Pendidikan kesihatan – konsep, matlamat dan objektif

Pendidikan kesihatan – konsep, matlamat dan objektif

Konsep pendidikan kesihatan-

Pendidikan Kesihatan merupakan satu aktiviti penting yang biasa diambil untuk menggalakkan kesihatan. Ia adalah komunikasi maklumat yang membolehkan orang untuk membuat keputusan untuk mengikuti aktiviti-aktiviti berkaitan kesihatan di semua peringkat hidup yang kondusif untuk kesihatan yang betul.

Ia adalah berkenaan dengan komunikasi dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan bekalan air, kebersihan, kesihatan masyarakat, kesihatan mental, kawalan penyakit, kebersihan diri, kitaran pengurusan bencana, mengurangkan risiko penyakit berjangkit yang penghantaran, pemakanan yang betul, alkohol dan dadah, kemalangan dan pertolongan cemas dan lain-lain.

Matlamat Pendidikan Kesihatan hendaklah-

1. Membantu pelajar untuk mengasimilasikan badan jika pengetahuan yang bersesuaian untuk pendidikan kesihatan.

2. Mendedahkan pelajar kepada pelbagai aktiviti dan pengalaman yang berkaitan dengan pendidikan kesihatan.

3. Membantu individu membangunkan pemahaman yang kukuh pembangunan jumlah mereka dan membolehkan mereka untuk mencapai self-images yang positif.

4. Menyediakan peluang untuk pelajar membuat keputusan peribadi yang berkaitan dengan pembangunan Intelek, fizikal dan emosi mereka.

5. Membolehkan pelajar untuk mengalami hubungan sosial yang akan menggalakkan tingkah laku yang wajar, kepimpinan dan kerjasama dengan orang lain.

Objektif pendidikan jasmani-

Bagi pelajar-

1. Sikap positif terhadap kecergasan fizikal dan kesihatan yang baik.

2. Sistem nilai peribadi dan memuaskan hubungan dengan rakan sebaya.

3. meningkatkan kesedaran diri dan konsep diri yang positif.

4. kemerdekaan, kesalingbergantungan dan rasa tanggungjawab.

5. Pemahaman isu-isu seksualiti manusia.

6. Kefahaman tentang konsep dan maklumat fakta yang sesuai.

Bagi pesakit-pesakit dan orang awam-

1. Meningkatkan kesedaran penyakit itu adalah masalah kesihatan awam yang penting.

2. Untuk meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap gejala-gejala dan tanda-tanda penyakit.

3. Untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap pesakit mengenai pengesanan, rawatan dan kawalan penyakit.

4. Untuk menggalakkan keluarga dan komuniti pendidikan bahan penting untuk tabiat gaya hidup yang positif.

5. Untuk mewujudkan kesedaran awam tentang kesan-kesan sakit = arak, rokok dan dadah, dan sebagainya.

Untuk profesional kesihatan-

1. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan kemahiran profesional kesihatan semua mengenai tanda, simptom dan strategi pengurusan bagi bahaya kesihatan bagi meningkatkan kawalan penyakit.

2. Untuk menggalakkan profesional kesihatan untuk merawat pesakit dengan berhati-hati.

3. Untuk membangunkan sumber dan bahan untuk kegunaan profesional kesihatan.

4. Untuk menggalakkan penyelidikan seluruh dunia bagi membendung kemalangan.

5. Untuk menggalakkan meneruskan program pendidikan maklumat yang tepat mengenai diagnosis dan rawatan penyakit.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *