Kelemahan kad kredit Bin imej berkotak-kotak

Kelemahan kad kredit Bin imej berkotak-kotak

Alat-alat kad kredit bin imej berkotak-kotak banyak menyumbang ke arah memperolehi kewangan mana-mana perniagaan. Dengan tempahan alat-alat teknologi dan kemajuan e-dagang, sistem kad kredit bin imej berkotak-kotak telah menjadi tidak dapat dielakkan dalam setiap perniagaan sama ada online atau secara langsung. Pengemaskinian segera dan secara langsung dan ciri-ciri memeriksa telah meningkat sejak pengenalan bin checkers dalam dunia kewangan.

Walaupun sistem kad kredit bin imej berkotak-kotak mempunyai banyak aplikasi terdapat beberapa kelemahan juga.

Perlu pengemaskinian

Sistem bin perlu versi yang dikemaskini secara kerap dan berlesen secara beberapa bin pangkalan data untuk setiap kemas kini. Ini boleh menyebabkan kos yang tinggi untuk pengguna. Terdapat sesetengah penyemak bin sistem kad kredit yang mengenakan bayaran untuk setiap transaksi. Sistem bin ini boleh digunakan lebih baik terutamanya jika peniaga mempunyai sangat sedikit atau kurang urusan urusniaga.

Kos yang tinggi

Sebagai berkata, Terdapat beberapa berlesen bin imej berkotak-kotak kad kredit versi yang memerlukan pengemaskinian untuk dibeli oleh pelanggan. Beberapa orang yang lain adalah percuma dan mempunyai satu masa pelaburan. Ada yang bersyarat. Sebagai contoh, jika peniaga membeli kad kredit bin imej berkotak-kotak dengan lesen yang tempohnya sah selama satu tahun, pengemaskinian dan tompok-tompok teknikal adalah secara online dalam tempoh lesen. Sebaik sahaja lesen yang akan tamat tempoh, peniaga perlu membayar untuk kemas kini jika dia memerlukan mereka.

Bilangan carian yang terhad

Alat-alat percuma bin imej berkotak-kotak kad kredit yang cekap dalam mencari dalam pangkalan data. Walau bagaimanapun bilangan carian mungkin terhad biasanya kepada sepuluh setiap komputer atau satu rangkaian. Ini boleh menimbulkan masalah apabila jumlah urus niaga yang besar.

Ketidakserasian dengan perisian lain

Sistem kad kredit bin imej berkotak-kotak hendaklah serasi dengan perisian lain yang kerap menggunakan firma. CSV atau koma yang disokong nilai fail yang paling biasa untuk menyimpan data dan kebanyakan bin sistem menggunakan fail csv. Sistem kad kredit bin imej berkotak-kotak perlu disemak untuk kesesuaian mereka dengan keperluan sistem lain seperti sistem operasi, perisian antivirus dan sebagainya sebelum membeli.

Tidak boleh menyediakan penapisan automatik

Sesetengah sistem kad kredit bin imej berkotak-kotak adalah terhad dan tidak membenarkan ditatarajah dengan platform e-dagang untuk penapisan automatik transaksi yang mencurigakan. Penapisan secara manual boleh mengambil masa yang lama terutama jika firma adalah bergantung sepenuhnya ke atas transaksi kewangan dalam talian untuk beroperasi.

Keseragaman yang bebas daripada rekod-rekod

Alat-alat kad kredit bin imej berkotak-kotak perlu mempunyai pangkalan data dengan rekod-rekod yang seragam. Sebagai contoh, anda tidak boleh mempunyai nama negara kita dalam satu rekod, Amerika Syarikat dalam satu lagi rekod dan Amerika Syarikat masih lagi rekod terutamanya dalam pangkalan data yang sama. Apa-apa rekod yang seragam bebas boleh menimbulkan masalah untuk penapisan automatik dan boleh mencipta isu-isu keserasian.

Membuat keputusan yang bebas

Alat kad kredit bin imej berkotak-kotak adalah hanya satu cara untuk mencari penipuan kewangan dan tidak menawarkan sebarang penyelesaian. Ia hanya boleh meramalkan faktor risiko. Keputusan dibiarkan kepada kakitangan Saudagar atau diberi kuasa untuk meneruskan atau menolak transaksi kewangan. Oleh itu liabiliti untuk transaksi yang mencurigakan yang masih jatuh pada peniaga dan harus ada bunyi keputusan daripada peniaga membendung ancaman kewangan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *