Keperluan baru di bawah Ssap 10r boleh menyebabkan perubahan yang ketara untuk Cal cukai tertunda Syarikat anda

Keperluan baru di bawah Ssap 10r boleh menyebabkan perubahan yang ketara untuk Cal cukai tertunda Syarikat anda

NAIC yang diluluskan SSAP 10R, penggantian yang disemak semula, sementara cukai pendapatan yang standard di bawah SSAP 10. Piawaian yang disemak semula adalah berkesan bagi akhir tahun 2009 dan akhir tahun dan awal 2010.

NAIC dalam semakan piawaian ini untuk menjadi lebih selaras dengan “Berkanun penyata daripada konsep” konservatif dan ketelusan. Semakan dianggap sebagai perubahan dalam prinsip perakaunan dan akan diambil kira sebagai satu kesan kumulatif pelarasan terhadap lebihan atatu pada 31 Disember 2009. Jika berkenaan dan dilantik oleh Syarikat, perubahan-perubahan ini akan memerlukan perubahan yang ketara kepada Syarikat tertunda Pengiraan cukai di bawah perakaunan berkanun.

Perbezaan utama akibat SSAP 10R adalah konsep GAAP penilaian elaun, pembalikan dan carryback tempoh, peningkatan dalam lebihan had dan pendedahan tambahan.

GAAP penilaian elaun konsep-
Penambahan elaun penilaian konsep diguna pakai untuk semua Syarikat. Seperti yang di bawah Penasihat 109 laporan GAAP, syarikat perlu mengambil kira jika kasar mereka tertunda cukai aset (“DTA”) akan lebih berkemungkinan daripada tidak (melebihi 50 peratus peluang) dapat direalisasikan. Konsep ini mesti sekarang digunapakai di bawah berkanun terlebih dahulu bagi pengiraan kebolehterimaan.

Kebolehterimaan perubahan-

Perubahan paling ketara di bawah SSAP 10R kebolehterimaan adalah seperti berikut:
• Kelayakan – jika Syarikat adalah tertakluk kepada syarat-syarat modal berasaskan risiko (“RBC”) atau fail RBC yang melaporkan maka mereka dibenarkan tambahan dimasukkan DTA jika tahap RBC melebihi ambang berikut yang dibentangkan dalam perenggan baru 10.d:

1. Risiko berasaskan ujian aliran modal (jika tertakluk kepada ujian berasaskan risiko aliran modal); atau
2. Jika tidak tertakluk kepada ujian aliran modal berasaskan risiko, berasaskan risiko modal tahap maksimum di mana tahap tindakan yang boleh berlaku disebabkan oleh ujian aliran (iaitu 250% bagi kehidupan dan persaudaraan dan 300% untuk P & C/Kesihatan).

• Tempoh pembalikan/Carryback – jika Syarikat adalah tertakluk kepada RBC dan memenuhi salah satu ambang di atas ini, mereka boleh memilih untuk mengikut Perenggan 10.e untuk mengira DTA diterima tambahan. Pengiraan di bawah 10.e bermula dengan DTA bersih dari asal SSAP 10 ditolak apa-apa elaun penilaian. Tempoh pembalikan kini sesuai dengan IRS cukai kerugian carryback peruntukan, untuk tidak melebihi tiga tahun, berdasarkan watak cukai perbezaan sementara. Sebagai contoh, Syarikat hidup dibenarkan untuk kerugian cukai carryback tiga tahun jadi sebuah syarikat yang hidup akan mengikuti Pembalikkan tiga tahun di bawah perenggan 10.e.i (meningkat daripada pembalikan semasa satu tahun). Manakala sebuah syarikat bukan nyawa akan mengikuti Pembalikkan dua tahun. Barang-barang cukai modal akan menggunakan tempoh pembalikan tiga tahun sejak itu adalah selaras dengan peruntukan-peruntukan carryback kehilangan modal. Untuk tujuan pengiraan kesedaran dan dengan dan tanpa ujian, tempoh tiga tahun akan dikenakan tidak kira ciri-ciri perbezaan sementara tetapi masih hanya boleh terpakai seperti undang-undang membolehkan (i.e. kerugian modal tidak boleh mengimbangi pendapatan bukan modal).

• Lebihan had Increased-DTA yang diterima masuk di bawah 10.e.ii adalah terhad kepada 15% dari modal berkanun yang diselaraskan dan lebihan, meningkat dari 10% di bawah 10.b.ii.

Pendedahan –
SSAP 10R juga memerlukan beberapa pendedahan tambahan bagi semua syarikat, tanpa mengira sama ada diterimanya DTA tambahan akan dikenakan.
Berikut adalah sebahagian daripada penzahiran tambahan yang dikehendaki:
• DTA mesti sekarang akan pecah dengan kasar, diselaraskan kasar, diterima dan dibenarkan bebas-masuk;
• DTA dan DTL yang ditunjukkan oleh watak cukai;
• Pernyataan mengenai jika Syarikat telah dipilih untuk mengakui DTAs di bawah 10.e;
• Peningkatan jumlah dan perubahan dalam jumlah DTA terlaras yang diterima hasil daripada 10.e, dengan ciri-cirinya cukai;
• Jumlah DTA diterima oleh watak Cukai dikira di bawah setiap 10.a, 10.b.i, 10.b.ii, 10.c, 10.e.ii.a, 10.e.ii.b dan 10.e.iii dan tahap modal berasaskan risiko diguna untuk menentukan jika Syarikat memenuhi di ambang yang diperlukan; dan
• Jumlah DTA diterima, mengakui aset, berkanun lebihan dan jumlah modal terlaras digunakan dalam pengiraan RBC yang terhasil daripada pengiraan di bawah 10.a, 10.b dan 10.c dan peningkatan jumlah DTA, diterima dan aset lebihan yang terhasil daripada penggunaan 10.e Bahasa Melayu, jika ada.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *