Isu-isu Pengurusan Hospital semasa di Amerika Syarikat

Isu-isu Pengurusan Hospital semasa di Amerika Syarikat

Dalam industri penjagaan kesihatan, pengurusan hospital telah muncul sebagai salah satu bahagian yang paling penting dalam industri kerana, sebagai suatu disiplin, ia menggabungkan faktor-faktor perubatan, praktikal, sosial, dan ekonomi dalam memastikan pengurusan berjalan lancar dan berkesan hospital sebagai sumber utama peruntukan penjagaan kesihatan dan perkhidmatan. Menurut Persatuan Hospital Amerika (AHA), ada Hospital berdaftar yang sedang 5,708 seluruh Amerika Syarikat servis pesakit lebih 37 juta dalam satu tahun. Keperluan logistik mengawasi sektor yang besar dalam industri penjagaan kesihatan memerlukan pengurusan yang pakar dan profesional.

Di samping itu, AHA rasmi Panduan ke hospital Penyenaraian, ia menyatakan bahawa mesti ada Ketua Eksekutif yang bertanggungjawab menyelia operasi hospital mengikut dasar yang ditetapkan. Dalam cahaya ini, ianya jelas yang memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan kepada pesakit yang memerlukan pengurusan hospital yang betul.

Sebagai suatu disiplin, pengurusan hospital telah menghadapi permintaan yang semakin meningkat untuk penjagaan perubatan yang berkualiti tinggi dan perkhidmatan, serta kemudahan di mana ini akan dilaksanakan. Pengurusan Hospital berkhidmat sebagai pautan langsung antara kemudahan penjagaan kesihatan dan pengamal, kakitangan dan Syarikat-syarikat yang menyediakan perkhidmatan dan produk-produk yang diperlukan untuk memastikan operasi yang lancar. Sebagai satu bidang yang sangat mencabar, pengurusan hospital telah menghadapi beberapa isu di masa lalu. Berterusan untuk mencari penyelesaian untuk meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada pesakit merupakan satu tugas yang sukar dan mencabar, terutamanya apabila satu menganggap isu utama yang terlibat.

Kekangan kewangan
Dengan kegawatan ekonomi pada masa ini dapat dirasakan di seluruh kita industri, pengurusan hospital juga reeling dari kesannya. Malah, mengikut American College Healthcare Eksekutif ‘ (sakit) kajian tahunan mengenai isu-isu yang dihadapi oleh pengurus-pengurus, masalah kewangan merupakan isu utama dalam pengurusan hospital semalam. Masalah seperti peningkatan kos operasi, permintaan untuk perkhidmatan yang lebih banyak dengan harga yang berpatutan, dan sebagainya serius telah dilaksanakan pengurusan hospital dengan cara yang belum pernah berlaku.

Memastikan keselamatan pesakit dan kualiti perkhidmatan
Walaupun pertimbangan kewangan, Pengurus hospital masih perlu memastikan institusi yang mampu menyediakan perkhidmatan kepada pesakitnya. Aspek ini memerlukan secara berterusan mengenalpasti, konseptualisasi dan melaksanakan sistem yang direka bagi memastikan keselamatan pesakit dan kualiti perkhidmatan. Sebagai contoh, dilema diberikan had-had yang drastik dalam bajet, ialah untuk menyediakan tahap kualiti perkhidmatan dan keselamatan pesakit dan Keselamatan dengan kos yang lebih rendah di hospital yang sama.

Kepuasan pekerja
Selain daripada di atas, ketiga dalam senarai mengekalkan kepuasan pekerja. Memandangkan kakitangan hospital berada di lender peruntukan perkhidmatan, seorang pengurus hospital mesti mengekalkan pekerja yang berpuas hati dan mendorong mereka untuk menghasilkan kerja yang baik. Kawasan ini memerlukan kajian ke atas faktor-faktor mendorong stres yang meningkatkan rasa tidak puas hati pekerja. Langkah-langkah juga akan diambil untuk menangani isu kekurangan kawalan ke atas salah satu tugas dan kerja Jadual serta kekurangan akses kepada keputusan proses melibatkan kakitangan hospital.

Sistem pengurusan hospital yang berkesan adalah salah satu yang penuh kepakaran mengintegrasikan pelbagai faktor — pertimbangan ekonomi, kewangan, sosial, dan profesional — untuk mengekalkan kualiti perkhidmatan dan memastikan keselamatan dan keselamatan pesakit yang keseluruhan. Untuk memperbaiki sistem pengurusan yang sedia ada, faktor-faktor yang penting harus dipertimbangkan dan akhirnya, akan ditangani.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *