Keselamatan tapak bangunan Brisbane

Keselamatan tapak bangunan Brisbane

Setiap tapak bangunan di Brisbane mestilah mematuhi piawaian Queensland kerajaan Kesihatan & Keselamatan dan garis panduan. Setiap tapak bangunan mesti mempunyai pembinaan Keselamatan pelan yang akan menggariskan prosedur-prosedur keselamatan bagi setiap tapak bangunan. Pelan ini akan menyatakan Siapakah Pegawai Kesihatan & Keselamatan tempat kerja untuk setiap tapak bangunan.
Pegawai-Pegawai Kesihatan & Keselamatan tempat kerja dikehendaki untuk semua tapak bangunan di Brisbane dengan 30 atau lebih pekerja. WHSO menawarkan dipilih oleh pekerja-pekerja Syarikat. WHSO yang sering menjalankan pemeriksaan kesihatan & Keselamatan dan menyiasat dan mengawal penilaian risiko apabila berlaku kemalangan. WHSO yang berhak untuk latihan kesihatan & Keselamatan dibayar atas permintaan, walaupun terdapat keperluan latihan WHSO tidak rasmi. Mana-mana bangunan pekerja lokasi boleh dipilih sebagai WHSO dalam dan jika mereka memilih terima dalam peranan akan menjaga kesihatan dan keselamatan di tapak binaan.

WHSR’s – Kesihatan di tempat kerja & Keselamatan wakil adalah juga bertanggungjawab terhadap penguatkuasaan Keselamatan dan kesihatan di tapak bangunan. WHSR yang bertanggungjawab bagi mengkaji dan insiden dan kemalangan yang berlaku di tapak bangunan. WHSR yang boleh mengeluarkan PIN ini bermaksud notis pembaikan sementara – ini bertindak sebagai suatu perintah antara pekerja kepada majikan yang memerlukan majikan mereka menangani sebarang risiko yang tidak boleh diterima dan bahaya di tempat kerja.
Jawatankuasa Kesihatan & Keselamatan tempat kerja ditubuhkan untuk kebanyakan tapak bangunan dengan pembina 30 atau lebih yang bekerja di sana. Jawatankuasa-Jawatankuasa ini mencipta Dialog antara pembina dan majikan mereka, di mana isu-isu keselamatan dan Kesihatan boleh dibincangkan luar secara terbuka. Bila-bila masa WHSR yang meminta Jawatankuasa yang perlu dibentuk majikan mesti bertindak mengikut kehendak mereka dan menubuhkan satu Jawatankuasa bagi pihak pekerja Syarikat.

Di Brisbane juga mesti mengetahui undang-undang Persekutuan berhubung dengan piawaian dan kod amalan yang sudah terpakai seluruh Malaysia. Di Queensland kelulusan bangunan dan bangunan peraturan diuruskan di peringkat Majlis Perbandaran – oleh itu di Brisbane perlu menghubungi Majlis bandar Brisbane pengemaskinian penting untuk keselamatan maklumat yang digunakan untuk membina Standard kelulusan. Majlis Bandaraya bertanggungjawab untuk menguruskan risiko dan pendedahan alam sekitar untuk membina tapak di Brisbane.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *