Disatukan bajet Omnibus penyesuaian Akta

Disatukan bajet Omnibus penyesuaian Akta

Disatukan bajet Omnibus penyesuaian Akta

Disatukan Omnibus bajet penyesuaian Akta telah diperkenalkan pada tahun 1985. Ciri utama insurans Cobra adalah bahawa pekerja-pekerja yang dilindungi di bawah insurans Kumpulan ini majikan boleh terus kekal sebahagian daripadanya walaupun terdapat perubahan dalam status pekerjaan mereka. Ia adalah sah sehingga 18 bulan selepas individu telah ditamatkan atau terdapat pengurangan dalam waktu bekerja beliau.

Insurans ini dimaksudkan untuk individu, pasangan mereka serta tanggungan mereka. Dalam kes ini, pekerja mendapat Kurang Upaya dalam tempoh dua bulan pertama pelan Cobra, perlindungan beliau akan kekal sah sehingga 29 bulan dan jika pekerja meninggal dunia atau melalui perceraian, maka majikan telah memberi perlindungan ini untuk tempoh tiga tahun akan datang kepada beliau suami/isteri dan tanggungan. Pelan Kesihatan Kumpulan di bawah insurans Cobra adalah rancangan yang bertujuan untuk memberi keuntungan perubatan kakitangan majikan dan tanggungan pekerja juga disediakan di dalam pelan ini. Keuntungan ini akan diberikan sama ada dengan cara insurans atau sumber lain seperti sebuah organisasi penyelenggaraan Kesihatan, pembayaran balik atau Amanah dan sebagainya.

Orang-orang yang boleh mengambil manfaat perlindungan ini boleh termasuk pekerja, isterinya, seseorang pekerja yang telah bersara dan isteri beliau dan anak-anaknya, seorang kanak-kanak yang baru lahir atau kanak-kanak yang sedang dilaksanakan oleh pekerja juga akan datang di bawah kategori waris-waris Cobra. Terdapat peristiwa-peristiwa tertentu yang boleh membatalkan perlindungan individu dan mereka dipanggil sebagai ‘Kelayakan acara’. Antaranya penamatan pekerja bagi salah laku dan penurunan dalam bilangan jam yang pekerja untuk bekerja. Acara yang layak untuk isteri/suami akan mengandungi syarat-syarat ini serta beberapa syarat-syarat seperti perceraian dari pekerja, kematian pekerja atau jika perlindungan pekerja bertukar kepada MediCare.

Keuntungan perubatan yang boleh dimanfaatkan oleh penerima pelan ini adalah:

-Penjagaan daripada doktor

-Apa-apa ubat yang telah ditetapkan oleh doktor

-Penjagaan bagi pesakit apabila dia datang untuk satu pemeriksaan atau Bilakah beliau dimasukkan di hospital

-Lain-lain keperluan perubatan seperti penjagaan gigi atau pemeriksaan mata dan lain-lain
-Pembedahan apa-apa jenis

Orang-orang yang membayar untuk perlindungan Cobra yang biasanya penerima sahaja dan dalam keadaan tidak boleh premium meningkat kepada lebih tinggi daripada 102 peratus daripada harga pelan. Sehingga masa individu bekerja, majikan sepatutnya membayar premium keseluruhan Kumpulan insurans kesihatan, tetapi sebaik sahaja individu tidak lagi bekerja, dia perlu membayar premium pelan insurans.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *