Perubahan pendidikan

Perubahan pendidikan

Pendidikan secara umumnya dianggap menggalakkan transformasi sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada masa-masa perubahan asas negara dan global. Sesungguhnya perubahan pendidikan telah menjadi suatu tema umum dalam banyak sistem pendidikan dan pelan bagi pembangunan sekolah. Menurut Seymour Sarason, sejarah pembaharuan pendidikan adalah penuh dengan kegagalan dan kekecewaan dalam mencapai matlamat dan melaksanakan idea-idea baru yang dimaksudkan. Sejak tahun 1960-an, Walau bagaimanapun, berfikir tentang perubahan pendidikan telah mengalami beberapa fasa pembangunan. Di awal abad kedua puluh lebih banyak yang diketahui tentang strategi perubahan yang biasanya membawa kepada pembaharuan pendidikan yang berjaya.
Fasa-fasa perubahan pendidikan
Fasa perubahan pendidikan yang pertama pada tahun 1960-an yang Bilakah pembaharuan pendidikan di negara-negara Barat adalah berasaskan perubahan luaran mandated largescale yang tertumpu kepada pembaharuan kurikulum dan arahan. Fasa kedua, dalam tahun 1970-an, adalah tempoh tidak puas hati semakin meningkat daripada pegawai-pegawai awam dan kerajaan dengan pendidikan awam dan prestasi sekolah, mengurangkan pembiayaan inisiatif perubahan, dan mengecut perhatian kepada asas pembaharuan. Oleh yang demikian, pada 1980-an fasa ketiga beralih ke arah pemberian kuasa membuat keputusan dan menekankan akauntabiliti, sekolah dan sistem sekolah tempatan. Perubahan pendidikan secara beransur-ansur menjadi satu isu akan diuruskan sama oleh pihak sekolah dan masyarakat setempat, termasuk Pengetua sekolah dan guru-guru. Fasa keempat yang bermula pada tahun 1990-an apabila ia menjadi jelas bahawa akauntabiliti dan pengurusan kendiri, dalam dan diri mereka sendiri, adalah tidak mencukupi untuk membuat perubahan yang berjaya dalam pendidikan.
Selain itu, perubahan pendidikan mula memberi penekanan organisasi pembelajaran, sistemik reformasi, dan inisiatif perubahan secara besar-besaran daripada penstrukturan semula terpencil bidang pendidikan yang lebih banyak. Secara ringkas, para pendidik memahami perubahan pendidikan telah dibangunkan dari pendekatan linear kepada pendekatan sistem tak linear yang menekankan kerumitan proses-proses pembaharuan mengikut Shlomo Sharan dan rakan-rakan. Begitu juga, tumpuan perubahan telah berpindah dari penstrukturan semula komponen tunggal sistem pendidikan ke arah transformasi budaya organisasi yang diguna pakai dalam memandangkan sekolah atau sistem sekolah, serta ke arah transformasi bahagian-bahagian besar sekolah diberikan atau sistem daripada komponen-komponen yang berbeza daripada persekolahan.
Teori-teori yang baru muncul perubahan pendidikan
Di awal abad kedua puluh ia secara umumnya diakui bahawa perubahan pendidikan tidak akan tercapai oleh proses “resipi seperti” linear. Persetujuan di antara ahli-ahli teori dan pengamal berkembang bahawa model tradisional berfikir tentang perubahan pendidikan tidak lagi menyediakan alat konsep yang mencukupi untuk bertindak balas terhadap keperluan yang mengambilkira ciri pelbagai dan persekitaran politik yang dipertandingkan. Cabaran utama perubahan pendidikan adalah cara untuk memahami dan menangani perubahan pesat dalam dunia yang unpredictably bergelora. Teori-teori baru yang baru muncul perubahan pendidikan mula menggunakan konsep-konsep dan idea-idea yang diperolehi daripada ilmu-ilmu huru-hara dan kerumitan. Ciri-ciri utama teori-teori baru ini akan nonlinearity proses, memikirkan tentang pendidikan sebagai satu sistem yang terbuka, kita daripada pelbagai komponen sistem, dan pengaruh dalam konteks proses perubahan itu sendiri.
Walaupun perubahan pendidikan berlaku di mana-mana, ia masih belum dibincangkan secara sistematik atau dianalisis oleh penyelidik dan pendidik di seluruh dunia. Terutamanya di negara-negara yang menjalani peralihan politik dan ekonomi, perubahan pendidikan kekal agenda politik dan bukannya enjin satu pembaharuan sosial. Satu daripada perubahan pendidikan yang berjaya adalah pembelajaran, kedua-dua individu dan di peringkat masyarakat.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *