Perbezaan antara Sde dan Ebitda

Perbezaan antara Sde dan Ebitda

3 Kaedah-kaedah penilaian yang paling biasa digunakan adalah pendekatan pendapatan, pasaran, & aset. Dengan pendekatan pendapatan, nilai perniagaan adalah berdasarkan syarikat menjana pendapatan. Pembeli adalah paling bimbang dengan jumlah pendapatan yang menghasilkan Syarikat harus mereka memperoleh perniagaan. Pendapatan biasa bersih, digunakan untuk cukai yang melaporkan tujuan, tidak betul mencerminkan pendapatan benar Syarikat berdasarkan item-item bukan tunai, mengikut budi bicaranya & tidak berulang yang dibelanjakan oleh pemilik perniagaan. Pendapatan sentiasa rendah dan mencapai matlamat mengurangkan cukai. Oleh itu, untuk mengira benar pendapatan kapasiti Syarikat, penyata P & L perlu diselaraskan dalam penilaian untuk menentukan SDE atau EBITDA. Re-casting penyata kewangan akan menyelaras (atau menormalkan) pendapatan Syarikat melalui pengecualian komponen mengikut budi bicaranya, berubah-ubah dan tidak berulang, membolehkan perbandingan dibuat antara dua atau lebih syarikat-syarikat yang objektif. Dengan menggunakan gandaan EBITDA atau SDE jumlah, selaras dengan sektor industri dan berwajaran daripada isu-isu yang menyentuh perniagaan itu, akan memperolehi nilai perniagaan.

Apakah pendapatan budi bicara penjual (SDE)
Pendapatan budi bicara penjual adalah digunakan untuk perniagaan di bawah $ 1 mm dalam pendapatan terlaras. Perniagaan ini sering mempunyai pemilik menguruskan Syarikat dan menerima gaji. Dengan ini perusahaan kecil, ia adalah penting untuk menentukan apa yang ‘manfaat pemilik’ adalah berbeza dengan ‘pendapatan’ Syarikat. Ini dapat dicapai melalui beberapa siri pelarasan penyata untung rugi yang digelar ‘Tambah Balik’ yang dibuat untuk pendapatan sebelum cukai Syarikat. Dalam sesetengah kes, ada negatif Tambah Balik seperti kes dengan perniagaan yang memiliki hartanah (contohnya di bangunan & tanah) memberi pampasan di mana pemilik adalah kepada dirinya yang di bawah pasaran sewa atau seseorang pekerja keluarga yang bekerja dengan Syarikat yang menerima yang di bawah gaji pasaran. Dalam kedua-dua kes ini, pelarasan dibuat untuk menormalkan perbelanjaan kepada nilai pasaran semasa.

Dengan pelarasan yang paling biasa digunakan semasa proses re-casting adalah:
1. Tambah Balik satu pemilik jumlah pampasan
a. gaji
b. gaji cukai
c. persaraan caruman contohnya 401K
d. insurans
e. faedah (Kesihatan, dan lain-lain)

2. Tambah Balik Perbelanjaan faedah

3. Tambah Balik budi bicara perbelanjaan
a. sumbangan
b. peribadi telefon bimbit
c. pelancongan, makanan, & Hiburan
d. pemilik kenderaan (tidak digunakan dalam perniagaan)

4. Tambah Balik bukan tunai perbelanjaan
a. susutnilai
b. pelunasan

5. Tambah Balik berulang bebas perbelanjaan
a. fines / Bank penalti
b. peguam yuran ini (contohnya jualan daripada rundingan perniagaan)

6. Sesuaikan pajakan kepada nilai pasaran yang saksama

Apakah pendapatan sebelum faedah cukai susut nilai Pelunasan (EBITDA)?
EBITDA adalah digunakan untuk menentukan pendapatan syarikat perniagaan dengan pendapatan melebihi $1 mm. Di sini, pemilik/pelabur ini biasanya tidak aktif dalam pengurusan harian atau hala tuju perniagaan dan akan menyewa pengurus besar untuk melaksanakan fungsi itu. Oleh itu, pengiraan EBITDA akan berbeza daripada SDE kerana ia merangkumi gaji pengurus besar dalam pengiraan pendapatan sebagai perbelanjaan. EBITDA adalah ukuran GAAP yang digunakan untuk menentukan keuntungan dan membuat perbandingan antara Syarikat-Syarikat dan industri kerana ia menghapuskan kesan keputusan kewangan dan perakaunan yang dibuat. Cara mudah untuk menentukan EBITDA untuk tolak pampasan pemilik dan mendapat manfaat daripada SDE. Amaun dolar EBITDA adalah lebih rendah daripada SDE tetapi pelbagai yang digunakan dalam formula penilaian akan menjadi lebih tinggi, selalunya 2 – 2.5 kali SDE berbilang. Oleh itu, sebagai salah satu akan menjangka FMV perniagaan sama yang dikira menggunakan kaedah sama ada harus sangat berdekatan antara satu sama lain. Jika tidak, penilaian mengapa dan yang (atau apa-method(s)) lain-lain mestilah dijalankan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *