Proses perceraian di Arkansas

Proses perceraian di Arkansas

Arkansas ialah sebuah negeri majoriti Protestan dengan 78% penduduk sebagai Evangelical Protestant. Politik bercakap, Negeri Arkansas ialah sebuah negara Demokrat. Ia bergabung dengan adat-istiadat yang konservatif. Baru-baru ini, kira-kira 74 peratus penduduk di Arkansas mengundi untuk mengharamkan perkahwinan gay dan Negeri mempunyai undang-undang yang melarang pengguguran. Untuk beberapa dekad yang lalu, Arkansas terus mengekalkan kadar perceraian yang berdiri sangat melebihi purata kebangsaan. Ia adalah kelaziman dalam senarai Sepuluh negeri yang mempunyai kadar perceraian tertinggi. Arkansas mempunyai kadar perkahwinan hampir berganda daripada purata kebangsaan (75.5 perkahwinan satu ribu wanita tunggal), tetapi ia juga mempunyai kadar perceraian tinggi mengejutkan. Kadar perceraian sebanyak 6.9/1000 penduduk pada tahun 1990 yang sedikit berkurangan kepada 6.1/1000 penduduk menjelang 2004. Pada tahun 1998, Arkansas mempunyai kadar kelahiran luar nikah yang tinggi sebanyak 35.1% dan negara kedua tertinggi kadar kelahiran remaja daripada 18.6%. Kadar bersekedudukan di Arkansas juga adalah sangat tinggi, dengan peringkat isi rumah berkahwin-pasangan yang sedang 3.6%. Seperti kami Biro Banci, median umur pada perkahwinan pertama di Arkansas, untuk lelaki 25.0 tahun dan bagi wanita ianya 22.8 tahun. Ekonomi negeri adalah lebih berasas. Pendapatan per kapita bijak ia bakal menjadi negeri 47th dalam negara. Mengisi oleh itu, pendapatan isi rumah yang rendah dan awal perkahwinan akan mewujudkan kadar perceraian seperti apa-apa. Pihak berkuasa negeri bercadang untuk mengurangkan kadar perceraian kepada separuh menjelang 2010. Walau bagaimanapun, langkah-langkah seperti yang menunggu lama tempoh untuk perceraian no-fault (18 bulan), peruntukan undang-undang perjanjian perkahwinan dan hubungan pendidikan telah gagal untuk menyampaikan hasil yang dikehendaki.

Untuk memfailkan aduan untuk perceraian di Mahkamah Chancery di Arkansas, seseorang perlu memenuhi beberapa syarat mastautin. Syarat mastautin menyatakan bahawa sama ada suami-isteri perlu pemastautin Arkansas sekurang-kurangnya 60 hari sebelum pendaftaran aduan. Perceraian yang tidak boleh diselesaikan sebelum luput tempoh menunggu 3 bulan betul-betul selepas pemfailan aduan (Arkansas Kod: tajuk 9 – Bab: 12-301). Isteri/suami yang fail aduan awal dikenali sebagai pengadu. Pasangan yang mana aduan adalah disampaikan dikenali sebagai defendan. Aduan itu hendaklah difailkan di daerah di mana pengadu yang tinggal. Jika pengadu tidak pemastautin Arkansas dan defendan yang berlaku sebagai satu, kemudian aduan itu hendaklah difailkan di daerah di mana kedua tinggal. Mahkamah boleh memindahkan prosiding kepada mana-mana county lain, mengikut budi bicara (Arkansas Kod: tajuk 9 – Bab: 12-303).

Undang-undang Arkansas mempunyai peruntukan bagi kedua-dua yang bersalah dan perceraian no-fault. Taman Arkansas berasaskan kesalahan pelbagai untuk perceraian akan impotency, zina, penagihan, disabitkan dengan jenayah penganiayaan, gila tidak boleh diubati, dan sebagainya. Tanah hanya no-fault untuk perceraian adalah pemisahan tanpa bersekedudukan untuk tempoh 18 bulan (Arkansas Kod: tajuk 9 – Bab: 12-301).

Mengenai bahagian harta, Arkansas adalah keadaan pengagihan yang saksama. Berikutan perceraian, Mahkamah membahagikan harta perkahwinan setimpal antara dua pihak, kerana dianggap hanya dan saksama olehnya. Semasa berbuat demikian, Mahkamah berpendapat bahawa pelbagai faktor seperti usia dan Kesihatan pasangan dua, pendapatan dan tanggungan, tempoh perkahwinan, kebolehpasaran, dll. Perkahwinan hartanah terdiri daripada semua harta yang diperolehi oleh pasangan yang selepas perkahwinan itu, kecuali yang diambilalih oleh Hadiah, wasiat, merangka, keturunan atau harta yang dibeli dengan harta tersebut (Arkansas kod – tajuk 9 – Bab: 12-315).

Mahkamah boleh memberi nafkah kepada salah seorang daripada pasangan dua, untuk dibayar dalam tempoh masa tertentu, selepas mengambil kira situasi dan keadaan pasangan dua dalam ansuran tetap. Liabiliti bagi nafkah hendaklah terhenti wujud di bawah keadaan-keadaan tertentu (Arkansas Kod: tajuk 9 – Bab: 12-312).

Sut perceraian yang melibatkan kanak-kanak kecil, Mahkamah boleh menghendaki ibu bapa untuk menghadiri kelas-kelas keibubapaan. Jagaan kanak-kanak memutuskan, memastikan memandangkan kepentingan terbaik kanak-kanak, tanpa memberi apa-apa pertimbangan jantina ibu bapa. Mahkamah boleh memberi jagaan yang bersama. Jika jagaan yang tunggal, ibu-bapa penjagaan sering diberikan hak lawatan. Ibu bapa penjagaan dengan hak lawatan juga mempunyai hak untuk rekod akademik kanak-kanak itu. Dalam sesetengah keadaan, jagaan boleh diberikan kepada Datuk dan nenek ini. Mahkamah juga mengambil kira keutamaan kepada kanak-kanak semasa membuat keputusan dalam isu-isu Lawatan. Di bawah undang-undang Arkansas, saudara-saudara dan adik-beradik, Datuk nenek dan Datuk-nenek yang hebat boleh dilanjutkan hak lawatan.

Mahkamah boleh memerintahkan mana-mana dua ibu bapa untuk membayar untuk menyokong kanak-kanak. Sokongan kanak-kanak itu dikira menurut kanak-kanak menyokong garis, yang dikaji semula sekurang-kurangnya sekali setiap empat tahun. Mahkamah boleh menyimpang dari garis panduan sokongan kanak-kanak, untuk berlaku adil kepada keperluan dan kebajikan kanak-kanak.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *