Kemungkinan kajian-membuat analisis perniagaan

Kemungkinan kajian-membuat analisis perniagaan

Satu kajian kebolehlaksanaan adalah sangat penting untuk perniagaan. Ia membuat analisis bagi semua aspek perniagaan. Faktor-faktor luaran yang mempengaruhi ia dan juga faktor-faktor dalaman. Ia juga menganalisis semua kos yang berkaitan dengan projek dan bagaimana bahan-bahan yang akan diperolehi. Di sisi lain, ia juga akan membuat anggaran berapa banyak jualan yang dijangkakan dan keuntungan apa projek akan membuat.

Jika hasil kajian yang baik, ia adalah logik untuk meneruskan dengannya. Manakala di sisi lain, jika keputusan tidak menguntungkan, usahawan tidak akan mengambil risiko di atasnya.

Kajian kemungkinan berkesan boleh melakukan lebih daripada hanya membantu Eksekutif memilih projek mana untuk prosedur greenlight. Pengurus-pengurus yang terlibat dalam kajian yang benar-benar boleh menggunakan banyak data yang sama untuk membentuk proses perancangan projek. Lima kelebihan utama kepada kajian kemungkinan boleh menjana wawasan penting untuk projek-projek yang diluluskan.
1. Memahami permintaan
Kajian kemungkinan sentiasa menganalisis sama ada permintaan sebenar yang wujud untuk produk atau perkhidmatan. Ini memegang benar bagi projek-projek dalaman serta bagi tawaran pengguna yang berpotensi. Sebagai contoh, seorang pengurus projek yang ditugaskan untuk melancarkan sistem pengurusan hubungan pelanggan boleh meneliti permintaan sebenar ciri-ciri tertentu, berdasarkan maklum balas dari pelanggan dan kakitangan. Data yang terhasil boleh membentuk senarai keutamaan, yang memberi kesan kedua-dua bajet dan garis masa. Dengan cara ini, pengurus projek boleh mengelakkan perbelanjaan sumber ciri-ciri atau projek-projek dengan kesan yang rendah dan permintaan yang rendah antara pengguna akhir.
2. Menilai sumber-sumber
Satu lagi kelebihan kajian kemungkinan adalah peluang untuk Katalog sumber semasa yang disediakan bagi sesuatu projek dan menganggarkan keperluan sumber-sumber tambahan. Kajian kemungkinan yang mengesyorkan untuk menentang projek sering memetik kekurangan sumber manusia atau modal kewangan. Hasil jenis ini memberikan pengurus projek peluang untuk set jangkaan berdasarkan belanjawan sebenar dan mencatat.
3. Pemasaran kemungkinan
Walaupun bagi produk dan perkhidmatan dengan permintaan yang boleh diukur, Syarikat mesti memeriksa keupayaan mereka untuk menyebarkan berita tentang menawarkan yang baru. Semasa kajian kemungkinan, pengurus projek belajar sama ada di pasaran sudah lebih tepu dengan pesaing yang lebih kuat. Pemimpin-pemimpin Syarikat juga boleh menemui mana-mana sekatan undang-undang yang berpotensi melibatkan cap dagangan, paten, atau hak-hak harta intelek yang lain.
4. Menandakan garis masa
Salah satu kelebihan terbesar satu kajian kebolehlaksanaan adalah pengesahan timeline bakal. Apabila melangkah ke satu fasa perancangan projek yang formal, pengurus projek boleh menggunakan data yang dihasilkan oleh kajian ini untuk membantu pencapaian yang ditetapkan dan tarikh akhir. Kualiti kajian yang meneliti jadual yang dicadangkan oleh penaja projek berpotensi kelewatan atau kerosakan. Apabila pengurus projek menggunakan kajian sebagai asas untuk membuat keputusan garis masa, mereka menjalankan risiko-kurangnya yang ditolak oleh pihak yang berkepentingan bimbang.
Mengapa kita perlu menjalankan kajian?
Proses analisis kemungkinan mengambil lihat yang baik pada isu-isu utama berkaitan projek yang dicadangkan. Kelebihan utama untuk menjalankan satu kajian kebolehlaksanaan termasuk:
• Kefahaman sama ada projek tersebut (produk atau perkhidmatan) adalah benar-benar permintaan
• Menjana Katalog semasa daripada sumber-sumber perniagaan
• Menilai sama ada cadangan produk atau perkhidmatan boleh
• Mewujudkan garis masa yang bakal
• Sokongan Syarikat assessing untuk projek
Apa yang patut di dalam kajian?
Selain penilaian keperluan, kehendak, anggaran peruntukan dan kakitangan, kajian kemungkinan ini juga merangkumi analisis keputusan, termasuk temu bual dengan pekerja-pekerja Syarikat dan semua pihak yang berkepentingan.
Walaupun kajian kemungkinan akan berbeza-beza dengan jenis projek, kajian kebolehlaksanaan perlu mengandungi unsur-unsur asas ini:
• Penerangan / definisi
• “Gambar besar” yang lengkap dengan cabaran alternatif, pesaing, akibat
• Keperluan
• Unjuran kewangan
• Ringkasan Eksekutif

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *