Mencari insurans kesihatan berpatutan, kos rendah

Mencari insurans kesihatan berpatutan, kos rendah

Cara terbaik untuk mencari insurans kesihatan berpatutan, kos rendah adalah untuk mempunyai satu pelan insurans kesihatan Kumpulan ditaja oleh majikan. Pelan insurans kesihatan Kumpulan akan pelan-pelan insurans kesihatan yang paling berpatutan, kos rendah di luar sana, selain daripada pelan-pelan insurans kesihatan state-sponsored. Jika anda boleh mendapatkan pelan insurans kesihatan Kumpulan dari majikan anda, anda akan membayar lebih kurang untuk insurans kesihatan anda daripada yang anda lakukan jika anda membeli pelan insurans kesihatan Kumpulan sendiri.

Kebanyakan majikan mempunyai keperluan tertentu seseorang pekerja perlu bersidang sebelum dia boleh menjadi sebahagian daripada pelan insurans kesihatan Kumpulan ditaja oleh majikan. Ini meliputi keperluan dari bilangan jam pekerja bekerja, status pekerja, iaitu, sama ada pekerja yang bekerja sepenuh masa atau separuh masa. Majikan kadang-kadang mempunyai keperluan masa juga. Ini bermakna pekerja mestilah dengan Syarikat untuk suatu tempoh tertentu masa sebelum dia dianggap layak untuk pelan insurans kesihatan Kumpulan ditaja oleh majikan.

Pelan insurans kesihatan Kumpulan ditaja oleh majikan yang biasanya pelan insurans kesihatan yang paling berpatutan, kos yang rendah untuk pelbagai sebab. Jika anda mempunyai pelan insurans kesihatan Kumpulan ditaja oleh majikan, premium insurans kesihatan akan dibahagikan antara anda dan majikan anda, atau dibayar sepenuhnya oleh majikan anda. Ini bermakna salah satu daripada dua perkara:

•Anda hanya perlu membayar separuh daripada premium insurans kesihatan termasuk bayaran bersama dengan kos rendah.

•Anda hanya perlu membayar bayaran bersama dengan harga yang berpatutan.

Pelan insurans kesihatan Kumpulan tajaan majikan menjadi lebih dengan harga yang berpatutan dan kos rendah apabila anda faktor suami/isteri dan anak-anak anda. Bukannya membeli polisi insurans kesihatan individu untuk setiap ahli keluarga anda, atau membayar samping kos penjagaan kesihatan, anda boleh menambah anda suami/isteri dan anak-anak anda kepada pelan insurans kesihatan Kumpulan ditaja oleh majikan anda.

Mengetahui jika majikan anda menawarkan pelan insurans kesihatan Kumpulan, dan bertanya bagaimana anda boleh mendaftar di dalam pelan insurans kesihatan berpatutan, kos rendah semalam.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *