Hegemoni budaya Eropah dan orang asli Australia

Hegemoni budaya Eropah dan orang asli Australia

Hubungan antara orang-orang asli Australia dan tanah ibunda mereka adalah penting kepada kebudayaan tradisional mereka. Penjajahan negara mereka oleh orang-orang Eropah telah membawa kepada kemusnahan hubungan ini dan oleh itu amalan-amalan budaya yang asli dan norma. Proses ini mahu atas norma-norma kebudayaan Eropah dan ditubuhkan hegemoni budaya budaya Eropah ke atas budaya pribumi. Kesan-kesan hegemoni ini budaya oleh arus Perdana Malaysia dapat diperhatikan melalui siri petunjuk sosial. Oleh itu petunjuk sosial ini boleh digunakan untuk menunjukkan sifat hegemoni budaya pada orang-orang asli Australia.

Hegemoni budaya merupakan satu konsep yang direka oleh di Itali Marxsis Antonio Gramsci (Ganguly-Scrase, 2003:55). Gramsci berpendapat bahawa Kumpulan menguasai, dapat mengekalkan kuasa oleh ancaman paksaan fizikal semata-mata, tetapi juga diperlukan untuk mengekalkan kawalan struktur utama, iaitu sistem kepercayaan dan ideologi (Gramsci, 1988: 193-4). Penjajahan Eropah dan seterusnya penjajahan bangsa-bangsa asli mengekalkan dirinya bukan sahaja melalui keganasan ‘sah’ radas Negeri tetapi di samping itu melalui hegemoni budaya.

Tanggapan Terra Nullius yang colonists Eropah yang digunakan untuk mewajarkan serangan mereka daripada Pertubuhan Bangsa-bangsa orang asli adalah berasaskan kepada idea falsafah Barat hartanah dan pemilikan. John Locke hujah bahawa harta yang timbul daripada mencampurkan buruh dengan alam semula jadi, berserta dengan Alkitab dorongan untuk “pergi keluar dan sehingga tanah” wajar penjajahan Australia (Yarwood, Knowling, 1982:15). Kehidupan orang asli di semi-nomadic, yang meninggalkan sifat unscarred dengan simbol ‘tamadun’ dalam erti Barat tidak memenuhi konsep Eropah pemilikan, meninggalkan Tanah terbuka untuk diduduki oleh sesiapa mendakwa ia.

Bagi orang asli yang hubungan mereka dengan tanah ini tidak salah satu pemilikan itu bagi orang-orang Eropah. Lebih daripada sekadar satu cara sara diri tanah dipegang kepentingan yang rohani dan kebudayaan (Warwood, Knowling, 1982:15). Perjuangan ke atas tanah, kerana kepentingan ekonomi dan kebudayaan orang-orang Eropah dan orang asli adalah paksi utama konflik. Petunjuk sosial, dalam bentuk data statistik menyediakan bukti empirikal konflik ini dan hegemoni budaya arus perdana Australia terhadap orang asli ini.

Ia harus diperhatikan bahawa hakikat semata-mata maklumat statistik yang berkaitan dengan ‘Orang asli’ sebagai sebuah entiti yang monolitik wujud, infers bahawa terdapat hegemoni budaya Eropah. Pre-invasion orang asli tidak pula mengenalpasti sebagai kategori etnik tunggal, agak pribumi menyumbang banyak berbeza Kumpulan dan puak-puak (berminat, 1993:220). Birokrasi merupakan import Eropah, alat yang digunakan untuk Labelkan dan kategori orang asli yang selaras dengan terma-terma Eropah.

Tafsiran Eropah pemilikan setelah digantikan tafsiran yang asli daripada kepunyaan tanah, dan oleh itu orang asli telah disesarkan dari kawasan tradisional dan budaya. Kesan-kesan buruk proses penjajahan asli boleh dilihat dalam perlakuan fasa agregat penduduk peringkat prakontak di 314. 500, berbanding dengan tahap terendah 73. 828 (Saggers, 2003:217). Pada tahun 1996, penduduk pribumi yang terdiri daripada 2.1% daripada jumlah penduduk Australia (Saggers, 2003:217). Pemilikan tanah minoriti orang asli adalah jauh lebih rendah berbanding dengan pemilikan tanah yang bukan Bumiputera. Perangkaan perumahan menanggung ini keluar apabila 32.5% orang asli sendiri atau membeli rumah sendiri berbanding 72.7% daripada orang-orang bukan Bumiputera (Saggers, 2003:220). Isu pemilikan tanah dan perumahan juga mempunyai kesan untuk orang asli dalam bidang kesihatan kerana perkara-perkara seperti over-crowding. Ditunjukkan apabila jangka hayat lelaki Bumiputera berbanding dengan bukan Bumiputera hayat 75 tahun (Saggers, 2003:220) 57.

Sejak kerajaan Whitlam telah menukar polisi terhadap orang-orang asli Australia dan tanggapan Whiteness yang sebelum ini telah ditakrifkan seorang ‘Australia’ (Anderson, 2002:244). Perubahan dasar ini dari asimilasi ke dalam budaya arus perdana Eropah kepada penentuan nasib sendiri dan Self-pengurusan hal-ehwal orang asli (Saggers, 203: 218-9). Perubahan ini dalam polisi memulakan anjakan dalam pemikiran ke arah pembangunan gelaran asli.

Gelaran asli penduduk asli di Australia memberi hak untuk membuat tuntutan atas tanah sekali terdapat sendiri. Ini adalah percubaan untuk memelihara warisan budaya mereka, menentang penyerahan jumlah kepada hegemoni budaya Eropah melalui sambungan yang asli dengan tanah mereka. “Penghakiman Mabo” yang kes mercu tanda pembangunan gelaran asli, terbalik fiksyen hukum Terra nullius (Saggers, 203:215). Tetapi telah berlanjutan konflik bentuk pemilikan. Untuk menggambarkan masalah Barat Australia adalah kawasan 2, 527, 620 square kilometer, hanya 35% Tanah kosong crown, 38% itu adalah pajakan pastoral bersama-sama dengan banyak kegunaan tanah (Manson, 1997:823). Hasilnya hanya sebahagian daripada tanah yang mungkin terdapat tuntutan kerana hegemoni budaya di Eropah yang meletakkan nilai ekonomi arus perdana dan Tafsiran pemilikan ke atas nilai-nilai dan norma-norma budaya yang asli.

Kemunculan kepelbagaian budayanya dalam masyarakat Australia telah telah dikritik sebagai asasnya monoculture kerana sifat British asas masyarakat disamping (Jamrozik, Boland, Urquhart, 1995: 110 – 1). Ini termasuk dalam arus perdana berhubung dengan Koperasi Australia yang merupakan satu ungkapan daripada hegemoni budaya. Norma budaya arus Perdana Malaysia ini hegemonic telah ditindas norma-norma budaya yang asli dan dikenakan ke atas penduduk asli, berpusat sekitar isu tanah dan hak milik sendiri. Ini dapat diperhatikan melalui petunjuk sosial, khususnya perumahan dan pemilikan tanah yang mempunyai aliran kesan seperti yang ditonjolkan dengan Statistik Kesihatan. Pengenalan tajuk asli telah melakukan sedikit untuk mengubah keadaan ini kerana norma-norma Eropah masih dipegang oleh arus Perdana Malaysia untuk menjadi lebih bernilai daripada norma-norma orang asli dan amalan-amalan kebudayaan.

Bibliografi.

Anderson, W. (2002), penanaman Whiteness, Melbourne university press, Australia.

Ganguly-Scrase, R (2003), “mencari perubahan: Karl Marx”, disunting Jureidini, R dan Poole, M. sosiologi Australia sambungan, (3rd ed), Allen & Unwin, sarang burung gagak.

Gramsci, A. (1988), “Hegemoni, hubungan tentera, Bloc sejarah”, disunting oleh Forgacs, D. Gramsci pembaca, Lawrence yang terhad Wishart, Great Britain.

Jamrozik, A. Boland, C. Urquhart, R. (1995), perubahan sosial dan perubahan di Australia, akhbar Universiti Cambridge, Hong Kong.

Keen, I. (1993), “Orang asli dan penduduk Pulau dalam masyarakat Australia”, disunting Najman, M. J. dan Barat, sosiologi J. S. Persatuan Australia, (2nd ed), lukisan pendidikan Australia, Hong Kong

Manson, A. (1997), “Hak-hak orang asli pada tanah sekali sebahagian daripada kuasa lama pemerintahan Mahkota”, Antarabangsa & perbandingan perundangan setiap suku tahun, Oktober, Jilid 46, Kementerian 812-830.

Saggers, S. (2003), “Pribumi Australia”, disunting Jureidini, R dan Poole, M. sosiologi Australia sambungan, (3rd ed), Allen & Unwin, sarang burung gagak.

Yarwood A. T. Knowling, M. J. (1982), hubungan kaum di Malaysia: sejarah, Methuen Australia, Singapura.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *