Penjelasan mengenai prinsip-prinsip etika

Penjelasan mengenai prinsip-prinsip etika

Etika ditakrifkan sebagai hukum seseorang Apakah betul atau salah. Penilaian jenis ini bukanlah menyeluruh kerana ianya sentiasa penuh dengan prejudis dan maklumat yang salah mengenai isu tersebut di tangan. Oleh itu mungkin penting bahawa jururawat melibatkan banyak pemikiran kritikal dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan interaksi harian mereka dengan pesakit. Jururawat perlu boleh meminta dirinya jika dia mempunyai maklumat yang mencukupi mengenai pesakit, jika dia telah membuat andaian adalah betul dan jika ada beberapa maklumat penting beliau telah digugurkan dalam membuat andaian dan jika ia didapati bahawa dia boleh mengendalikan situasi pesakit dalam cara alternatif (Chitty dan hitam, 2005, p. 387).

Kejururawatan yang baik bukanlah semua tentang pengetahuan bahawa jururawat telah diperoleh selama bertahun-tahun tetapi ia juga melibatkan banyak isu-isu etika yang, jika tidak dianggap, boleh meletakkan kemampuan jururawat di dalam soalan. Kerana kemajuan dalam komunikasi dan perkhidmatan logistik, halangan-halangan antara pesakit dan pemberi penjagaan telah berkurangan. Ini telah dibentangkan jururawat dengan cabaran-cabaran baru yang beretika dan oleh itu obliging mereka untuk memberi perhatian kepada perubahan-perubahan baru ini. Prinsip etika yang mengawal aktiviti-aktiviti di jururawat termasuk nonmaleficence, beneficence, autonomi, keadilan, kerahsiaan, paternalisme, kesetiaan dan kejujuran.

Prinsip nonmaleficence bermakna bahawa pesakit tidak perlu menganiaya. Prinsip ini memberi hak perlindungan oleh penyedia penjagaan pesakit. Peranan jururawat di dalam kes ini adalah untuk melindungi pesakit dari sebarang bentuk kemudaratan. Jururawat boleh membahayakan pesakit oleh enggan menjawab panggilan beliau yang boleh menyebabkan banyak tekanan emosi kepada pesakit. Jururawat juga boleh memudaratkan pesakit dengan merosakkan kelengkapan yang dimaksudkan untuk pesakit. Kerana mudarat itu boleh sama ada sengaja atau tidak sengaja, itu, amat penting bahawa penjagaan diambil untuk mengelakkan kemudaratan tersebut dengan memastikan kebolehpercayaan sistem komunikasi dan juga menyediakan pengganti bagi peralatan yang digunakan rosak. Rawatan yang diberikan juga harus selamat untuk pesakit dan soalan etika yang perlu ditangani dalam kes ini jika ubat-ubatan yang diberikan adalah selamat untuk pesakit dan jika model-model baru untuk mengamalkan penjagaan yang berbahaya atau bermanfaat kepada pesakit (Ludwick dan Silva 1999).

Beneficence dicipta dari perkataan yang berfaedah dan bermakna bahawa penyedia penjagaan yang perlu baik dan manfaat kepada pesakit. Pada masa-masa, terdapat percanggahan tentang apa yang lebih penting daripada yang lain dan apa perlu diberi keutamaan berbanding dengan yang lain. Prinsip beneficence menimbulkan isu-isu antara pesakit dan jururawat atau pesakit dan organisasi penjagaan kesihatan. Ia memang satu perjanjian umum bahawa keperluan pesakit adalah lebih penting daripada organisasi yang sama; ini bukanlah kes dalam kebanyakan senario tersebut kerana kebanyakan jururawat cenderung untuk mengabaikan autonomi pesakit apabila ia datang untuk keputusan penjagaan kesihatan. Isu etika di sini ialah, Adakah ia betul-betul mempunyai jururawat yang mengabaikan kebebasan pesakit memiliki keutamaan mereka Perkhidmatan Kesihatan (Ludwick dan Silva, 1999)?

Pesakit tidak biasanya dapat menyediakan diri mereka dengan perkhidmatan penjagaan kesihatan dan oleh itu bergantung kepada penyedia penjagaan untuk bantuan. Pembekal penjagaan yang sepatutnya dapat paternalisme amalan dalam mengendalikan pesakit-pesakit yang tidak berdaya ini. Paternalisme dalam kes ini merujuk kepada merawat pesakit dengan cara yang baik atau fatherly tanpa meminta apa-apa pampasan sebagai pulangan. Paternalisme itu memerlukan pembekal penjagaan yang harus mampu untuk membuat keputusan bagi pihak pesakit, di mana pesakit mengalami keadaan yang menghalang mereka daripada membuat keputusan mereka sendiri, sebagai contoh, orang-orang yang mengalami kehilangan ingatan. Sama ada ianya beretika betul untuk jururawat membuat keputusan untuk pesakit-pesakit mereka merupakan satu isu yang memerlukan wawasan (Ludwick dan Silva 1999).

Autonomi atau kebebasan membayangkan bahawa individu-individu yang mempunyai hak untuk membuat keputusan mereka sendiri. Isu etika dalam kes ini ialah jika ianya betul-betul untuk jururawat membuat keputusan untuk pesakit-pesakit beliau. Isu lain ialah jika jururawat yang berada di negeri-negeri di mana mereka dibenarkan autonomi dalam membuat keputusan mereka akan merasa tersinggung apabila autonomi yang diambil dari sini atau jika orang-orang di negeri-negeri di mana mereka dibenarkan autonomi terhad akan dapat membuat keputusan yang beretika betul apabila autonomi mereka meningkat. Prinsip ini juga membawa kepada persoalan sama ada jururawat yang telah dibenarkan kemerdekaan oleh masyarakat akan dapat membalas ini dengan menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada masyarakat (Ludwick, Silva 1999).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *