Perisian industri insurans dan jenis-jenis syarikat

Perisian industri insurans dan jenis-jenis syarikat

Untuk mengurangkan masa di antara perdagangan dan petempatan, sektor-sektor perniagaan yang banyak mengguna pakai terus melalui proses (STP). Penubuhan STP telah membantu peningkatan produktiviti dengan peningkatan dalam pengurangan kos dan kecekapan kerja. Industri insurans juga telah memberi manfaat dengan cara ini.

Untuk perniagaan insurans lama telah bekerja bergantung kepada tugas-tugas intensif buruh. Proses manual terlibat dari pentadbiran dasar untuk penyelesaian tuntutan. Ini selalu membawa kepada kesilapan manusia dan untuk kebaikan sentiasa wujud. Pengenalan perisian industri insurans telah membantu dalam kebaikan proses.

Perisian industri insurans adalah satu alat yang digunakan untuk menyemak permohonan tuntutan, menyiasat kejadian dan menyelesaikan tuntutan secepat mungkin. Oleh itu, perisian ini adalah merupakan sebahagian daripada program pengurusan perhubungan pelanggan. Perisian industri insurans juga digunakan untuk mengesan penipuan tuntutan dan mengurus risiko-risiko kredit.

Jenis-jenis perisian industri insurans

Perisian industri insurans telah diubahsuai untuk memenuhi pelbagai keperluan pelanggan-pelanggan yang bermula dari menyediakan insurans untuk pejabat-pejabat kecil ke perniagaan besar rumah dan juga insurans individu. Perisian itu dibangunkan untuk memenuhi keperluan yang berbeza dan oleh itu tiga jenis-jenis perisian yang paling digunakan adalah seperti berikut –
1. Individu kesihatan dan insurans hayat perisian-ini perisian menyokong dan memproses pelbagai jenis produk. Ciri-ciri utama tersebut merupakan perisian adalah-
a. proses perniagaan baru.
b. sokongan pengunderaitan.
c. bil insurans
d. Pengurusan dan laporan berkanun.
e. tuntutan pemprosesan insurans
f. penyelesaian tuntutan insurans.

2. Kumpulan kesihatan pentadbiran perisian – ini jenis perisian industri insurans yang digunakan oleh syarikat insurans Kumpulan. TPA dan Amanah dengan ramai majikan terlalu menggunakan perisian jenis ini. Kemasukan, perakaunan dan kompilasi, insurans tuntutan pemprosesan, Perkhidmatan pelanggan merupakan antara ciri-ciri daripada perisian ini.
3. Pekerja pampasan insurans perisian – perisian industri insurans ini menyokong pentadbir pihak ketiga dan amanah bagi diri insurans. Perisian ini mempunyai ciri-ciri seperti sebut harga, dasar pengeluaran bil dan perakaunan, harga, insurans pemprosesan, penyelesaian tuntutan dan laporan.
Perisian industri insurans sebenarnya telah membantu firma-firma dalam mengautomatikkan proses berasaskan buruh yang terdedah kepada kesilapan manusia. Keseluruhan proses bermula dari pembelian insurans untuk menuntut penyelesaian telah mendapat puasa yang dikesan dengan perisian industri insurans.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *