya-daya yang menyebabkan pergerakan.
Jurutera mekanikal biasanya menggunakan satah dalam reka bentuk dan analisis mekanisme. Satah boleh digunakan untuk mencari pelbagai kemungkinan gerakan untuk satu mekanisme yang diberikan, atau bekerja di belakang, boleh digunakan untuk merangka satu mekanisme yang mempunyai pelbagai pilihan pergerakan.

Mekatronik merupakan satu cabang disiplin Kejuruteraan Mekanikal, Kejuruteraan Elektrik dan kejuruteraan perisian yang berkenaan dengan menyepadukan elektrik dan Kejuruteraan Mekanikal untuk mencipta sistem hibrid.
Robotik adalah aplikasi mekatronik melahirkan robot-robot, yang sering digunakan dalam industri untuk menjalankan tugas-tugas yang merbahaya, tidak menyenangkan, atau berulang-ulang. Robot ini boleh menjadi apa-apa bentuk dan saiz, tetapi semua akan preprogrammed dan berinteraksi secara fizikal dengan dunia.

Analisa struktur adalah Cawangan Kejuruteraan Mekanikal (dan juga kejuruteraan awam) ditujukan untuk memeriksa mengapa dan bagaimana objek gagal. Kegagalan struktur berlaku dalam dua mod umum: kegagalan statik, dan kegagalan lesu.

Termodinamik adalah kajian tenaga, penggunaan dan transformasi melalui sistem. Prinsip-prinsip termodinamik digunakan oleh Jurutera mekanikal dalam bidang Termobendalir, pemindahan haba, dan Pertukaran tenaga. Jurutera mekanik menggunakan thermo-Sains Reka bentuk enjin dan loji-loji janakuasa, Pemanasan, pengalihudaraan, dan Penyaman udara (HVAC) sistem, penukar haba, haba sink, radiators, penyejukan, penebat, dan lain-lain.

Penggubalan atau lukisan teknikal adalah yang Jurutera mekanikal membuat arahan untuk pembuatan bahagian-bahagian. Arahan untuk pembuatan sebahagian mesti makan untuk jentera yang diperlukan, sama ada secara manual, melalui arahan terancang, atau melalui penggunaan pembuatan berbantukan komputer (CAM) atau digabungkan atur cara CAD/CAM.
Beberapa teknologi pada kelebihan Kejuruteraan Mekanikal adalah sistem mekanikal mikro Electro (MEMS), rencam, mekatronik, Nanoteknologi dan analisis unsur terhingga.

Anda boleh melawat: dan

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *