Dalam mod berorientasikan eksport dan pelaburan membawa ke tidak

Dalam mod berorientasikan eksport dan pelaburan membawa ke tidak

Dalam mod berorientasikan eksport dan pelaburan menuju ke tidak dalam konteks tertentu, mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang mapan merupakan cara yang penting keluar untuk mempercepatkan pengagihan reformasi struktur, peningkatan tahap pendapatan, memperluaskan penggunaan isi rumah yang biasa. Dalam tempoh 30 tahun yang lalu, ekonomi China telah dicapai, tetapi ketidakseimbangan ekonomi yang agak serius, titik sticking besar kekurangan penggunaan domestik, penduduk perbelanjaan penggunaan akhir swasta oleh sebahagian daripada KDNK pada permulaan reformasi dan membuka sehingga 45% kepada 35% di tahun-tahun kebelakangan, manakala negara-negara maju umumnya di lebih daripada 70%, negara-negara yang bersaiz sederhana adalah 60%.

Keputusan tentang penggunaan, pengeluaran dan penggunaan keputusan, kekurangan pengguna China punca bukanlah orang biasa yang tidak mempunyai wang untuk dibelanjakan, tetapi pendapatan boleh guna tidak mencukupi, dan pengagihan pendapatan negara mempunyai hubungan langsung antara ketidakseimbangan serius. Pengagihan pendapatan negara, sumber-sumber untuk meningkatkan kelajuan yang terlalu cenderung kepada kerajaan dan perusahaan, isi rumah dan individu, dan kerajaan tempatan mengurangkan syer yang relatif. Chinese Academy of social sciences-baru ini mengeluarkan laporan Cina dasar kewangan 2009/2010 “, 2009 di bukaan penuh kerajaan Cina hasil nisbah KDNK mencapai 32.2%, lebih tinggi daripada di negara-negara membangun yang banyak, dan Eropah dan Amerika Syarikat dan negara-negara maju yang lain Replica Watches untuk membandingkan tidak terlalu rendah. Dalam satu tangan, hasil Kerajaan kepada pertumbuhan pesat pendapatan dan pertumbuhan hasil perniagaan penyemperitan ruang, membuat penduduk menghabiskan tenaga dan keupayaan untuk jatuh dalam pelaburan swasta, di sisi lain, bayaran Pindahan kerajaan dan perbelanjaan keselamatan sosial lag dan membawa kepada menurun kecenderungan penggunaan, kecenderungan untuk bangkit. Permintaan dalam negeri adalah tidak mencukupi untuk memaksa kerajaan untuk sentiasa meningkatkan pelaburan awam untuk merangsang ekonomi, tetapi juga menjadikan kebergantungan ekonomi kita kepada perdagangan luar negeri, perlu lebih lebihan dagangan kepada pemacu pertumbuhan ekonomi; perdagangan luar negeri dan pelaburan yang bergantung kepada kerajaan untuk memperkukuh dan mempergiatkan ketidakseimbangan struktur ekonomi dan pendapatan yang kecewa, ia adalah sebuah vicious circle.

“Dua belas lima” tempoh, dalam mod berorientasikan eksport dan pelaburan yang membawa kepada tidak dalam konteks tertentu, mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang mapan merupakan cara yang penting keluar untuk mempercepatkan pengagihan reformasi struktur, peningkatan tahap pendapatan, memperluaskan penggunaan isi rumah yang biasa. Jika anda membuat satu kejayaan besar bagi tempoh 10 tahun atau lebih, pengambilan kadar dari semasa 35% kepada 50% – 55% daripada kadar perbelanjaan penggunaan akhir swasta akan meningkat daripada kurang daripada 50% hingga 60% – 65%, membenarkan pengguna untuk menjadi ekonomi dalaman. Pertama, semua peringkat kerajaan dalam pembangunan konsep, anda perlu menetapkan matlamat pembangunan “pertumbuhan ekonomi” ditukar kepada “pertumbuhan pendapatan”, tahap pendapatan isi rumah meningkat sebagai penilaian pencapaian penting, perubahan mudah petunjuk KDNK pengukur status.

Kedua, untuk mempercepatkan pembaharuan dalam sistem cukai. Pada masa ini, pendapat awam terbesar ialah tranmutasi cukai pendapatan peribadi ke dalam “pengundian cukai”, Makan gaji dibayar sebahagian cukai, dan mereka yang berpendapatan tinggi yang benar, sebagai sumber pendapatan bagi kompleks, cukai koleksi, ia boleh ditolak cukai mengelakkan atau mudah. Hari ini, untuk menyelesaikan atau mengurangkan konflik pendapatan pengagihan jam tangan palsu di China, pembaharuan cukai yang telah tidak lagi dan lagi. Ketara di samping peningkatan dalam ambang cukai pendapatan, tetapi juga dalam sistem cukai direka untuk Kemaskini penuh, pengelasan semasa cukai pendapatan kepada sistem cukai bersepadu Antarabangsa popular, manakala pada masa yang sama meningkatkan kutipan cukai.

Ketiga, peningkatan dalam peruntukan awal sebanyak usaha-usaha pembaharuan. Utama perlu mengambil langkah-langkah berikut: memperkukuh bangunan kesatuan sekerja Enterprise, dan aktif dalam mempromosikan upah pekerja dalam rundingan secara kolektif; penubuhan mekanisme pertumbuhan gaji pekerja biasa; secara sistematik meningkatkan standard gaji minimum, mengambil langkah-langkah yang berkesan untuk menyekat monopolies berpendapatan tinggi; mengurangkan cukai insentif, kecil dan perusahaan sederhana menyediakan mereka menaikkan gaji pekerja, dan lain-lain. Keempat, kerana tidak lama lagi mungkin peningkatan piawaian keselamatan sosial negara, memberi perlindungan keselamatan sosial untuk memastikan bahawa Kesihatan, pendidikan, pencen, dan lain-lain membiarkan orang-orang yang mendapat tidur malam yang baik. Selain daripada luar, lebih bersungguh-sungguh menggalakkan pembinaan sistem keselamatan sosial luar bandar, Bandar-bandar keselamatan sosial jam tangan Rolex sistem berorientasikan pekerja asing, anda harus mempertimbangkan dalam sistem keselamatan sosial yang ditubuhkan khusus untuk orang-orang yang berpendapatan rendah, terutamanya dana pendidikan luar bandar yang miskin untuk menyokong kanak-kanak berpendapatan rendah meningkatkan kualiti modal insan, mengelakkan penghantaran pemakanan kemiskinan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *