Penyelamat luar bandar India

Penyelamat luar bandar India

Lebih separuh daripada penduduk India berada di bawah garis kemiskinan dan angka kematian petani adalah yang meningkat setiap tahun. Bagi menyelamat dan kebajikan penduduk yang tidak bersalah ini kita mempunyai Syarikat yang menyokong mereka dari segi kewangan dan memudahkan hidup mereka untuk hidup. Satu syarikat tersebut adalah akses Moksha Yug.

Sedang dalam perniagaan pengurusan bekalan luar bandar, Syarikat ini melibatkan pemerolehan input dan urusan pembelian-pengeluaran-pengagihan melalui rangkaian pengagihan. Mereka juga memberi bantuan kewangan kepada penduduk tempatan, lebih dikenali sebagai pembiayaan mikro. Tujuan utama di sebalik ini adalah untuk memastikan bahawa setiap miskin dan berhampiran rumah miskin mempunyai akses kekal kepada perkhidmatan kewangan berkualiti tinggi bagi pemindahan dana, simpanan dan insurans kredit.

Walau bagaimanapun, Moksha Yug bukanlah kerja hanya korporat ke arah pencapaian matlamat ini, rakan-rakan mereka dari seluruh dunia dan India, sokongan mereka. Unitus, salah satu rakan kongsi, adalah sebuah organisasi bukan keuntungan antarabangsa, yang bekerja ke arah mengurangkan kemiskinan global dengan meningkatkan akses kepada perkhidmatan kewangan mikro mengubah hidup. Selain daripada Unitus, pertubuhan-pertubuhan India seperti Karnataka susu Federation (KMF), ICICI Lombard, State Bank of India juga menyumbang ke arah mencapai matlamat ini.

Akses moksha-Yug menyediakan pendapatan yang menjana perkhidmatan kewangan mikro, runcit, penjagaan kesihatan, Perniagaantani, penternakan tenusu dan kehidupan Perkhidmatan kepada isi rumah berpendapatan rendah di luar bandar India. Mereka juga berusaha untuk membangunkan satu teras kecekapan dalam pengurusan rantaian bekalan dengan membina tahap keuntungan, sistem operasi yang cekap dan model perkongsian yang konsisten dengan pelbagai produk/penyedia perkhidmatan. Permodalan pada insight unik yang diperolehi dari kompleksiti pengurusan rantaian bekalan memfrancaiskan perniagaan di kawasan-kawasan luar bandar di seluruh daerah termiskin India merupakan salah satu pantai utama mereka.

Fokus utama Syarikat ini adalah peluang pekerjaan dan penciptaan aset untuk golongan miskin luar bandar. Mereka akan membuat satu usaha untuk memecahkan perangkap kemiskinan yang penduduk luar bandar di negara kita akan terus menerus terjebak dalam.

Pada hari ini, Syarikat sedang berkerja peluang-peluang melalui sektor tenusu.
India sektor tenusu yang moden kini berkembang dengan pesat. Liter susu dihasilkan setiap hari (lpd) seperti yang telah insignificantly meningkat daripada 200,000 liter dalam tahun 1951 untuk 20 juta dalam tumbuh-tumbuhan 400 tenusu.

Moksha Yug tumpuan kepada sektor ini dan merancang untuk bekerjasama dengan syarikat-syarikat terbaik dalam kelasnya dan institusi untuk memberi kemudahan kepada penduduk kampung.
Di bawah kemudahan ini, dua perkhidmatan pengurusan rangkaian bekalan yang utama akan diberikan. Ini adalah:

• Perolehan input
o perolehan lembu Feed
o perkhidmatan permanian beradas
o perkhidmatan haiwan
• Pembelian balik mengeluarkan (output susu)
• Barangan / Perkhidmatan untuk pemain huluan
o perkhidmatan kutipan susu mentah

Petani-petani luar bandar akan bukan sahaja mempunyai akses kepada kualiti lembu makanan pada harga yang berpatutan tetapi Moksha Yug juga akan membantu mereka untuk mengurangkan kos pengangkutan yang mereka kenakan untuk menjual susu mereka kepada pembeli. Petani-petani juga akan disediakan dengan satu alternatif kepada pembeli susu tempatan yang membayar harga hampir 50% di bawah harga pasaran. Beberapa alat-alat peningkatan produktiviti seperti permanian beradas akan juga boleh dicapai, dengan tujuan untuk meningkatkan susu akhirnya menghasilkan 20% hingga 200%.

Dengan semua usaha ini Syarikat sedang, akses Yug Moksha telah membuka mata kita untuk melihat impian menjadikan Malaysia sebuah negara yang di mana setiap orang mempunyai sumber yang mencukupi dan sumber untuk menjalani kehidupan dengan selesa.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *