Insurans Australia

Insurans Australia

Apabila anda mengalami kemalangan, jika anda mempunyai insurans kesihatan maka mereka akan mengurus bil-bil hospital anda. Itulah tujuan insurans am. Terutamanya, insurans adalah jenis pengurusan risiko terutamanya datang ke digunakan untuk mengelakkan daripada bahaya/risiko pelanggan. Walau bagaimanapun, pasaran Australia insurans adalah agak direka dengan baik dan bagus kerana mereka hanya terbahagi kepada 3 bahagian; ini adalah insurans nyawa, insurans kesihatan, dan insurans am.

Insurans hayat adalah jenis insurans yang mana ia menawarkan manfaat kewangan kepada waris yang ditetapkan; sama ada ia adalah seorang ahli keluarga, yang tersayang atau sesiapa sahaja yang dipilih oleh pelanggan. Contoh insurans hayat yang terdapat di Malaysia adalah terhad AMP. Bermula sebagai sebuah syarikat bersama pada tahun 1849, ianya kini salah satu industri organisasi kemewahan terkemuka di Australia. Mereka akan berkhidmat sekurang-kurangnya 3.4 juta pelanggan dan sejumlah 820,000 pemegang-pemegang saham. Setakat bulan Jun 2009, mereka telah terkumpul yang A$ 104 bilion dalam aset. ING atau Kumpulan Belanda antarabangsa di Australia mempunyai banyak perkhidmatan yang baik dan pakej-pakej yang sesuai dengan keperluan orang yang berbeza. Bilik-bilik ini mempunyai bilik murah EasyProtect insurans hayat yang mana ia meliputi kematian seperti penyakit atau kecederaan yang berkaitan. Ini boleh didakwa untuk melangsaikan hutang anda sudah ketinggalan dan menyediakan perbelanjaan kos keluarga anda.

Insurans yang sama di hampir seluruh dunia termasuk Malaysia adalah insurans kesihatan. Mereka adalah orang-orang yang menjawab bil apabila ia datang ke rawatan perubatan seperti pergigian, hospital, dan lain-lain jenis kategori perubatan. Mereka sering datang dengan satu perjanjian pekerjaan. Medibank peribadi adalah sebuah syarikat insurans kesihatan yang terkemuka, yang merangkumi sehingga ke tiga puluh tiga peratus daripada pasaran insurans kesihatan. Mereka menawarkan pelbagai perlindungan kesihatan yang memenuhi pelbagai keperluan dan bajet pelanggan; Perlindungan hospital yang membuat anda memilih hospital pilihan anda dan doktor dan tidak berapa lama lagi anda mahu dirawat, perlindungan tambahan yang meliputi rawatan pergigian, optik penjagaan dan fisioterapi. Tetapi terdapat juga perlindungan pakej yang merangkumi kedua-dua hospital dan tambahan perlindungan ke dalam satu pakej.

Sementara itu, insurans am adalah orang-orang insurans lain yang termasuk liabiliti awam, pelancongan, auto, dan perniagaan. Di negara-negara lain, insurans ini tidak dikategorikan ke dalam insurans am, mereka akan mempunyai kelas yang berbeza. Di mana seperti di Australia, mereka akan dipermudahkan dan dikelaskan dalam kategori insurans am. Ia juga dibahagikan kepada dua kelas: insurans liabiliti yang sebahagian besarnya terdiri daripada insurans motor, insurans Perniagaan, pekerja pampasan, dan lain-lain lain-lain harta insurans yang terdiri daripada isi rumah/rumah, perjalanan, dan kenderaan bermotor. Contoh pembekal umum Australia insurans adalah Allianz Australia. Mereka adalah 4 syarikat insurans am yang terbesar di benua ini; mereka memegang pemegang polisi 2 juta dan mempunyai aset pelaburan kira-kira 4.6 bilion dolar. Bilik-bilik ini juga mempunyai pelbagai jenama sekunder yang termasuk kelab marin yang merupakan salah satu yang telah mendahului dalam insurans, kraf keseronokan hidup Allianz yang mana mereka menyokong pelanggan dengan menawarkan produk insurans hayat untuk membentangkan keperluan gaya hidup yang baik.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *