Meneroka pertengahan kerjaya suis dan menaik taraf kemahiran anda melalui program-program penukaran yang profesional

Meneroka pertengahan kerjaya suis dan menaik taraf kemahiran anda melalui program-program penukaran yang profesional

Dalam krisis ekonomi sekarang, terdapat ramai orang yang telah kehilangan pekerjaan mereka dan banyak lagi dalam mencari kerjaya yang lebih baik. Terdapat beberapa kesan buruk daripada krisis ekonomi di sektor pekerjaan. Fenomena ini telah dirasai sangat oleh rakyat Singapura juga. Menurut pihak Kementerian tenaga manusia di Singapura, ekonomi Malaysia telah mengalami kerugian beberapa berat. Atas sebab ini mungkin ada unsur lebih pemotongan pekerjaan dan pengangguran pada tahun 2009. Kementerian Perdagangan dan industri telah juga mengulangi kenyataan bahawa pertumbuhan KDNK bagi tahun fiskal 2009 adalah ketinggalan sebanyak 2% kepada 1%. Krisis ini telah melanda setiap sektor termasuk sektor pelancongan yang merupakan salah satu sektor yang paling menguntungkan di Singapura. Profesional, Pengurus dan juruteknik (PMETs) kini merancang untuk mid-career suis dengan bantuan penukaran program pengajian siswazah seperti program program Eksekutif Sarjana dan Diploma Siswazah.

Singapura sebagai hab bagi kursus-kursus profesional, Terdapat banyak program penukaran yang profesional dan SPURs berorientasikan untuk golongan profesional. Terdapat sebilangan besar PMETs yang bekerja di tenaga buruh Singapura. Kerana orang-orang menarik gaji yang tinggi jadi kerajaan merasakan bahawa mereka mungkin menghadapi inti dari krisis kewangan. Walaupun terdapat banyak PMETs yang mempunyai kemahiran untuk menampung perubahan senario pekerjaan terdapat program penukaran profesional (PMP) dan kursus-kursus SPURs yang membantu kerja mencari dan latihan.

Terdapat banyak agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang telah datang dengan program penukaran profesional (PMP) dan kursus-kursus SPURs. Kursus terutamanya tumpuan membolehkan PMETs untuk merebut peluang-peluang pekerjaan dan seterusnya menjadikan kerjaya bijak menukar. Agensi-agensi pembangunan tenaga kerja dengan agensi-agensi ekonomi Singapura sedang cuba untuk memperkenalkan program penukaran profesional direka khas menjaga keperluan keperluan sektor-sektor yang berbeza. Terdapat banyak program yang telah dilancarkan pada beberapa bulan terakhir bagi pendidikan prasekolah, pembuatan farmaseutikal, kesihatan dan Keselamatan tempat kerja. Terdapat banyak SPURs (kemahiran Program menaik taraf dan ketahanan) yang telah planed menjaga keperluan keperluan artis animasi Digital dan Pengurus pentas. Program ini adalah inisiatif langsung oleh kerajaan dan Universiti-Universiti di Singapura. Terdapat lain-lain pertubuhan swasta yang akan mewujudkan program-program inovatif bagi keseluruhan pembangunan profesional.

Penukaran profesional program (PMP) dan SPURs termasuk mewujudkan bengkel, ujian pencapaian kemahiran, memperolehi beberapa kemahiran utama komputer (termasuk pembelajaran perisian baru dan naik taraf dunia komputer). Terdapat sesetengah organisasi yang juga menawarkan calon kepada pelajar. Pelajar juga mendapat peluang untuk bekerja sebagai perantis dalam beberapa syarikat teratas. Program Sarjana di Singapura boleh diambil kira semasa anda sedang mengikuti kerja yang terlalu. Sekolah MBA Singapura akan memastikan bahawa anda mendapat cuti gaji yang dari kerja anda semasa kursus.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *