Kegunaan biasa kewangan perniagaan

Kegunaan biasa kewangan perniagaan

Apabila seseorang mahu memulakan perniagaan, Terdapat banyak sumber yang anda perlukan untuk mengumpul. Satu sumber utama adalah kewangan yang diperlukan untuk memulakan dan menjalankan Syarikat. Selain daripada sumber-sumber ini, seseorang perlu tahu kegunaan perniagaan kewangan untuk mengelak daripada menggunakan gerak hati dan sisa itu.

Wang yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan ini boleh datang dari pelbagai sumber yang bergantung dengan saiz perusahaan anda. Sesetengah mungkin datang dari rakan-rakan dan keluarga manakala orang lain mungkin pinjaman pinjaman institusi kewangan. Ada hasil dari produk atau perkhidmatan yang diniagakan oleh Syarikat ini. Ada pihak yang menjual saham-saham untuk meningkatkan kewangan Syarikat manakala lain-lain pajakan perniagaan mereka bagi tempoh tertentu untuk dapat mengutip sebahagian daripada wang yang mereka perlukan.

Pembiayaan Perniagaan adalah proses menguruskan dana-dana yang masuk ke dalam Syarikat. Anda perlu memahami penggunaan kewangan Perniagaan, anda perlu tahu struktur perusahaan dengan semua sistem. Anda juga perlu tahu tentang liabiliti dan aset-aset Syarikat. Anda perlu tahu tentang keuntungan daripada sistem ini.

Salah satu tujuan utama hasil yang dibawa ke dalam sebuah syarikat adalah untuk membayar pinjaman yang dipinjam kepada Syarikat. Biasanya ini adalah dibayar ansuran bulanan yang mengandungi faedah yang dikenakan ke atas pinjaman. Ini dilakukan untuk tempoh masa Syarikat bersetuju dengan pemberi pinjaman pinjaman. Mana-mana tempat lain yang telah dipinjam oleh sebuah syarikat boleh juga dibayar dengan hasil yang diperolehi.

Kakitangan yang mendapat gaji mereka dari pendapatan perniagaan juga. Ini adalah perbelanjaan utama dana yang juga selagi ada sumber manusia dalam sebuah syarikat. Terdapat syarikat-syarikat tersebut yang memberi pencen dan lain-lain bentuk pampasan kepada pekerja. Hadiah dan penilaian adalah bentuk-bentuk lain membelanjakan sumber-sumber manusia.

Satu lagi bentuk membelanjakan pendapatan adalah pengeluaran produk. Ini adalah yang paling biasa dan jelas kegunaan perniagaan kewangan. Ia termasuk bahan-bahan, alat dan kos overhed. Ini juga mungkin termasuk pengangkutan dan pembungkusan. Syarikat mungkin mempunyai promosi barangan dan perkhidmatan yang kos mereka wang yang banyak dengan harapan untuk meningkatkan keuntungan Syarikat. Ini boleh dilakukan atas asas tahunan atau setengah tahun bergantung kepada Syarikat.

Pendapatan Kerajaan seperti cukai juga akan dibayar. Lain-lain bayaran yang diperlukan termasuk insurans, Sijil Kesihatan dan permit lain bergantung kepada jenis perniagaan. Anda juga mungkin perlu membayar pihak berkepentingan yang lain yang berkaitan dengan Syarikat anda.

Keuntungan boleh digunakan untuk mengembangkan perniagaan. Ini termasuk membuka cawangan lain atau memajukan yang hadir. Ia juga boleh digunakan untuk membawa syarikat-syarikat produk atau adik kakak. Sebahagian daripadanya boleh digunakan untuk membeli peralatan dan mesin yang lebih canggih daripada yang sedia ada.

Kegunaan perniagaan kewangan boleh menjadi terlalu banyak. Semua ini bergantung kepada Syarikat. Terdapat aplikasi perisian yang membantu seseorang untuk menguruskan dana-dana perniagaan. Walau bagaimanapun, ia adalah terbaik untuk mengetahui tujuan dan semua perbelanjaan sebelum anda membazir semua.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *