Rekod-rekod perceraian Washington yang sempurna

Rekod-rekod perceraian Washington yang sempurna

Negeri Evergreen, Washington, terletak di bahagian barat Amerika Syarikat. Ia bersempadan dengan British Columbia, Idaho, Oregon, dan lautan Pasifik. Berdasarkan Banci Amerika Syarikat 2010, negara ini menduduki tempat ke-13 dari segi bilangan penduduk dengan lebih dari 6 juta daripada jumlah penduduk. Walaupun kejayaannya di beberapa kawasan, tempat ini saham yang sama kebimbangan yang kebanyakan negeri mengalami, peningkatan kes-kes perceraian. Pada masa ini, beberapa rekod perceraian Washington disimpan di Arkib yang.

Di bawah kebenaran Negeri, Semua fail awam dipelihara dan dilindungi oleh Pusat Statistik Kesihatan di bawah Jabatan Kesihatan. Ia memegang dan menyimpan akaun pada perkahwinan ditamatkan daripada 1 Januari 1968 untuk hadir. Ada yuran yang diperlukan jika anda mahu untuk mendapatkan satu salinan; Walau bagaimanapun, ia adalah untuk keuntungan anda kerana ia sudah merangkumi carian 10 tahun. Untuk memohon, anda perlu lakukan adalah bekalan yang berikut: nama pasangan, tarikh dan tempat perceraian, nombor telefon, Surat-Menyurat alamat dan tandatangan penuh.

Bagi perceraian yang berlaku sebelum 1968, perkara terbaik yang perlu dilakukan adalah untuk mendapatkan maklumat dari juruaudit County di tempat yang tepat di mana dekri perceraian telah diperolehi. Atau satu juga boleh meminta data cawangan Daerah Arkib negeri yang mewakili daerah perceraian. Anda boleh melakukannya melalui mana-mana daripada yang berikut: mel, telefon, Faks atau dalam talian. Cuma ingat, 5 minggu mesti diperuntukkan jika pesanan data telah dilakukan melalui pilihan pertama.

Mencari maklumat ini adalah tiada apa-apa yang baru antara pelbagai individu hari ini. Orang menggunakannya untuk mengesahkan latar belakang peribadi seseorang. Mendapatkan memegang ia adalah begitu juga diperlukan bagi mereka yang telah bercerai sebelum ini dibenarkan untuk berkahwin lagi. Selain itu, ianya bermanfaat bagi sesiapa sahaja untuk memastikan bahawa dia Amanah seseorang yang tidak komited kepada orang lain kerana ia memaparkan status perkahwinan orang yang semasa.

Mengambil langkah tambahan dalam mengetahui sejarah atau Salasilah keluarga anda adalah satu perkara yang boleh dilakukan dengan cekap melalui maklumat ini. Bagi anak angkat, melalui Arkib ini adalah penyelesaian yang terbaik untuk mencari ibu-bapa biologi anda. Selain itu, data ini juga adalah berguna bagi apa-apa perkara undang-undang atau usaha yang serius. Berdasarkan kepada Akta Kebebasan Informasi, dokumen ini disediakan untuk semua orang dan sesiapa sahaja yang begitu memerlukannya atas sebab-sebab yang sah.

Menjalankan carian rekod perceraian kini menjadi lebih mudah melalui internet. Segala-galanya yang anda perlukan ada disediakan oleh pelbagai tapak dalam talian. Mereka menyediakan pangkalan data yang luas bagi akses yang lebih mudah. Selain itu, proses membuat semua perbezaan. Ianya cepat, mudah dan peribadi. Dengan membayar dengan bayaran yang kecil, anda akan mendapat laporan yang terbaik yang anda kehendaki. Ia membantu anda mempelajari subjek anda rasmi status perkahwinan, perceraian sejarah, butir-butir isteri/suami, penyelesaian, serta tarikh-tempat-sebab-Majlis-proses dan pemisahan. Perceraian yang pelbagai juga akan muncul, jika terdapat mana-mana.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *