Global HR trend dan cabaran

Global HR trend dan cabaran

Dalam senario sekarang, syarikat-syarikat yang menggunakan sistem sumber manusia yang komprehensif bukan sahaja untuk mengautomasikan tugas-tugas pentadbiran, tetapi juga untuk memanfaatkan nilai pelaburan mereka dalam modal insan.

Syarikat-syarikat besar lebih suka sistem HR berpusat dan global dipasang manakala pertengahan pasaran Syarikat-syarikat yang memilih sistem HR yang dihos. Ini boleh sudi oleh peningkatan penggunaan perkhidmatan dalam talian pekerja, tenaga kerja, penjadualan dan bolt pada komponen untuk melengkapi fungsi sistem teras.

HRD terdiri daripada set lengkap aplikasi untuk menguruskan tenaga kerja. Skop HRD telah berkembang melangkaui fungsi teras seperti rekod kakitangan, manfaat dan gaji kepada pembangunan pekerja, pengambilan pekerja, analisis prestasi Pengurusan dan tenaga kerja.

Kaji selidik baru telah dikenal pasti berikutan pendorong terpenting terhadap trend di HR semalam:
Pengiktirafan nilai pekerja membawa kepada lebih baik penjajaran perniagaan HR
Penggunaan strategi tumpuan-centralization dan globalisasi
Fungsi teras HRD akan mencapai pariti

Peristiwa-peristiwa semasa & cabaran di Global HR:

Seluruh dunia, kegawatan politik, ekonomi dan sosial mengambil tol mereka Syarikat dan profesional HR mereka.
Sebagai contoh; Kejadian seperti serangan pengganas 11 September, 26/11 di India, bencana taufan Katrina disebut berulang kali oleh pekerja-pekerja seluruh dunia. Semua peristiwa-peristiwa ini telah meningkatkan risiko perjalanan seluruh dunia dan juga telah menaikkan isu-isu kepelbagaian ke hadapan. Apa-apa acara dan bencana pasti mempunyai kesan ke atas bahagian hadapan kakitangan.
Ancaman peningkatan dalam keganasan bermakna bahawa ekonomi beberapa telah beralih dana dari penjagaan kesihatan untuk Pertahanan.

Cabaran-cabaran lain termasuklah globalisasi dan Mata Wang devaluations, dengan kesan riak di seluruh Syarikat, ekonomi dan sektor. Pada skala global, terdapat unanimity yang luar biasa, walaupun perbezaan Kebangsaan dan serantau. Selain itu, pengurusan perubahan adalah cabaran Tempahan wajaran. Isu-isu yang mungkin memerlukan perubahan pengurusan mungkin berbeza di kawasan-kawasan yang berbeza, tetapi kecekapan untuk berurusan dengan pengurusan perubahan adalah jelas satu kemahiran umum yang diperlukan bagi sumber manusia hari ini profesional tanpa mengira lokasi.

Antara cabaran yang akan dihuraikan di bawah:

Pengurusan perubahan merupakan satu cabaran yang tertentu bagi kakitangan pengurusan kakitangan, kerana kepakaran ini secara amnya tidak menjadi kawasan tumpuan untuk latihan yang konsisten dan pembangunan profesional HR. Ini juga mungkin menjadi sebab mengapa ia disebut sebagai isu utama sebagai HR terus cuba membantu syarikat-syarikat yang bergerak ke hadapan. Tumpuan latihan untuk dipertingkatkan mungkin diperlukan untuk membangunkan kecekapan tambahan untuk berurusan dengan pengurusan perubahan.

Pembangunan kepimpinan juga membuktikan untuk menjadi satu cabaran besar. Profesional HR terus wrestle memahami cara terbaik untuk menyimpan orang dalam perancangan dan membangunkan pemimpin-pemimpin bagi perancangan penggantian masa depan. Semakin diiktiraf sebagai menjadi rakan strategik perniagaan dalam organisasi mereka, profesional HR dijangka akan menyediakan rangka kerja yang penting, proses, alatan, dan pandangan yang pelbagai diperlukan bagi pemilihan dan pembangunan pemimpin masa depan. Di seluruh dunia pembangunan kepimpinan telah dikenalpasti sebagai satu inisiatif strategik yang kritikal dalam memastikan bahawa pekerja-pekerja yang betul dikekalkan, budaya organisasi menyokong prestasi dalam mencapai kedudukan pasaran, dan Pengurus dilengkapi dengan mengambil peranan kepimpinan pada masa hadapan supaya organisasi yang berdaya maju dalam jangka masa panjang.

Mengukur keberkesanan HR adalah untuk menarik atas tiga fokus baru bagi HR menyerlahkan profesion perlu mengukur keputusan –not hanya dari segi pengurusan transaksi tetapi juga dalam menggerakkan perniagaan. Profesional HR telah dipersoalkan dahulu mengenai kepintaran perniagaan mereka. Menggunakan matrik untuk menentukan keberkesanan adalah permulaan anjakan dari melihat jam di peranan sebagai semata-mata untuk fungsi pentadbiran untuk melihat pasukan layanan sebagai rakan kongsi strategik yang benar dalam organisasi. Malah, Bahagian seterusnya melaporkan bahawa peserta kajian percaya isu masa depan yang kritikal untuk HR akan keberkesanan organisasi – sekali lagi menyokong peranan penting HR ini sebagai rakan kongsi strategik kepada pengurusan.

Oleh itu, profesional HR menghadapi cabaran ekonomi, politik, sosial dan alam sekitar yang sama sebagai profesional perniagaan lain. Kerana peranan profesional HR terus meningkatkan nilai, kemahiran yang lebih praktikal dan tuntutan kepimpinan yang lebih tinggi diletakkan atas individu dalam profesion. Jelas, menguruskan modal insan adalah satu cabaran yang berterusan, terutamanya sebagai peristiwa sosial, politik dan ekonomi mengambil tol mereka dan ditakrifkan oleh yang demikian, strategi mesti terus-menerus menjadi semula untuk menyampaikan peningkatan pulangan atas pelaburan dalam modal insan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *