Contoh soalan kertas peperiksaan Smu Mba

Contoh soalan kertas peperiksaan Smu Mba

Sikkim Manipal University menyediakan kursus MBA bersama-sama juga dengan kesihatan dan perubatan. Ia mempunyai jarak kursus Sarjana Pentadbiran Perniagaan. Tahun ini SMU telah diumumkan bahawa penandaan negatif tidak akan mempertimbangkan untuk jawapan yang salah.

Dalam peperiksaan jarak kursus tiada adalah objektif jenis soalan-soalan untuk menyelesaikan. Soalan pilihan pelbagai (MCQs), setiap soalan mempunyai jawapan yang hanya betul. Pelajar harus mempunyai darkening kalangan sesuai.

Terdapat tiga jenis soalan dalam SMU MBA-A, B dan C. jenis soalan mempunyai satu mark, jenis B Soalan mempunyai 2 markah dan soalan jenis C mempunyai 4 markah. Terdapat beberapa soalan-soalan contoh:

Soalan jenis “A” yang mengandungi 1 mark:

1.—adalah tulang belakang setiap perniagaan.
A) pemasaran B) Pengurusan
C) ekonomi D) kewangan

Soalan jenis “B” yang mengandungi 2 markah:

1. Turutan betul proses belanjawan modal adalah
a) pelaksanaan projek
b) projek penilaian
c) projek penjanaan
d) pilihan projek
A) c, b, d, yang
B) b, c, d,
C) c, b, d,
D) a, b d, c

Jenis soalan “C” yang mengandungi 4 markah:

1. Perlawanan set saya dengan set II
Saya menetapkan
1) Cadangan pelaburan saling eksklusif
2) Cadangan pelaburan tanggungan luarjangka
3) Cadangan pelaburan Pengarah Bebas
4) Penggantian
Set II
a) melaksanakan tugas-tugas yang berbeza dalam organisasi
b) mewakili kaedah alternatif dalam melakukan pekerjaan yang sama
c) menggantikan peralatan lama & kuno
d) bergantung pada penerimaan orang lain
A) (1-c) (2-d) (3-c) (4 a)
B) (1-b) (2-d) (3-a) (4 c)
C) (1-d) (2-b) (3-c) (4 a)
D) (1-b) (2-d) (3 – c) (4 a)

Ini adalah soalan-soalan contoh. Terdapat 40 soalan jenis “A”. Dalam jenis “B” Tiada akan 20 soalan dan jenis “C” Tiada akan 15 soalan. Jumlah soalan adalah 75 seperti contoh soalan dalam peperiksaan SMU MBA. Pelajar perlu mendapat minimum 40% dalam setiap kertas.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *