Sekolah Pengurusan Kesihatan

Sekolah Pengurusan Kesihatan

Bidang pengurusan kesihatan semakin berkembang dan permintaan untuk profesional kesihatan berkualiti terus berkembang. Kesihatan pengurusan sekolah, kolej, dan Universiti menyediakan program-program pengajian bagi syarikat bersekutu, Sarjana Muda, Sarjana dan Ijazah Doktor Falsafah dalam Pengurusan Kesihatan, atau kesihatan Pentadbiran, serta sijil-sijil pengajian khusus.

Bergantung kepada tahap pilihan, Sekolah Pengurusan Kesihatan kursus akan merangkumi penjagaan kesihatan, Pentadbiran Perniagaan, polisi Kesihatan, penyelidikan, teknologi penjagaan kesihatan, ekonomi, dan pemasaran, antara lain. Pelajar-pelajar dalam pengurusan kesihatan akan disediakan untuk mengambil peranan kepimpinan dalam menyelesaikan masalah, penyelesaian konflik, dan industri perubahan; dan pelajar akan memahami aspek-aspek penting isu undang-undang, peraturan dan etika yang wujud untuk penjagaan kesihatan.

Sekolah Pengurusan Kesihatan akan menyediakan kursus-kursus pengurusan perniagaan yang dirangka untuk membangunkan kemahiran untuk jawatan pengurusan di firma-firma perniagaan pengurusan kesihatan, institusi, dan pertubuhan lain. Program Ijazah Pengurusan Kesihatan menyediakan pendidikan yang sempurna dalam operasi perniagaan, menyediakan pelajar untuk pelbagai jawatan pengurusan dalam perniagaan dan agensi-agensi kerajaan.

Program Kolej pengurusan kesihatan untuk Ijazah Sarjana Muda menyediakan pelajar untuk jawatan-jawatan peringkat rendah dengan aplikasi praktikal kajian pengurusan kesihatan dan Pengajian am bagi memahami Kesihatan organisasi.

Program Ijazah Sarjana dalam pengurusan kesihatan sekolah-sekolah dan Universiti menyediakan untuk profesion yang pertengahan dan lanjutan dalam pengurusan dan pentadbiran kesihatan. Program Siswazah mengajar pengetahuan teori dan Gunaan yang tertumpu kepada perancangan dan aplikasi inisiatif-inisiatif Kesihatan mengubah seting penjagaan kesihatan. Kursus-kursus ijazah Sarjana termasuk pentadbiran Perkhidmatan, sistem maklumat, urusan HMO, dan menguruskan penjagaan ambulatori.

Pendidikan pengurusan kesihatan di peringkat doktor falsafah adalah menjurus ke arah kanan profesional. Program ijazah ini memberikan pelajar maju aplikasi teori dan praktikal ilmu pentadbiran di tempat kerja dan untuk mengekalkan kesihatan. Kajian mungkin termasuk penyediaan perkhidmatan kesihatan, pengurusan kesihatan dan polisi, Pendidikan Kesihatan, Perkhidmatan manusia, penggubalan dasar kesihatan dan pematuhan.

Pelbagai organisasi memerlukan Pengurus dengan kebolehan merancang, mengatur, memimpin, mengurus sumber-sumber, mengenal pasti dan menyelesaikan masalah, memahami pasaran dan pengiklanan, mengumpul dan menganalisis data, dan menilai keputusan dan menilai aktiviti-aktiviti organisasi perkhidmatan kesihatan. Pelajar boleh menjangka jawatan di pejabat-pejabat perubatan, organisasi penjagaan kesihatan, kesihatan awam dan pertubuhan-pertubuhan lain yang perlukan jurusan pengurusan dan staf pentadbiran.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Sekolah Pengurusan Kesihatan dan sekolah pengurusan kesihatan dalam talian, sila Cari laman web kami untuk maklumat yang lebih mendalam dan sumber.

Penafian: Di atas adalah gambaran umum dan mungkin atau mungkin tidak menggambarkan amalan-amalan tertentu, kursus dan/atau perkhidmatan yang berkaitan dengan mana-mana satu dilakukan tertentu yang atau tidak diiklankan di laman web kami.

Hakcipta Terpelihara 2007 – Hakcipta Terpelihara oleh komunikasi positif Media, Inc.

Notis: Penerbit adalah bebas untuk menggunakan artikel ini untuk ezine atau laman web, artikel disediakan dicetak semula dari kesemua aspeknya, termasuk hak cipta dan Penafian, dan semua Pautan kekal utuh dan aktif.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *