Rekod dalam talian perkahwinan New York

Rekod dalam talian perkahwinan New York

Bandaraya New York ialah salah satu negeri yang mempunyai penduduk setempat mereka untuk mengakses rekod-rekod awam yang dibenarkan. Rekod-rekod perkahwinan New York adalah hanya salah satu daripada dokumen-dokumen yang terbuka kepada orang ramai untuk melihat. Dokumen-dokumen yang akan dikendalikan oleh Jabatan Perkhidmatan Kesihatan.

Menjalankan penyelidikan sejarah keluarga adalah salah satu sebab utama untuk mencapai rekod perkahwinan di New York. Ia juga adalah dokumen diperlukan apabila memproses transaksi kerajaan seperti insurans dan perisytiharan harta. Ia juga merupakan salah satu dokumen-dokumen yang diperlukan apabila menjalani pemisahan undang-undang.

Sijil perkahwinan New York yang mengandungi maklumat yang berguna seperti butir-butir asas mengenai pengantin perempuan dan pengantin lelaki. Seseorang itu boleh menemui nama lengkap pengantin perempuan dan pengantin lelaki bersama-sama dengan tarikh lahir mereka. Butir-butir yang berkaitan tentang perkahwinan pasangan juga boleh ditemui di dalam fail. Ia mengandungi tarikh dan tempat di mana Kup yang berkahwin. Salah satu juga boleh mencari nama-nama orang-orang yang hadir dalam Majlis tersebut seperti nama-nama saksi-saksi dan ibu bapa.

Hanya dokumen perkahwinan yang telah didaftarkan sejak tahun 1914 di beberapa daerah di New York, Buffalo, Albany dan Yonkers boleh diperolehi. Rekod-rekod sebelum tahun itu boleh diperolehi hanya daripada daerah di mana pasangan yang berkahwin. Kos untuk memproses permintaan jika $30. Bukti pengenalan diperlukan untuk mendapatkan salinan rekod. Rekod boleh diperolehi selepas 12 minggu kerana permohonan telah difailkan. Salah satu juga boleh meminta untuk tergesa-gesa mendapatkan semula dokumen dan membayar caj tambahan tetapi ia masih akan mengambil masa selama 4 minggu.

Rekod perkahwinan New York akan diarkibkan di Jabatan Perkhidmatan Kesihatan di bawah seksyen rekod penting. Salah satu boleh memfailkan permohonan terus dari pejabat dan mencapai borang permohonan dari situ. Ajak mel juga boleh dilakukan jika tiada cara untuk pergi ke pejabat tetapi pembayaran tersebut perlu juga dihantar melalui cek atau kiriman wang. Kedua-dua kaedah mengambil sedikit masa tetapi dengan penggunaan Internet pencarian rekod sekarang telah menjadi mudah.

Internet telah membuat carian rekod perkahwinan lebih cepat dan lebih mudah. Ada tidak perlu untuk pergi ke pejabat dan fail permintaan dari sana kerana ia boleh dilakukan di rumah dengan hanya beberapa klik tetikus. Carian secara percuma rekod perkahwinan boleh juga didapati secara online tetapi ramai masih pergi untuk pilihan dibayar. Ini adalah pilihan terbaik jika kualiti adalah penting. Seseorang boleh mendapatkan maklumat yang tepat dan lengkap menggunakan Perkhidmatan berbayar secara online.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *