Kandungan dasar kualiti

Kandungan dasar kualiti

Selaras dengan ISO 9000 Sistem Pengurusan Kualiti (SPK), merumuskan “Polisi kualiti” dalam organisasi (yang berusaha boleh mendapatkan pensijilan Kualiti ISO 9000) boleh menjadi satu keperluan mandatori. Dalam satu tangan, polisi kualiti (QP) menggambarkan komitmen kualiti mana-mana organisasi. Yang lain, ia adalah satu kenyataan umum yang menunjukkan niat atau komitmen untuk berusaha untuk kualiti yang berkaitan dengan barangan dan perkhidmatan organisasi pengurusan tertinggi.

Dalam QP juga dirumus dengan semata-mata menunjukkan bahawa:

• Komitmen organisasi sebenar untuk mematuhi standard kualiti seperti yang dinyatakan dan kesediaan anak untuk terus memperbaik dan menyemak apa-apa piawaian untuk keberkesanan SPK;
• Sentiasa menilai kesesuaian dari QMS dan penyemakan yang berterusan untuk memenuhi matlamat organisasi yang mengendalikan;
• Jelas penggubalan dan semakan semula objektif kualiti dan sasaran
• Berkomunikasi dan mewujudkan kesedaran objektif kualiti dan inisiatif kualiti dalam organisasi

Di samping itu, QP tepat menunjukkan komitmen pihak pengurusan yang terbaik untuk pengurusan kualiti dalam organisasi. Oleh itu, QP yang akan bertindak sebagai asas bagi organisasi QM. Ia sepatutnya semua termasuk, ringkas dan mudah untuk memahami.

QP sebenar sesebuah organisasi harus meliputi perkara-perkara berikut:

• Misi tertentu, nilai-nilai teras, visi dan kepercayaan dalam organisasi
• Keperluan yang tepat dan teknik-teknik komunikasi dengan semua berminat pihak berkepentingan yang terlibat dalam organisasi atau Syarikat
• Penyata mengenai komitmen kepada “Peningkatan berterusan”
• Organisasi prinsip-prinsip pengurusan, objektif dan sasaran
• Penyelarasan yang berkesan dan integrasi objektif kualiti dan objektif-objektif dengan polisi organisasi lain
• Penyata yang berkaitan dengan pematuhan semua undang-undang dan peraturan serta yang lain-lain keperluan yang mana organisasi perlu mematuhi.
• Serasi dengan syarat-syarat yang berdekatan

Di samping itu, beberapa organisasi moden pada masa kini mengintegrasikan alam sekitar dan dasar-dasar kesihatan yang menggunakan dasar kualiti. Ia membantu mereka untuk mengelakkan juga banyak penyata dasar (kesamaran antara dasar-dasar) yang boleh mengelirukan pihak-pihak yang terlibat dalam inisiatif SPK.

Berdasarkan kepada standard ISO 9000, QP perlu berkomunikasi dengan jelas:-Bagaimana organisasi akan beroperasi dan Apakah objektif dan matlamat atau apakah ia benar-benar akan mencapai pendek dan jangka panjang. Selain itu, ia menyatakan Siapakah yang bertanggungjawab untuk inisiatif kualiti di bawah ISO 9000. Semua dalam semua, QP boleh dianggap sebagai alat penting (atau membayangkan) disediakan untuk pihak pengurusan untuk merealisasikan matlamat kualiti dan objektif-objektif (untuk produk dan Perkhidmatan) dalam organisasi.

Masa yang sama, keberkesanan QP yang gauged dari prestasi keseluruhan SPK yang terletak di tempat. Oleh itu, pihak QP memegang organisasi (atau pengurusan tertinggi) bertanggungjawab untuk mencapai kualiti objektif dan matlamat dan jangkaan yang dinyatakan dalam polisi dan SPK.

Ia juga menyatakan bahawa, SPK juruaudit akan mencari bukti fakta bahawa dasar QP berkesan disampaikan dan difahami oleh semua pekerja dalam organisasi. Biasanya, juruaudit akan meminta kakitangan untuk menyatakan QP dalam organisasi. Mereka ingin mengetahui sama ada atau tidak pekerja yang berkesan menyedari atau berpengetahuan mengenai kandungan yang dinyatakan dalam dalam QP. Oleh itu, ia bererti tidak hanya setiap pekerja hendaklah menunjukkan pengetahuan dalam kandungan QP tetapi di samping itu bagaimana QP (atau kandungan) digunakan untuk aktiviti-aktiviti harian atau tugasan-tugasan. Oleh itu, proses akreditasi ISO 9000 mandat pekerja latihan/kesedaran dari pihak QP.

Selain itu, ia adalah penting untuk ambil perhatian bahawa ISO 9000 yang jelas menunjukkan keperluan penting QP yang berkesan.

Mana-mana perniagaan yang (termasuk pengurusan tertinggi) hendaklah memastikan bahawa QP di:

• Amat sesuai bagi matlamat yang dimaksudkan di dalam organisasi,
• Menunjukkan komitmen ke arah pematuhan dengan keperluan kualiti dan sentiasa meningkatkan keberkesanan dari SPK,
• Membentangkan agenda untuk membentuk dan mengkaji semula objektif kualiti,
• Jelas disampaikan dan difahami oleh semua kakitangan di dalam organisasi
• Dikaji dan disemak semula secara berkala bagi kesesuaian

Keputusan baik yang sebenar atau keberkesanan QP dan SPK yang disambung bergantung sangat komitmen pengurusan dan berminat untuk penilaian dan memantau keberkesanan dari pihak QP oleh kerana itu, organisasi pengurusan utama mesti terus-menerus memantau keberkesanan dasar kualiti. Pada masa yang sama, ia adalah penting untuk memeriksa sama ada objektif kualiti sesuai dengan semua isi kandungan dalam QP. Jika tidak, sama ada objektif atau QP (kandungan) mesti dipinda. QP itu adalah benar-benar satu dokumen hidup yang menjadi kerap dikaji semula oleh pihak pengurusan sesebuah organisasi sebagai satu cara untuk menyemak kesahihan QP dengan semua situasi organisasi semasa yang terbaik.

Dalam menjumlahkan, dasar kualiti yang disampaikan secara baik dan maju adalah satu alat yang penting bagi kejayaan pelaksanaan SPK dalam sesebuah organisasi.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *