Insurans kesihatan di Texas

Insurans kesihatan di Texas

Texas berada di kedudukan ke-39 antara 50 Negeri U.S. dalam senarai negeri-negeri yang sihat yang disediakan oleh Yayasan Kesihatan Amerika adalah 2009. Ini tidak membuang bersinar contoh bagi status kesihatan tetapi akan angka, penduduk sekitar 1 antara 4 di Texas tanpa insurans kesihatan. Walaupun mungkin ada banyak sebab-sebab di sebalik tidak mempunyai polisi insurans kesihatan, tetapi status kesihatan sering menolak jika pengguna tidak mempunyai jaminan kewangan semasa kejadian penyakit atau kecederaan. Ia adalah jelas bahawa insurans kesihatan yang selalunya membantu dalam membuat pengguna sihat berbanding jika mereka adalah uninsured.

Terdapat beberapa perkara yang bermula dari di mana pengguna mula mencari untuk membeli insurans kesihatan:

1. Kehilangan pekerjaan yang disediakan polisi insurans kesihatan.

2. Menukar status akibat perceraian, pemisahan undang-undang atau kematian pasangan.

3. Pengguna yang pesara awal dan kehilangan polisi insurans kesihatan mereka melalui majikan.

4. Pengguna yang mempunyai beberapa jenis keadaan perubatan atau hilang upaya.

5. Pertama kali pembeli insurans kesihatan yang hilang status tanggungan dalam insurans kesihatan keluarga.

Terdapat banyak insurans peribadi di Texas yang menyediakan polisi-polisi insurans kesihatan mengikut keperluan dan kehendak pengguna. Aetna, masyarakat Amerika, negara Amerika Syarikat, AMS, Assurant, Cross biru dan perisai biru, Celtic, Cigna, teman, teman hidup, Coventry, FirstCare, peraturan keemasan, besar Amerika, Humana satu, IAC, Imerica, Patriot Kesihatan, Scott & putih Kesihatan merancang, Solera gigi, Kolam risiko insurans kesihatan Texas, dan UniCare merupakan antara syarikat penerbangan utama.

Pelan-pelan insurans kesihatan di Texas berbeza dari individu, Keluarga, Kumpulan, perniagaan, pelajar, hilang upaya dan insurans jangka pendek. Terma-terma dan syarat-syarat boleh berbeza-beza bagi jenis-jenis yang berbeza.

Tips untuk membeli pelan insurans kesihatan di Texas

1. Cuba untuk perbandingan dan dapatkan beberapa sebut harga dari syarikat-syarikat yang berbeza. Kadang-kadang, polisi insurans kesihatan termurah ini mungkin tidak sesuai untuk membeli.

2. Sebelum menandatangani apa-apa polisi insurans kesihatan di Texas, pastikan anda membaca sepenuhnya dan memahami terma dan syarat. Dengan betul, memahami dasar menjadikan ia benar-benar berguna untuk mendapatkan perlindungan kesihatan apabila diperlukan.

3. Semak kos terhadap tahap perlindungan yang ditawarkan — bajet telah ditetapkan anda perlu sepadan dengan kos ini termasuk premium deduktibel, copays, dan coinsurance, dan lain-lain.

4. Memeriksa bagaimana baik perkhidmatan syarikat insurans — maklum balas pelanggan, testimoni dan rujukan, dan lain-lain.

5. Insurans kesihatan Syarikat mempunyai tempoh jaminan di mana pengguna boleh kembali ke dasar. Syarikat perlu membayar premium kembali. Pastikan apabila anda membeli sesuatu polisi, ia mempunyai Fasal ini.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *