Borang tuntutan perubatan

Borang tuntutan perubatan

Apakah tuntutan perubatan? Tuntutan perubatan adalah Rang undang-undang bagi perkhidmatan yang disediakan oleh pembekal penjagaan kesihatan, dikemukakan kepada syarikat insurans bagi pembayaran. Tuntutan yang dibuat oleh seseorang atau pihaknya oleh hospital, ini akan meliputi hanya perbelanjaan yang jatuh di bawah parameter polisi yang dipilih. Begitu teliti penyelidikan mesti dilakukan semasa memilih dasar.

Terdapat pelbagai jenis borang tuntutan perubatan. Sebahagian daripada mereka memerlukan satu interaksi secara langsung antara anda dan ejen insurans, manakala lain-lain akan diarahkan secara terus melalui hospital. Bagi borang-borang tersebut, yang memerlukan pihak menuntut untuk mengisi semua butir-butir dalam borang tuntutan perubatan, terdapat aspek-aspek tertentu yang perlu disimpan dalam minda. Borang tuntutan perubatan yang memerlukan cara maklumat yang banyak dan ia adalah penting bahawa mereka akan mengisi dengan penuh perhatian. Salah masuk atau penyertaan yang hilang boleh kos keseluruhan tuntutan ditolak.

Borang tuntutan perubatan meminta butir-butir seperti nama, umur, jantina, nombor akaun bank, status perkahwinan, tempat kerja, jenis penyakit, meninggalkan jumlah hari yang dipohon. Selain itu, tarikh kemasukan ke hospital dan tarikh pelepasan dan jumlah yang dicaj untuk Perkhidmatan juga diminta.

Terdapat pelbagai jenis borang tuntutan perubatan. Sebahagian daripada mereka adalah baki ke hadapan Bill, borang 1500, yang jika tidak dipanggil HCFA dan UB-04. Masing-masing mempunyai kaedah yang berbeza untuk membayar Pemberi Perkhidmatan.

Baki ke hadapan bil adalah bil mudah dihantar oleh pembekal perubatan kepada pesakit untuk perkhidmatan yang diberikan. Ini tidak termasuk butir-butir perlu yang dikehendaki oleh agen insurans. Borang tuntutan perubatan yang paling biasa digunakan adalah 1500 borang atau HCFA. Ini adalah format standard. Ini sama ada dikemukakan kepada agensi insurans, jika perkhidmatan perubatan yang disediakan adalah kontrak yang sama. Sebaliknya, pesakit dapat membayar untuk Perkhidmatan tersebut pada mulanya dan ini perubatan tuntutan borang boleh dihantar kepada ejen insurans untuk bayaran balik. Jenis lain-lain borang tuntutan perubatan adalah UB-04, yang juga berfungsi seperti HCFA di.

Kebanyakan tuntutan insurans memerlukan borang tuntutan perubatan yang standard. Ini adalah kerana tuntutan perubatan akan diproses menggunakan kod unik. Setelah suatu tuntutan dikemukakan, sistem mengimbas tuntutan menggunakan maklumat pesakit dan kod yang unik dan proses tuntutan berdasarkan pelan yang dipilih.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *