Penilaian prestasi merupakan sebahagian daripada Reka bentuk jam – merentasi KRA

Penilaian prestasi merupakan sebahagian daripada Reka bentuk jam – merentasi KRA

Penilaian prestasi merupakan cara terbaik untuk meningkatkan prestasi pekerja dalam organisasi. Ia adalah kewajipan HR untuk mengkaji dan menganalisis prestasi untuk individu yang bekerja dalam sesebuah organisasi. Prestasi yang dinilai berdasarkan beberapa faktor penting seperti kualiti, kuantiti, masa dan kos. Ini dilakukan dalam surat-menyurat dengan urusan Ketua atau penyelia dengan menyimpan rekod laporan kerja beliau. Penilaian prestasi yang bertindak sebagai pemangkin dalam membina graf kerjaya pekerja. Ia adalah faktor determining yang mempunyai hubungan langsung dengan kejayaan dan kegagalan seseorang pekerja.

Penilaian prestasi adalah terutamanya berdasarkan kekuatan, penghakiman dan prestasi calon dari segi kerja dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan pengeluaran. Untuk membawa penilaian tersebut adalah penting untuk mendapat maklum-balas yang betul mengenai prestasi calon. Memahami keperluan latihan pekerja dan kelayakan individu penting untuk memperuntukkan mereka dengan organisasi ganjaran dan pengiktirafan. Diagnosis organisasi dan pembangunan adalah juga sebahagian daripada teori penilaian prestasi tersebut. Meningkatkan tahap komunikasi antara pekerja dan memilih teknik-teknik yang betul dan dasar-dasar sumber manusia tidak dapat diketepikan untuk peluang pekerjaan yang sama dengan syarat-syarat Persekutuan.

Keseluruhan penilaian prestasi seseorang individu adalah penting untuk membuat penilaian prestasi atau bonus tersebut. Beberapa bentuk daripada penilaian tersebut adalah orang-orang yang dipanggil pendekatan umum dan borang penilaian 360 darjah. Manakala pendekatan umum terutamanya digunakan untuk menilai prestasi sistem berangka atau scalar penilaian di mana Pengurus akan diberikan tanggungjawab pemarkahan terhadap individu berdasarkan bilangan objektif dan ciri-ciri yang berbeza. Dalam syarikat-syarikat, di mana prestasi dinilai berdasarkan maklum balas yang datang dari rakan-rakan bawahan, rakan-rakan, Pengurus dan pelanggan, ia dirujuk sebagai corak penilaian 360 darjah.

Reka bentuk merentasi KRA atau Reka bentuk kawasan tanggungjawab utama adalah penting untuk menulis matlamat untuk profil berbeza atau perlantikan bagi menjalankan penilaian berdasarkan prestasi. Mangers sumber manusia atau Pengurus biasanya menjalankan tugas seorang pereka merentasi KRA. Keseluruhan jotting di bawah matlamat tersebut, seorang pereka merentasi KRA perlu mengetahui profil pekerjaan pekerja-pekerja supaya mereka tidak menghadapi sebarang kesukaran dalam penulisan mereka. Mengetahui matlamat betul diperuntukkan bagi perlantikan yang berbeza adalah sangat penting. Kemahiran menulis yang berkesan dan ilmu terma yang berbeza juga memainkan peranan yang sangat penting dalam menulis mata tersebut.

Ketika menulis mereka, seorang pereka merentasi KRA perlu diingat titik-titik tertentu seperti mata perlu sifat khusus dan prestasi pekerja juga perlu dianggarkan. Pastikan bahawa matlamat yang ditulis oleh itu ianya boleh dicapai dan tidak sesuatu yang tidak praktikal atau sebenar. Matlamat atau merentasi KRA yang ditulis oleh seorang pereka merentasi KRA sepatutnya supaya ianya berkaitan kerja dan prestasi yang berasaskan kerana ia akan membantu dalam meningkatkan produktiviti individu dalam sesebuah organisasi. Tempoh masa adalah lagi penting untuk mencapai matlamat yang disebutkan dalam senarai merentasi KRA.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *