Kesihatan dan keselamatan pekerjaan (oh & s) pengurusan sistem di dalam pasaran pembinaan

Kesihatan dan keselamatan pekerjaan (oh & s) pengurusan sistem di dalam pasaran pembinaan

Hasilnya OH & S teknik pengurusan pembinaan perlu betul disusun dan direkodkan untuk memastikan bahawa kakitangan yang bekerja di tempat kerja yang sering berubah akan terlindung secukupnya daripada risiko kecederaan atau penyakit.

Sebelum itu OHSAS 18001 & OHSAS 18002, kesihatan pekerjaan dan Keselamatan (OH & S) sistem pengurusan kelihatan pada syarat-syarat dan keadaan yang mungkin mempengaruhi Keselamatan dan kesihatan pekerja dan pelbagai pihak yang berkepentingan lain seperti pekerja-pekerja kontraktor, buruh yang sementara dan tetamu di tempat kerja atau di tempat pembinaan.

Cekap OH & S sistem pengurusan bukan sahaja fius garis panduan dengan sistem pengurusan organisasi lain (SPK, EMS & perancangan strategik) tetapi di samping itu, membenarkan apa-apa perniagaan untuk memiliki dengan sepenuhnya perundangan patuh, baik mengekalkan sistem pengurusan keselamatan. Juga, sistem pengurusan OH & S boleh mungkin meningkatkan produktiviti, mengurangkan risiko (atau kecederaan) dan membangunkan persekitaran kawasan kerja disamping meningkatkan semangat pekerja.

Ia adalah juga diperhatikan bahawa pengurusan risiko OH & S adalah sebenarnya satu keperluan wajib dalam apa-apa pembinaan tapak atau kawasan kerja. Menurut OHSAS 18002:2008, mana-mana sistem pengurusan OH & S yang berkesan secara umumnya pinpoints kursus pematuhan bersama-sama dengan kedua-dua komponen penting yang dinyatakan dalam peraturan-peraturan OH & S:

• Tiap-tiap Majikan hendaklah membekalkan dan mengekalkan satu persekitaran kerja yang selamat tanpa kesihatan dan pekerjaan bahaya;

• Pekerja hendaklah mengambil perhatian yang munasabah bagi kesihatan mereka sendiri dan keselamatan serta lain-lain.

Selain daripada di atas, sistem pengurusan OH & S berikan langkah-langkah yang terbina dalam untuk mematuhi dasar-dasar pasaran. Jadi, ia adalah suatu maksud operasi yang sangat penting bagi mana-mana firma pembinaan. Begitu juga, OH & S pengurusan sistem membayangkan perancangan taktikal dan berstruktur mengkaji semua rutin organisasi untuk meningkatkan prestasi. Proses-proses utama sistem OH & S terperinci adalah:

• Pemeriksaan tahap dan pelbagai prosedur firma pembinaan

• Pemeriksaan berkenaan undang-undang dan kawal selia prasyarat berkaitan dengan syarikat pembinaan dan tapak yang disasarkan

• Memikirkan semua risiko berkenaan perniagaan atau pekerjaan fungsi dan proses

• Penilaian penyakit dan kecederaan dalam pembinaan kerja

• Membuat pematuhan tertentu sesuai dengan undang-undang yang berhubung dengan OH & S dan tanggungjawab pengurusan risiko.

• Bijak penggunaan sumber

Berkaitan pengurusan OH & S tersebut, dengan boleh dianggap rasmi firma perancangan yang termasuk sambungan serta-merta kepada semua bidang perniagaan atau bekerja kawasan operasi perniagaan pembinaan.

Akibat daripada sifat pelbagai dan berubah-ubah dalam bidang pembinaan, kebimbangan OH & S adalah pelbagai aspek. Oleh itu, mengawal risiko termasuk kuantiti besar dana dan usaha yang serius. Ini menunjukkan bahawa kaedah pengurusan OH & S sesuai untuk jenis pembinaan Kompleks Perniagaan persekitaran ini menuntut tahap kawalan dasar fasa pelaksanaan yang lebih tinggi. Pada dasarnya, sistem pengurusan OH & S yang berkesan perlu merangkumi seterusnya:

• OH & garis panduan S

• Terbaik dan betul OH & S operasi kaedah dan amalan

• Dokumentasi pengurusan operasi OHS.

Langkah-langkah • lokasi tertentu OH & S.

• Laporan persediaan memastikan top berkualiti, boleh dipercayai dan boleh disahkan data pada semua peringkat prosedur OH & S

• Penyelenggaraan rekod dan satu data asas berkaitan dengan aktiviti-aktiviti OH & S.

Bahagian lain yang penting dalam sistem pengurusan OH & S adalah penggubalan sistem pengurusan OH & S atas dasar keutamaan tanpa menghadkan ia ke dalam fail. Secara umumnya, Semua OH & S rutin perlu benar-benar direka dan disenaraikan dahulu dalam perbincangan dengan pihak Pengurusan Korporat dan para pekerja.

Atas sebab ini, lancar memberikan sistem OH & S dalam perniagaan pembinaan, semua pekerja dari atas ke peringkat akar umbi perlu tahu mengenai OH & proses, keperluan undang-undang dan program-program Keselamatan. Oleh itu, bersenam dan memahami kaedah OH & S dan prasyarat sistem keselamatan adalah penting untuk persembahan yang produktif sistem pengurusan OH & S dalam perniagaan pembinaan.

Menjumlahkan, sistem pengurusan OH & S adalah alat pengurusan yang penting bagi firma pembinaan. Ia bukan sekadar menggalakkan baik kerja amalan dan bebas risiko (atau kemalangan percuma) tempat kerja tetapi terus meningkatkan produktiviti melalui peningkatan pekerja moral.

Secara khusus, sistem pengurusan OH & S yang berkesan akan pasti sediakan tempat kerja pembinaan tanpa risiko dan diuruskan dengan baik oleh:

• Meramalkan dan menghapuskan bahaya yang berkaitan dengan apa-apa pembinaan

• Dengan ketara mengurangkan kejadian berbahaya atau kemalangan dan kecederaan di lokasi pembinaan

• Mengelakkan pendakwaan dari pakar-pakar OHS

• Lebih rendah litigasi berkaitan dengan tuntutan pampasan dan kewajipan pekerja

• Memastikan pemikiran yang kukuh dan bukti rekod sekiranya berlaku insiden atau kemalangan yang tidak diingini berlaku

Sistem OHS sangat berkesan yang boleh meningkatkan moral pekerja; membolehkan kakitangan untuk fokus pada perniagaan utama rutin, dan membawa kepada peningkatan kecekapan dan productiveness.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *