Peranan pemikiran kritikal dalam profesion kejururawatan

Peranan pemikiran kritikal dalam profesion kejururawatan

Peranan pemikiran kritikal dalam profesion kejururawatan

Pemikiran kritikal memainkan peranan yang penting dalam kejururawatan profesion dan setiap jururawat, tanpa mengira tahap atau pengkhususan, keperluan untuk mempunyai jumlah keupayaan pemikiran yang kritikal dalam menjalankan aktiviti-aktiviti harian mereka di tempat kerja yang saksama.

Sebelum kediaman lebih keperluan pemikiran kritikal oleh jururawat, marilah kita mengimbas kembali konsep berfikir kritikal untuk memahami apakah ia dan kepentingannya dalam profesion kejururawatan.

Pemikiran kritis merujuk kepada kemahiran yang tidak ternilai melihat atau berfikir luar yang jelas dan usaha yang ikhlas untuk mencari hubungan logik antara idea-idea. Dalam erti kata lain, pemikiran kritikal adalah kemahiran khas yang tegas pada prinsip-prinsip teras dan teori-teori yang dipandu oleh logik analisis dan pertimbangan yang baik.

Seperti halnya dengan mana-mana profesion lain, seorang jururawat berdaftar, atau bahkan diperakui kejururawatan Penolong dalam profesion kejururawatan perlu mempunyai sifat pemikiran kritikal atau kemahiran khas ini.

Jururawat, sebagai sebahagian daripada rutin harian beliau, telah mengambil keputusan yang rasional dengan mengambil kira semua Pro dan kontra, dan tiba pada kesimpulan yang kukuh bahawa penyelesaian yang dicadangkan akan menjadi yang betul dan sesuai.

Ramai orang sering mengelirukan pemikiran kritikal dengan berfikir secara kritikal. Kedua-dua terma adalah tidak sama dan jauh berbeza dalam maksud. Pemikiran kritis melibatkan membuat penghakiman, atau mengambil keputusan yang rasional yang akhirnya akan membawa kepada penyelesaian masalah. Berfikir secara kritikal sering merujuk kepada mengkritik atau menawarkan komen yang kritikal.

Salah satu perkara penting yang membezakan pemikiran kritikal dari berfikir secara kritikal itu, pemikiran kritikal berkaitan dengan kebebasan berfikir, manakala pemikiran kritikal merujuk kepada kebebasan daripada pemikiran.

Jururawat harus sentiasa mempunyai bahawa kebebasan pemikiran dalam melakukan aktiviti-aktiviti harian mereka supaya mereka boleh menggunakan mereka kritikal memikirkan keupayaan untuk memutuskan urusan rawatan yang betul, mengambil kira aspek-aspek lain dan meneroka semua cara yang mungkin.

Orang-orang yang terlibat dalam profesion kejururawatan telah diamanahkan dengan tanggungjawab untuk menyediakan penjagaan kesihatan yang berkesan kepada pesakit, dan oleh itu akan bertanggungjawab ke atas kehidupan pesakit. Apa-apa keputusan yang salah atau aktiviti-aktiviti yang dilakukan tanpa berfikir apa-apa, atau tergesa-gesa, mungkin menyebabkan mempunyai kerumitan serius bagi kehidupan orang. Oleh itu, jururawat perlu menggunakan kemahiran pemikiran kritikal dan memastikan bahawa perkara yang betul yang perlu dalam merawat pesakit dijalankan.

Pemikiran kritikal memerlukan semua pilihan yang tersedia diterokai dan hanya sesuai penyelesaian yang terbaik untuk keperluan ditemui dan dilaksanakan. Ketika memberi rawatan kepada pesakit dalam, seorang jururawat harus memastikan bahawa pesakit akan mendapat kelegaan daripada rawatan, tidak mempunyai apa-apa komplikasi, dan akan tidak mengalami kesakitan atau kesakitan semasa proses rawatan.

Jururawat, menggunakan kebolehan pemikiran kritikal beliau, perlu menjangkakan keputusan rawatan dan bersedia untuk keputusan. Memilih Alternatif terbaik, dan berat keputusan yang berkemungkinan menggunakan foresight adalah berorientasikan pemikiran kritikal, dan jururawat harus membangunkan kemahiran yang tidak ternilai ini Berbekalkan ilmu dan sabitan atau self-belief.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *