Mencari inovasi dalam perubahan organisasi

Mencari inovasi dalam perubahan organisasi

Kenapa ianya yang ekonomi semakin banyak perniagaan kecil?

Salah satu sebab adalah kerana perniagaan kecil membuka pintu kepada peluang-peluang pekerjaan yang lebih banyak; di sisi lain, perniagaan kecil juga membawa inovasi ke hadapan. Ini kelebihan yang kreatif adalah penting untuk perubahan perniagaan. Tetapi kreativiti yang sering diabaikan dalam industri pendidikan, dari pendidikan K-12 ke peringkat kolej, jadi tidak inovasi ini dari mana datang?

Selain daripada bakat semata-mata dari seorang yang mempunyai potensi yang mentah, kreatif, ia datang dari pembelajaran yang khusus. Pembelajaran yang khusus seperti Ijazah yang melambangkan amalan perniagaan dan kreativiti–seperti Ijazah dalam perubahan organisasi–akan menjadi tambahan yang unik kepada mana-mana Syarikat, syarikat-syarikat besar dan perniagaan kecil cantuman yang sama.

Jadi di mana tidak seseorang menemui latihan kreatif dari Ijazah khusus seperti ini yang menawarkan kelebihan di dunia profesional hari ini?

Sarjana Sastera Hawai’i Pacific University dalam perubahan organisasi adalah salah satu cara untuk menambah rempah yang kreatif untuk latar-belakang pendidikan anda. Ijazah Sarjana Sastera dalam perubahan organisasi direka untuk membawa perubahan inovatif yang diperlukan untuk memulihkan syarikat-syarikat besar dan mencapai faedah yang sama, perniagaan kecil akan membawa kepada ekonomi negara. Pelajar yang melengkapkan MA/SKM akan disediakan untuk:

Mencapai asas yang kukuh dalam teori dan amalan rekabentuk organisasi dan tingkah laku
Mencapai kecekapan dalam mengenali dan mendamaikan perbezaan budaya yang melaksanakan perubahan dan pembangunan
Memahami teori-teori perubahan dan pembangunan dan amalan dari perspektif sistemik, holistik
Dapat penilaian kritis terhadap keberkesanan pelbagai perubahan dan pembangunan model dan kaedah dalam konteks global dan tempatan
Memahami dinamik perubahan; khususnya, penyebaran innovational, perubahan kepimpinan, pengurusan pengetahuan, penyelesaian masalah dan teknologi pemindahan
Dapat bekerja dengan pelbagai pihak yang berkepentingan untuk menyedia dan melaksanakan inisiatif perubahan dan pembangunan yang berkesan dan mampan
Dapat menilai dan mengukur aspek-aspek yang penting perubahan dan pembangunan, budaya organisasi, penyebaran inovasi, peningkatan prestasi dan kejayaan/kegagalan inisiatif perubahan
Dapat menjalankan kajian yang utama dan sekunder untuk menyiasat isu-isu pembangunan dan perubahan dan masalah yang berkaitan
Memahami global seluruh perubahan dan pembangunan profesion, termasuk peranan perunding, menukar ejen, pendidik, pemimpin-pemimpin politik, bukan pentadbir dan Eksekutif korporat

Pelajar-pelajar yang berminat terutamanya dalam Ijazah dalam perubahan organisasi juga akan layak untuk proses permohonan bagi Doktor Falsafah dalam perubahan organisasi dan pembangunan di Universiti Southern Cross selepas tamat program MA/OC Hawai’i Pacific University.

Loyola University dan Universiti Pacific Hawai’i telah menjalankan dua kajian terkini dalam pasaran pekerjaan dalam pengurusan perubahan dan pembangunan organisasi. Kajian ini menunjukkan permintaan yang meluas bagi orang-orang yang terlatih dalam perubahan organisasi seperti syarikat-syarikat yang cuba untuk membawa kreativiti dan Inovasi ke dalam perniagaan. Gaji yang sangat kompetitif dan potensi pertumbuhan profesional adalah menghapuskan apa-apa takut siling kaca untuk pendapatan.

Pekerjaan termasuk jawatan dalam organisasi seperti Pengarah Pembangunan organisasi atau pengurusan perubahan. Kerja-kerja luar termasuk jawatan seperti menukar perunding dengan firma itu sebagai Booz Allen Hamilton, titik galas, dan lain-lain lagi. Peluang-peluang yang wujud dalam penjagaan kesihatan, kerajaan, perniagaan, pendidikan, teknologi, pembangunan komuniti, dan pelbagai bidang lain.

Kolej bakal pelajar yang berminat dalam kreativiti–tetapi takut darjah kreatif yang berpotensi tiada perniagaan–perlu mengambil sedikit masa untuk mengkaji Ijazah Sarjana Sastera dalam perubahan organisasi pada HPU. Membawa kreativiti dan inovasi yang kembali ke dalam dunia profesional dan memperkasa ekonomi dengan pendidikan dan idea-idea anda.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *