Menyelamatkan Planet! Projek Fair Sains alam sekitar

Menyelamatkan Planet! Projek Fair Sains alam sekitar

Projek Fair Sains alam sekitar

Akan meningkatkan bilangan pelajar yang memilih untuk projek fair Sains alam sekitar untuk tugasan sekolah. Hampir tidak sehari berlalu bahawa tidak terdapat beberapa jenis berita acara televisyen mengenai masalah-masalah yang kita sedang berhadapan dengan alam sekitar. Pelajar-pelajar memilih satu projek fair Sains alam sekitar untuk sekolah kerana mereka berminat untuk mempelajari bidang Sains ini. Ramai pelajar-pelajar adalah sangat ditujukan untuk mencari penyelesaian kepada krisis alam sekitar semasa. Mereka mempunyai wawasan jangka panjang yang kebanyakan orang dewasa yang kekurangan dengan menyedari bahawa apa yang kita lakukan sekarang akan memberi kesan kepada planet ini secara positif atau negatif untuk tahun, dekad, dan/atau abad akan datang. Mereka mengambil ibadat ini untuk punca dan memilih projek Sains alam sekitar yang adil sebagai topik kajian mereka.

Projek saksama Sains alam sekitar yang boleh diberikan pelbagai topik-topik tertentu. Menggunakan isu-isu tanah dan pemeliharaan merupakan antara yang paling popular. Isu-isu ini berurusan dengan kehilangan topsoil, iaitu di mana semua hidupan tumbuhan yang ditanam. Sains alam sekitar projek jenis ini boleh juga memeriksa kesan air larian ke atas jalan air dunia. Silting sungai-sungai adalah satu kebimbangan yang utama disebabkan oleh kesan-kesan yang memudaratkan kepada tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang bergantung kepada air oxygenated untuk kelangsungan hidup. Projek Sains alam sekitar yang saksama juga boleh meliputi isu-isu berkaitan penggunaan racun perosak dan lain-lain bahan kimia tanah dan persekitaran hidupan liar. Pelajar-pelajar yang menunjukkan kebolehan dalam bidang ini mungkin akan meneruskan minat mereka ke dalam kerjaya mereka sebagai ahli-ahli sains pertanian.

Pelajar-pelajar lain yang memilih projek saksama Sains alam sekitar yang dapat memberi tumpuan kepada peningkatan Tempahan gas rumah hijau di sekeliling bumi. Manakala tugas mungkin kedengaran terlalu monumental untuk projek Sains alam sekitar yang saksama, Terdapat cara untuk mengurangkan projek. Projek-projek tersebut adalah secara saintifik dan jika dilaksanakan dengan betul dan didokumenkan boleh membawa kepada jawapan yang kami perlu untuk menangani isu ini. Begitu juga, kajian tentang haiwan seperti katak boleh membawa kepada pengetahuan yang boleh digunakan pada skala yang lebih besar. Katak adalah suami kena kertas satu untuk kesihatan air, dan pelajar boleh mengumpul maklumat di kawasan-kawasan tempatan mereka untuk menentukan Kesihatan Kolam dan Sungai.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *