Had pemikiran perubatan barat

Had pemikiran perubatan barat

Kepercayaan saintifik berehat tidak hanya pada fakta-fakta, tetapi paradigma — luas pemandangan bagaimana fakta-fakta berkaitan yang dianjurkan. Perbezaan pendapat antara Kumpulan-Kumpulan penyelidik akan sekurang-kurangnya sebahagiannya mencerminkan paradigma Sains yang berbeza menggunakan setiap Kumpulan.

Pemahaman ini boleh menyediakan beberapa wawasan ke dalam konflik berterusan antara penyelidik kuantitatif dan kualitatif, penyelidik kejururawatan dan perubatan, penyelidik Barat dan Timur dan penyelidik perubatan konvensional dan alternatif. Anggapan umum, namun seolah-olah hampir tidak kelihatan, adalah bahawa “pakar” perubatan konvensional adalah berhak dan layak untuk menghukum atas merit saintifik dan terapi terapi alternatif. Walau bagaimanapun, memandangkan paradigma sistem adalah begitu berbeza, mereka benar-benar tidak layak. Seperti penggunaan terapi ini
diri mereka sendiri, memahami ubat-ubatan Alternatif daripada perspektif penyelidikan memerlukan adunan pelbagai teknik dan sudut pandangan.

Penyelidikan particulate-berketentuan atau kuantitatif, merupakan prinsip-prinsip kaedah saintifik Barat, termasuk menggubal dan menguji hipotesis dan kemudian menolak atau menerima hipotesis. Setiap soalan akan dikurangkan ke bahagian terkecil yang boleh didapati. Keputusan boleh direplikasi dan pada amnya. Hasil yang boleh diramalkan dan dikawal. Berketentuan particulate penyelidikan dikatakan objektif yang di
pemerhati adalah berasingan dari orang-orang yang sedang diperhatikan. Bahagian lain pada paradigma objektif ini adalah bahawa semua maklumat yang boleh diperolehi dari data yang boleh diukur secara fizikal. Kajian jenis ini telah amat berkesan untuk mengasingkan faktor-faktor yang menyebabkan penyakit dan untuk membangunkan penawar. Di sisi lain, ia tidak boleh menjelaskan keseluruhan orang sebagai unit bersepadu.

Integratif interaktif penyelidikan kajian konteks dan makna pembolehubah interaktif sebagai pembolehubah tersebut membentuk corak yang menggambarkan keseluruhan. Penyelidik memerhati, dokumen, menganalisis, dan layak interaktif hubungan pembolehubah. Dalam fizik, ia dipercayai bahawa objektif pengukuran didapati akhirnya tidak. Prinsip ketakpastian Heisenberg menyatakan bahawa Akta memerhati fenomena mengelak pengaruh tingkah laku fenomena yang diperhatikan. Paradigma interaktif integratif merangkumi perpaduan ini pengukuran dan diukur.
Sebahagian yang lain daripada paradigma yang berkaitan dengan kepercayaan bahawa interaksi antara organisma hidup dan persekitaran transaksional, multi-directional, dan sinergi mereka tidak boleh dikurangkan.

Kepercayaan yang menyeluruh bahawa keseluruhan adalah lebih besar daripada jumlah
Bahagian-bahagian tersebut adalah asas kepada paradigma interaktif integratif.
Pendekatan unitari kebelakang penyelidikan merupakan satu anjakan paradigma yang ketara. Satu fenomena yang dilihat sebagai penting, self-organizing unit yang tertanam di satu unit yang lebih besar, self-organizing. Perubahan adalah tak linear dan tidak dapat diramalkan, kerana sistem yang bergerak melalui organisasi dan disorganization. Pengetahuan adalah fungsi kedua-dua pemerhati yang diperhatikan dan terutamanya soal pengiktirafan corak. Ilmu adalah peribadi kerana ia termasuk pemikiran, nilai-nilai, perasaan, pilihan, dan tujuan.

Hanya sebagai pelengkap perubatan konvensional dan alternatif satu sama lain, begitu pelbagai perspektif penyelidikan. Beberapa kajian meneroka corak tentang bagaimana kecil dikenali (interaktif-integratif), manakala kajian lain mengesahkan pengetahuan baru dan meramalkan hasil campur tangan (particulate-berketentuan). Namun kajian lain boleh membantu kita memahami aspek-aspek tersebut sebagai mutuality daripada pertemuan pesakit/penyembuh (unitari kebelakang). Semua paradigma diperlukan untuk pengetahuan yang lebih saintifik.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *