Kemaskini Terakhir SAS–Caporicci & Larson-San Diego, Orange County, Oakland dan Sacramento

Kemaskini Terakhir SAS–Caporicci & Larson-San Diego, Orange County, Oakland dan Sacramento

Pada bulan Mei 2006 pejabat pengurusan dan bajet dikeluarkan tambahan semakan baru bagi OMB A-133. Tambahan yang disemak semula ini mempunyai beberapa perubahan yang dibuat untuk memberikan program Pengkisahan tentang keperluan program, yang mengakibatkan bahagian-bahagian lain daripada pematuhan tambahan juga sedang berubah. Pelbagai perubahan dari kecil verbiage perubahan tertentu perubahan dalam keperluan program akibat taufan Katrina. Penerangan ringkas ke atas lihat perubahan boleh dilihat dalam lampiran V tambahan pematuhan 2006.

Perubahan keperluan Program utama adalah di bahagian-bahagian berikut tambahan:

Bahagian 3 – pematuhan
Bahagian 4 – keperluan Program agensi
Bahagian 5 – kelompok program

BAHAGIAN 3
Perubahan ketara yang dibuat dalam 3 bahagian pada bahagian D, yang adalah penciptaan suatu penepian bencana bagi keperluan Davis Bacon akibat taufan Katrina. Pada 8 September 2005, Presiden Amerika Syarikat mengeluarkan menyeru penggantungan Akta Davis-Bacon untuk pembayaran upah Davis-Bacon di kawasan-kawasan yang terjejas oleh taufan Katrina. Pengecualian tersebut telah dibatalkan pada 8 November 2005.

Untuk maklumat lanjut dan panduan mengenai pengecualian bencana rujuk Lampiran VI tambahan pematuhan 2006.

Satu lagi perubahan yang ketara dibuat di bahagian 3 adalah dalam Bahagian I (perolehan, penggantungan dan Disbarment). Bahagian ini telah ditukar untuk menyatakan dengan jelas syarat-syarat pematuhan yang berkaitan dengan perolehan untuk pelaksanaan OMB Pekeliling A-102 “Biasa Rule” dan OMB Pekeliling A-110, yang berkuat kuasa pada 26 November 2003.

Kerajaan tempatan dan Kerajaan kaum India yang tidak sub-recipients Syarikat akan menggunakan prosedur perolehan mereka sendiri dengan syarat bahawa prosedur-prosedur ini yang mematuhi undang-undang Persekutuan dan peraturan-peraturan serta standard-standard yang dikenalpasti dalam A-102 “Biasa Rule”.

Institusi-institusi pengajian tinggi, hospital, dan lain-lain pertubuhan bukan kerajaan hendaklah menggunakan tatacara perolehan yang mematuhi undang-undang Persekutuan dan peraturan-peraturan dan piawaian yang dikenal pasti dalam OMB Pekeliling A-110.

Bahagian ini juga telah menambah prosedur dan rujukan untuk mengenalpasti kontraktor-kontraktor yang telah telah dan/digantung atau dipecat daripada menyertai program Anugerah Persekutuan. Pengesahan ini boleh dicapai dengan memeriksa yang dikeluarkan pihak senarai sistem (EPLS), yang dikekalkan oleh Pentadbiran Perkhidmatan Am (GSA). Untuk maklumat lanjut mengenai EPLS merujuk kepada Seksyen 3 Bahagian I 2006 pematuhan tambahan.

BAHAGIAN 4
Bahagian pematuhan tambahan 2006 terutamanya meringkaskan keperluan program bagi pelbagai geran. Syarat-syarat ini akan diringkaskan dan kemudian dianjurkan dan dibentangkan dalam perintah itu Agensi Persekutuan dan kemudian CFDA nombor. Perubahan yang dibuat untuk pelbagai program-program ini dari verbiage asas perubahan ketara pematuhan keperluan perubahan. Berikut adalah senarai agensi-agensi Persekutuan yang telah membuat perubahan kepada program-program geran:

Jabatan Pertanian (CFDA # 10.XXX)
Jabatan Perdagangan (CFDA # 11.XXX)
Jabatan Pertahanan (CFDA # 12.XXX)
Jabatan Perumahan dan bandar pembangunan (CFDA # 14.XXX)
Jabatan Buruh (CFDA # 17.XXX)
Jabatan Pengangkutan (CFDA # 20.XXX)
Jabatan Perbendaharaan (CFDA # 21.XXX)
Yayasan Kebangsaan seni dan Kemanusiaan (CFDA # 45.XXX)
Jabatan Tenaga (CFDA # 81.XXX)
Jabatan Pelajaran (CFDA # 84.XXX)
Kesihatan dan manusia Jabatan (CFDA # 93.XXX)
Keselamatan Jabatan dalam Negeri (CFDA # 97.XXX)
Agensi Amerika Syarikat bagi pembangunan antarabangsa (CFDA # 98.XXX)

Jika anda mempunyai apa-apa pemberian Anugerah dari mana-mana agensi anda sepatutnya mengkaji semula senarai Program geran yang disenaraikan dalam lampiran V 2006 pematuhan tambahan untuk menentukan sekiranya ada perubahan akan memberi kesan kepada geran yang telah diberikan kepada anda.

BAHAGIAN 5
Akibat daripada perubahan yang dibuat dalam bahagian 3 dan 4 tambahan pematuhan Senarai Geran kelompok telah berubah.

Lampiran
Hasilnya daripada perubahan yang dibuat dalam bahagian 3 dan 4 tambahan pematuhan pameran pelbagai, sumber-sumber rujukan dan maklumat penjelasan yang terkandung dalam lampiran itu telah berubah.

Secara tradisional dan pejabat pengurusan bajet telah mengkaji OMB A-133 pematuhan tambahan secara tahunan untuk memastikan bahawa maklumat yang terkandung adalah seperti semasa yang boleh didapati untuk membantu dalam menilai program pematuhan program-program Anugerah Persekutuan. Semakan ini biasanya disediakan di laman web mereka pada Mei setiap tahun. Oleh itu adalah dinasihatkan supaya membiasakan diri dengan laman web dan memantau pengemaskinian dan lain-lain maklumat penting yang berkaitan dengan Akta Audit yang tunggal.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *