Peraturan rayuan yang menyebabkan Rifets antara syarikat insurans dan kumpulan pengguna

Zirkelbach, jurucakap industri kesihatan, berkata bahawa 24 jam sebagai tindak balas kepada permintaan segera bukan needed. Kerana rawatan segera dan kecemasan adalah berbeza, katanya yang waktu respon 24 jam adalah tidak diperlukan. Beliau menyatakan bahawa terdapat beberapa kesukaran dengan terjemahan terma-terma insurans untuk penutur bahasa Inggeris, jadi mahu Terangkan secara lisan, dan bukannya menghantar surat.
1 Julai tarikh akhir bagi pematuhan mungkin tidak boleh dicapai. Masalah telah dihadapi oleh syarikat insurans apabila mereka kontrak dengan organisasi lain yang mengendalikan perubatan Ulasan.
Naib Presiden Kanan AHIP, Jeffery Gabardi, merasakan bahawa kelewatan pelaksanaan peraturan tidak akan menghukum individu, tetapi sebaliknya akan membenarkan masa yang lebih Universal menarik proses tanpa kerumitan tambahan atau kos.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *