Penemuan oleh Dr. David Hawkins

Penemuan oleh Dr. David Hawkins

Penemuan oleh Dr. David Hawkins adalah buku yang spiritualist untuk mereka yang mencari kunci untuk pembangunan mistik dan peribadi mereka dalam melalui pembangunan rohani. Dr. David Hawkins menghabiskan hampir 40 tahun terakhir ini laluan mistik dan penemuan dan kesimpulan yang terkandung dalam buku ini.

Penemuan Dr. Hawkins’ dalam buku The penemuan adalah pada dasarnya bahawa tahap pembangunan insan dan kerohanian mereka boleh dikenalpasti dan diukur dalam tahap 1 untuk 1000. Pemetaan beliau ini pembangunan kesedaran adalah berdasarkan kinesiology atau pemetaan otot. Penegasan beliau adalah bahawa dengan menggunakan tekanan mudah perkara utama individu yang serius niat atas memperbaiki keadaan rohani mereka boleh meningkatkan lagi tahap kesedaran mereka.

Dalam buku beliau menyediakan garis panduan untuk hidup dan meningkatkan kerohanian dalam kehidupan setiap hari. Dalam buku beliau menumpukan atas beberapa perkara utama seperti keunggulan renungan peras meditasi. Bagaimana untuk membezakan kebenaran dari kepalsuan dan bagaimana untuk mengelakkan jatuh kembali dalam perjalanan kerohanian berbanding pada masa hadapan menjadi sebuah negara yang lebih maju daripada kesedaran.

Penemuan oleh Dr. David Hawkins cabaran beberapa konsep-konsep lama dipegang oleh mereka. Buku ini menegaskan bahawa membaca dapat membantu memperluaskan kesedaran dan untuk meluaskan ufuk dan memupuk kerohanian. Walau bagaimanapun beliau juga menyatakan bahawa apa dibaca perlu diperiksa dengan teliti supaya minda membangun tidak membawa kesesatan. Dia memanggil pengaruh tenaga rendah pengaruh negatif ini. Pengaruh tenaga yang rendah termasuk buku, makanan, malah Syarikat-Syarikat dan pengaruh positif dipanggil tenaga yang tinggi.

Bukunya The penemuan berkaitan dengan bagaimana untuk menghadapi kehidupan moden dan permintaan pelanggan yang pelbagai semasa masih mengekalkan laluan rohani yang positif. Penemuan ini juga menekankan kepentingan termasuk kerohanian dalam kehidupan sehari-hari dan aktiviti-aktiviti.

Penemuan oleh Dr. David Hawkins menyatakan bahawa orang-orang yang telah mencapai tahap kesedaran yang tertinggi adalah orang-orang yang badan menjadi lebih kuat sebagai Pas masa. Penyakit yang dipengaruhi oleh keadaan minda dan beliau mengenal pasti negeri-negeri tersebut yang negatif. Menurut buku The penemuan perkembangan rohani yang membawa kepada sebuah badan yang kuat dan sihat dan minda yang tajam yang boleh mengenal pasti jalan yang palsu, untruths dan banyak lagi dengan kesucian dan kekurangan prasangka. Seperti dengan banyak laluan pembangunan peribadi Dr. Hawkins merasakan bahawa tabiat lama mestilah unlearned dan lama cara pemikiran menumpahkan, agar cara sihat cara pemikiran dan perkembangan rohani.

Buku Dr. David Hawkins penemuan ini menggunakan konsep lama umur, bersama-sama dengan kesimpulan beliau berdasarkan penyelidikan untuk merangka kursus melalui ladang ranjau kehidupan harian untuk mereka yang mencari pencerahan dan hidup berdasarkan kerohanian sepanjang hayat. Menggunakan kedua-dua otot pemetaan, renungan dan integrasi kerohanian ke dalam setiap hari yang tinggal untuk mencapai apa penulis merasakan adalah peringkat tertinggi kesedaran, kesihatan dan kesejahteraan. Individu-individu yang mencari jawapan yang berdaya maju tentang bagaimana untuk mengintegrasikan mereka rasa kerohanian ke dalam kehidupan seharian mereka mungkin mendapati penemuan dalam pelan hala tuju yang benar dalam pencarian mereka untuk tahap kesedaran yang lebih tinggi.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *