Perkhidmatan perancangan harta CPA

Perkhidmatan perancangan harta CPA

Proses perancangan harta pusaka terdiri daripada pembahagian harta selepas pelanggan. Aset-aset mesti diagihkan kepada orang atau sebab-sebab tanpa penglibatan komplikasi undang-undang dan kadar cukai.

Apabila CPA yang menawarkan perkhidmatan perancangan harta pusaka, Perkhidmatan bukan sahaja termasuk asas analisis kewangan tetapi yang baik foresight model perancangan. Model perancangan perlu dibuat, mengambil kira parameter pelanggan hidup-Keluarga, kewangan, perniagaan, gaya hidup, dan matlamat. Peranan CPA yang dalam perancangan harta pusaka boleh dirumuskan sebagai bekerja dengan pelanggan-pelanggan anda untuk mengenal pasti dan menjelaskan matlamat mereka, menjelaskan cukai unjuran dan kesan-kesan lain, dan mengesyorkan strategi-strategi alternatif.

Mengenal pasti matlamat

CPA yang mesti membantu kliennya dalam mengenal pasti matlamat perancangan harta yang betul. CPA yang mesti membuat perancangan harta pusaka model pasti yang menawarkan pelanggan perkhidmatan yang membimbing dan memelihara kedudukan aset-aset mereka. Perancangan harta pusaka mesti termasuk pengurangan cukai harta dengan menawarkan kecairan yang mencukupi. CPA yang juga perlu membantu klien beliau datang kepada terma-terma dengan prospek kematian sebelum model perancangan harta pusaka dibuat.

Penyenaraian maklumat latar belakang

CPA yang menginap perlu serba boleh. Dia sepatutnya dapat:

. Mengumpul fail fakta tentang pelanggan yang sedia ada keadaan kewangan
. Kunci keluar mana-mana aset yang dijangka (baki kepentingan hasil insurans hayat, berpotensi inheritances, dan lain-lain.)
. Menggubal dan senarai keperluan kecairan harta
. Menyemak dokumen-dokumen yang berkaitan (sedia ada wasiat Amanah, polisi insurans, pelan persaraan, dll.)

Strategi perancangan harta:

Selepas menyedari harapan pelanggan dan mewujudkan Katalog daripada aset-aset beliau, hutang membayar keupayaan dan dokumen undang-undang, CPA yang mesti menjelaskannya dan menilai strategi-strategi yang boleh digunakan yang mencukupi untuk melaksanakan perkhidmatan perancangan harta pusaka. Strategi-strategi yang perlu termasuk parameter seperti analisa pendapatan dan cukai harta yang dibayar ke atas beberapa bulan lepas.

Perancangan pemindahan harta

Menggunakan artikel berkenaan undang-undang, A CPA boleh berbincang pindahmilik hartanah. Perbincangan ini tidak melanggar larangan mengenai undang-undang mengenai perancangan harta pusaka. CPA yang boleh menilai masa depan pemindahan harta yang mungkin berlaku oleh akan, mengikut undang-undang atau undang-undang kematian tanpa wasiat.

Urusan perancangan pasukan harta

Satu bahagian yang penting dalam peranan CPAs adalah untuk bekerja dengan ahli-ahli berbeza perancangan pasukan yang terdiri daripada broker insurans, peguam, Pentaksir, aktuari profesional pelaburan, dan lain-lain harta. Mereka memastikan bahawa strategi-strategi yang telah betul dilaksanakan dan dibangunkan untuk menentukan sama ada semua konsep-konsep yang penting telah dimasukkan ke dalam pelan keseluruhan.

Memantau dan melaksanakan

CPAs ini biasanya menasihati pelanggan mereka meletakkan ke dalam amalan pelbagai cadangan yang telah dikemukakan. Ini termasuklah penyelarasan pelbagai aktiviti seperti pemilihan seorang peguam untuk mendraf dokumen; gifting program; pemindahan atau retitling aset; dan pembelian insurans. Selain itu, ia adalah penting bahawa CPAs memantau perubahan dalam perniagaan pelanggan, Kesihatan, Keluarga, dan lain-lain situasi kehidupan secara tetap supaya mereka boleh dengan mudah menilai kesahihan berterusan pelan ladang.

Perkara-perkara sampingan

Berdasarkan hubungan yang dikongsi CPA di antara pelanggan, CPA yang boleh diminta untuk membimbing mereka dalam pemilihan Pemegang Amanah, penjaga, Wasi, dan lain-lain fidusiari yang telah dilantik sepanjang proses perancangan harta pusaka. CPAs juga membincangkan kepentingan arahan terlebih dahulu, seperti potensi peguam, proksi-proksi penjagaan kesihatan, dan wasiat hidup.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *