Mendapatkan akses untuk melengkapkan butir-butir rekod perkahwinan Ohio pada tahun ini

Mendapatkan akses untuk melengkapkan butir-butir rekod perkahwinan Ohio pada tahun ini

Ohio adalah sebuah negeri di Amerika Syarikat yang exquisiteness di Sungai besar mereka. Sungai Ohio adalah salah satu tarikan-tarikan yang banyak di tempat ini. Ramai orang tinggal serta melawat negeri Ohio. Malah, keadaan telah direkodkan banci penduduk 11,544,951 bagi tahun 2011. Penduduk Ohio boleh akses kepada pelbagai dokumen yang mereka telah difailkan dalam negeri. Fail-fail ini, seperti rekod perkahwinan Ohio, adalah penting mengetahui identiti seseorang.

Berkahwin di negeri ini, membolehkan rekod perkahwinan anda untuk dimasukkan ke dalam senarai panjang fail perkahwinan. Terdapat agensi-agensi kerajaan yang mengendalikan dokumen-dokumen tersebut untuk pengambilan mudah maklumat tersebut apabila diperlukan. Butir-butir penting yang boleh dijumpai dalam lesen perkahwinan adalah seperti berikut: nama kedua-dua suami dan isteri, tempat perkahwinan tersebut, tarikh Majlis tersebut serta saksi-saksi mereka.

Rekod perkahwinan boleh diperolehi di Jabatan Ohio Kesihatan tetapi hanya untuk tujuan carian. Salinan dekri dan lesen perkahwinan diminta bayaran di County Probet mahkamah di mana perkahwinan itu direkodkan. Pejabat Perangkaan penting siaran maklumat terhad dan kebanyakannya indeks yang membantu mengesan Daerah untuk perkahwinan yang difailkan dari 1 Januari 1950. Secara amnya, mana-mana orang Negeri boleh meminta salinan dokumen-dokumen penting lain yang difailkan dalam tempoh Ohio.

Ada yuran yang berkaitan untuk mencari data perkahwinan tertentu di Jabatan Kesihatan Negeri Ohio. Tiga ringgit dikenakan sebagai yuran Cari bagi setiap dekad perkahwinan dengan nama dokumen diminta. Pemohon yang berminat boleh memohon Perkhidmatan tersebut secara peribadi atau menghantar permintaan carian di Ohio Jabatan Kesihatan, Pejabat Perangkaan penting, P.O. Box 15098, Columbus, Ohio 43215-0098. Masa menunggu untuk melihat keputusan akan mengambil masa tiga hingga enam minggu sebelum ia diterima.

Seperti yang disebutkan tadi, salinan yang diperakui bagi dokumen-dokumen perkahwinan hanya boleh diperolehi pada kerani county Probet. County setiap mempunyai garis panduan dan prosiding mematuhi dalam meminta fail tersebut dari pejabat. Negeri ini mempunyai lapan puluh lapan daerah di mana mereka boleh mendapatkan salinan mereka dari daerah di mana lesen perkahwinan mereka telah dikeluarkan. Beberapa daerah akan memerlukan tambahan bayaran pensijilan dalam rekod-rekod yang diminta.

Kemajuan Teknologi telah membawa banyak perubahan dan manfaat kepada rakyat. Ia menjadikan kehidupan lebih mudah dan urus niaga dengan lebih cepat. Mencari fakta-fakta penting tentang rekod lesen perkahwinan anda sekarang boleh dicapai. Internet telah tidak terkira asli syarikat-syarikat yang menawarkan perkhidmatan carian untuk mana-mana fail. Anda hanya perlu masukkan maklumat yang diperlukan dalam enjin carian Syarikat dalam talian pilihan dan keputusan akan ditunjukkan dengan serta-merta. Tempahan syarikat-syarikat dalam talian memerlukan beberapa jumlah dalam usaha anda untuk melihat butiran lengkap rekod anda dicari. Membayar jumlah yang kecil memberikan anda banyak manfaat yang boleh anda nikmati untuk kegunaan ramai.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *