Kelemahan perisian Erp

Kelemahan perisian Erp

Perniagaan moden perlu sistem untuk mengurus sumber-sumber dalaman dan luaran yang termasuk sumber manusia, sumber kewangan, aset ketara dan bahan-bahan. Sistem yang digunakan ini adalah juga dikenali sebagai sumber Enterprise (ERP) perancangan yang pada dasarnya adalah sistem berasaskan komputer yang bersepadu. Tujuan seni bina perisian jenis ini adalah untuk memudahkan aliran maklumat antara semua perniagaan Jabatan di dalam organisasi tersebut dan dalam masa yang sama menguruskan sambungan kepada rakan-rakan perniagaan di luar. Sistem ERP menggunakan pangkalan data berpusat dan platform pengkomputeran yang biasa sekali gus mengukuhkan operasi perniagaan yang semua ke dalam satu sistem yang seragam.
Sistem ini mempunyai kelemahan mereka juga. Baris berikut akan menunjukkan kelemahan perisian ERP.

Kelemahan yang pertama datang dari bajet ketat Pertubuhan memperuntukkan kepada anggota, latihan itu terhasil tidak mencukupi penggunaan sistem ERP dan ujian miskin dan melaksanakan perubahan. Sesetengah syarikat tidak menekankan kepentingan perlindungan integriti data dalam sistem ERP dan cara data-data yang digunakan.
Pengalaman dan kemahiran kakitangan yang mempunyai pengaruh yang besar ke atas kecekapan sistem ERP. Sesetengah perniagaan kecil yang mengurangkan kos di kawasan ini berfikir bahawa sistem ERP boleh dengan dikendalikan oleh mana-mana jenis kakitangan tanpa mengira pengalaman sebelumnya atau pendidikan dengan perisian ERP.

Pengurus-pengurus yang tidak berpengalaman dengan sistem ERP mungkin mencadangkan perubahan dalam amalan perniagaan yang mereka rasa akan membawa kepada penyelarasan dengan syarikat terpilih ERP penyelesaian. Penyelesaian ini boleh membawa kepada banyak kekeliruan dan produktiviti yang rendah. Pekerja terlatih boleh mengenal pasti isi penting sistem ERP tertentu dan mengambil kelebihan mereka meningkatkan produktiviti. Pekerja ini boleh mencadangkan penyesuaian ERP perisian mengikut keperluan perniagaan. Sesetengah pakej membolehkan penyesuaian yang terhad sehingga titik perubahan struktur dalaman.

Kakitangan yang berpengalaman boleh mencadangkan kepada pihak pengurusan untuk membeli sistem ERP daripada vendor yang tidak mengenakan yuran pembaharuan lesen tahunan yang kadangkala tidak berkaitan dengan keuntungan perniagaan atau saiznya. Sistem ERP boleh menjadi sangat mahal untuk memasang, dan bahawa yang mengapa ia amat penting untuk mengetahui apakah ciri-ciri akan manfaat yang satu perniagaan sebelum membeli.

Banyak syarikat-syarikat mengadu tentang ketegaran dan kesukaran dalam menggunakan ERPs untuk aliran tertentu. Ini seringkali membawa kepada kegagalan. Perbezaan antara pengetahuan terdahulu pentadbiran pangkalan data kakitangan sokongan teknikal dan kakitangan pengguna pelanggan boleh membawa kepada banyak kekeliruan. Kerana kos yang tinggi, setelah sistem yang ditubuhkan, ia adalah amat sukar untuk menukar kepada yang lebih kecil atau adat berubah menurut satu kos tinggi, setelah sistem yang ditubuhkan, ia adalah amat sukar untuk menukar kepada yang lebih kecil atau perubahan adat satu kegunaan Syarikat.

Dasar beberapa perniagaan tidak berkongsi maklumat antara Jabatan dapat mengurangkan keberkesanan sistem ERPs. Sempadan ini kabur boleh menyebabkan masalah kepada moral pekerja, tanggungjawab dan juga komunikasi miskin dan pelaksanaan operasi.

Masalah keserasian boleh berlaku agak kerap antara sistem legasi pelbagai rakan kongsi perniagaan. Sesetengah sistem mungkin terlalu over-engineered berbanding dengan keperluan-keperluan pelanggan.
Ini adalah sebahagian kelemahan paling ERP perisian.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *