Leader pada anda

Leader pada anda

Membungkus anda mempunyai perlindungan insurans perubatan yang berterusan untuk atleast 18 bulan dan bukan yang anda telah kehilangan perlindungan untuk apa-apa sebab apa jadi pernah, Leader yang membuatkan anda layak untuk pelan insurans kesihatan berpatutan di negeri Tennessee. TN menyediakan perlindungan insurans kesihatan yang murah dengan bantuan Leader atau The mudah-alih insurans kesihatan dan akauntabiliti Akta 1996.

Mudah-alih insurans kesihatan dan akauntabiliti Akta 1996 (Leader) menyediakan anda perlindungan perlindungan insurans kesihatan dalam kes-kes di mana seorang pekerja kehilangan pekerjaan mereka atau terdapat perubahan di dalam pekerjaan. Leader membolehkan kesinambungan perlindungan insurans untuk diri dan keluarga mereka sepanjang tempoh percutian sebagai perbelanjaan yang nominal.

Apa The mudah-alih insurans kesihatan dan akauntabiliti Akta 1996 (Leader) lakukan agar peruntukan tersebut terutamanya di satay dari TN.? Leader melarang mana-mana syarikat insurans daripada menambah dan Fasal di dalam polisi insurans yang layak pada masa yang boleh menentukan kadar premium. Leader berhenti mana-mana syarikat insurans daripada menggunakan aliments pra yang sedia ada perubatan atau status kesihatan, sejarah perubatan, ketidakupayaan anda atau mana-mana maklumat borang sulit rekod perubatan untuk menentukan premium insurans. Caj premium tidak berbeza dari seorang ke seorang. Ini memastikan murah insurans kesihatan petikan kerana menyangkut Negeri Tennessee.

Mudah-alih insurans kesihatan dan akauntabiliti Akta 1996 (Leader) membuat hampir mustahil bagi mana-mana syarikat insurans kesihatan untuk menghadkan perlindungan insurans anda dasar pra keadaan kesihatan yang sedia ada jika anda perlindungan insurans yang terakhir dalam tempoh 12 bulan daripada perlindungan insurans baru diberikan perlindungan terakhir ialah dari sebuah syarikat insurans yang diiktiraf yang berdaftar dengan Leader. Hanya jika syarikat insurans kesihatan anda yang sebelumnya tidak dianggap berwibawa oleh Leader atau sebagai insurans asing

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *