PVC stolarija

MitrilGM je racunarski program za podrku proizvodacima ALU i PVC stolarije.

Program omogucava proizvodacima da na lak i jednostavan nacin uz pomoc racunara vre izradu konstrukcija – prozora, vrata, ulaznih i balkon vrata, portala, roletni, da automatski dobiju kompletan proracun trokova proizvodnje, proracun elemenata potrebnih za kreiranje krojnih listi za radionicu, graficke eme pozicija koje su konstruisane u ponudi za kupca. Pored navedenog program omogucava i optimizacija secenja dobijenih krojnih listi profila radi direktne utede materijala i povecanja konkurentnosti proizvoda.

Generalno o programima za podrku proizvodacima ALU

PVC stolarije

kada govorimo o programima za ALU i PVC stolariju onda pod time podrazumevamo uglavnom racunarske programe (eng. software) koji slue kao podrka proizvodacima ALU i PVC stolarije u procesu proizvodnje i prodaje njihovih proizvoda. Efikasna izrada gradevinske stolarije danas se teko moe zamisliti bez koricenja ovakvih programa. Proces izrade stolarije zahteva znacajan utroak vremena u pogledu proracuna elemenata za konstrukciju odredenih pozicija (prozora, balkon vrata, roletni, portala itd) da bi se isti mogli pravilno iskrojiti (odnosno iseci – od fabricki gotovih profila), zavariti, uklopiti (stakla, paneli) ili ubaciti kao deo finalnog proizvoda (okovi kod PVC profila, spojnice kod ALU profila).

Drugi bitan aspekt u proizvodnji i prodaji stolarije jeste proracun trokova prilikom izrade gradevinski pozicija. Prilikom davanja ponude za prodaju stolarije kupcu, proizvodac sigurno mora imati tacnu kalkulaciju trokova i predpostavku eventualnog profita ukoliko dode do realizacije navedene ponude. Ovaj proracun kod jednog ili dva prozora nije narocito sloen ali ako ponuda obuhvata componen desetina pozicija ili stotinu i vie pozicija razlicitih dimenzija, konstrukcionih osobina, vrsta profila i dr. onda se radi o vrlo sloenom poslu koji racunarski program odraduje viestruko bre, tacnije i efikasnije od bilo kog radnika u procesu izrade stolarije. Vrlo bitan faktor je i eliminacija tzv. -greke coveka- koje se moe javiti u ovom procesu.

Iz napred navedenog proizilazi da bi racunarski program za izradu – ALU i PVC stolarija – morao da obavlja bar prve dve gore navedene funkcije – a to su:

1.proracun konstrukcionih elementa za izradu gradevinske stolarije tj. kalkulaciju reznih duina profila rama, krila, t komada, precki, lajsni, stakala, ojacanja (armatura), guma, proracun vrsta i kolicina elemenata okova, spojnica i dr.

2.proracun materijalnih trokova proizvodnje – po formuli kolicina utroenih elementa pomnoen sa njihovim cenama uz dodavanje utroka tzv. otpadnog materijala koji se ne ugraduje u krajni proizvod ali je nuni produkt procesa izrade od fabricki odredenih duina razlicitih profila.

Sledeca funkcija koju bi programi ovakve vrste trebali da imaju jeste mogucnost tampanja grafickih shema (crtea) pozicija. Crtei odnosno graficke sheme pozicija olakavaju procese u organizaciji izrade gradevinske stolarije u samoj radionici kao procese vezane za ponudu krajnjim kupcima ili proces same ugradnje stolarije na gradevinskom objektu. Grafickim crteima organizaciono se rasporeduju pozicije koje se rade, vri se specifikacija potrebnog materijala, povezuju se narudbine stakala ili okova koji se cesto nabavljaju posebno od procesa izrade same stolarije i na kraju one bi trebale da budu i sastavni deo ponude za kupca. Na grafickim emama lako se uocavaju karakteristike stolarije vezane za neku porudbinu u vidu dimenzija, kolicina, konstrukcionih osobina, pojedinacnih cena svake pozicije i dr. Stara kineska poslovica da -jedna slika vredi vie od 1.000 reci- ovde u potpunosti dobija na znacaju.

Vrlo bitna funkcija programa je i optimizacija secenja profila. Spomenuto je vec da kod izrade ALU i PVC stolarije pozicije (prozori, vrata i dr.) se dobijaju od gotovih profila koje od proizvodaca stiu u nekim standardnim duinama (najcece u duinama od 6 m do 6.5 m). Iz ovih -ipki- isecaju se potrebne duine radi sklapanja neke pozicije i vrlo je bitno da tzv. nekorisni ostatak ili otpad bude to manji. Materijali kao to je aluminijum i PVC se mogu reciklirati i proizvodaci gradevinske stolarije ih svakako prodaju kao reciklani materijal, ali postoji ogromna razlika u ceni sistemskog metra nekog profila koji se ugradi u gotov upotrebljiv proizvod u odnosu na cenu koja se dobije kada se on proda kao sekundarna sirovina tj. -otpad-. Na tritima gde cena materijala u izradi stolarije viestruko prevazilazi cenu ljudskog ili mainskog rada uloenog u krajnji proizvod, ovaj aspekt proizvodnje ima jo veci znacaj. Na primeru firme koja godinje recimo obradi preko 50.000-100.000 eura vrednosti materijala (sistem metara), utede od 5-10% utroka materijala na godinjem nivou predstavljaju veliku direktnu utedu. Iz navedenog razloga u programima za ALU i PVC stolariju cesto se moduli optimizacije secenja prodaju kao dodatne funkcije programa koje imaju svoju posebnu cenu.

Najveci broj programa poseduje sopstvene baze podataka razlicitih proizvodaca profila i serija samih profila tako da korisnik prilikom koricenja programa prakticno samo odabira potrebnu vrstu profila od kojih eli da napravi krajnji proizvod. Postoji nekoliko razloga za takav pristup. Prvi je svakako u cinjenici da svaki sistem profila, bilo da je on aluminijumski ili PVC, zahteva veliki broj podataka vezanih za proces konstrukcije stolarije. Nepoznavanje ili izostanak nekog podatka mogao bi dovesti do greaka u krajnjem proizvodu. Drugi razlog je da proizvodaci stolarije uglavnom koriste jedan ili componen sistema profila i uglavnom se dre toga, jer preveliki broj sistema iziskuje znacajno veca obrtna sredstva (potrebne zalihe, potrebni alati za obradu razlicitih sistema profila, manji rabati od strane distributera za nabavku manjih kolicina itd). Sa te strane baza podataka koja bi bila bespotrebno opterecena desetinama sistema profila koje proizvodac stolarije ne koristi ili ih nikad nece koristiti bila bi nepotrebno velika i opterecujuca za interfejs programa tj. proces koricenja istog. Stoga sledeca karakteristika programa za ALU i PVC stolariju jeste – da li program ima mogucnost da radi sa sitemom profila koji odredeni proizvodac koristi i da li distributer programa (autor) moe da eventualno program osposobi za konkretnog proizvodaca.

Bitna karakteristika svakog programa ove vrste je i mogucnost u konstrukciji razlicitih pozicija u pogledu njihove sloenosti i nacina kako se one rade. Preko 90% pozicija u gradevinskoj stolariji cine klasicni oblici tipa – jednokrilnih, dvokrilnih ili trokrilnih prozora ili balkon vrata sa ili bez nadsvetlarnika u vidu kvadrata odnosno pravougaonika. Pored toga, pozicije mogu imati i oblike pravilnog ili nepravilnog trapeza, trougla, estougla, polukruga ili kruga odnosno prozora sa lukom. Nacin konstrukcije pozicija usko je povezan i sa sloenocu njihove konstrukcije u interfejsu programa. Sloenije konstrukcije pozicije svakako zahtevaju i sloeniji proces kreiranja istih u okviru nekog programa tj. dobro poznavanje samog procesa izrade stolarije i samog interfejsa programa. Postoje programi sa kojima je moguce napraviti svaki oblik pozicije koji zamislite ali cena ovakvog pristupa je u cinjenici da je proces ucenja koricenja programa cesto izuzetno sloen i zahteva odredeno vreme.

Programi za ALU i PVC stolariju mogu obavljati i odredene funkcije vezane za magacinsko poslovanje u smislu pracenja zaliha profila, okova i drugih potrebnih elemenata, pracenja upotrebljivih ostataka profila. Mogu pruati podatke o broju i vrsti kreiranih ponuda u odredenom vremenskom periodu, realizaciji uradenog posla i ostvarenim prodajama, obimu prodaje u pogledu odredenih kupaca (fizickih lica ili privrednih drutava) i dr. Medutim u svemu ovde nabrojanom vecim delom se oni onda preklapaju sa funkcijama koje imaju neki drugi racunarski programi vezani za knjigovostvo i vodenje organizacije nekog privrednog subjekta.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *