Belajar Cari rekod perkahwinan Ohio yang memenuhi keperluan sekarang

Belajar Cari rekod perkahwinan Ohio yang memenuhi keperluan sekarang

Antara lain, rekod perkahwinan Ohio adalah satu fail penting yang boleh diperolehi di Biro daripada Perangkaan penting daripada Ohio Jabatan Kesihatan. Sama seperti lain-lain akaun bagi kelahiran, kematian, perceraian, dan banyak lagi, rekod ini boleh diadakan hanya dengan bayaran yang minima. Caj-caj yang hadir boleh dibayar melalui cek, kiriman wang atau cek peribadi kepada Bendahari Ohio. Pemohon perlu mengambil perhatian, Walau bagaimanapun, yang menunggu tempoh masa mungkin dijalankan selama 10-12 minggu sebelum mendapat memegang data yang diminta.

Dalam mencari rekod penting yang dikehendaki, ia adalah penting bahawa requester yang tahu tarikh dan tempat acara. Jika tidak, permohonan hendaklah dikemukakan untuk carian fail dan rekod Pejabat Perangkaan penting Negeri. Yuran Cari tertentu setiap nama adalah biasanya disebabkan oleh, merangkumi carian 10 tahun. Yuran yang diperlukan mesti dibayar terlebih dahulu dan orang yang meminta fail akan diberitahu tentang keputusan selepas proses selesai.

Diingatkan, Walau bagaimanapun, Jabatan tersebut hanya boleh menghasilkan ABSTRAK perkahwinan-perkahwinan yang berlangsung di Ohio bertarikh kembali pada 7 September 1949 hingga kini. Sisi undang-undang bercakap, ABSTRAK akan hanya ringkas borang yang menghitung butir-butir asas yang dinyatakan dalam lesen perkahwinan asal. Ia tidak berkaitan menjadi lesen perkahwinan asal kerana pejabat tidak menanggung apa-apa data. Untuk memperoleh satu salinan fail tersebut, anda boleh menghubungi County Probet mahkamah di mana ia disediakan.

Untuk ambil perhatian bahawa dokumen-dokumen mengenai upacara perkahwinan adalah salah satu rekod awam yang paling kerap dan paling mudah untuk mencari di rantau ini. Penekanan untuk memperolehi rekod-rekod ini telah amat diseru oleh kerajaan. Memandangkan bahawa sebab-sebab anda adalah undang-undang, salinan boleh diperolehi tanpa sebarang. Pelbagai individu juga boleh mempunyai satu salinan tanpa sebarang caj di agensi-agensi kerajaan yang diberi kuasa Kerajaan.

Berdasarkan statistik tempahan, bilangan Ohioans sudah mencecah sehingga lebih 11 juta. Dalam satu cara atau lain, mengetahui kuantiti tersebut akan mengingatkan anda tentang kesukaran dan prosedur yang panjang yang anda mungkin perlu melalui sebelum mendapat data yang anda perlukan di pracetak Negeri. Untuk lebih mudah dan cepat cara yang dijamin, ia adalah satu langkah yang bijak untuk mengambil kesempatan daripada pembekal komersil Perkhidmatan tersebut secara online.

Carian rekod perkahwinan percuma rumah sedang dilaksanakan dengan bantuan Internet. Proses ini tidak mengambil banyak usaha, masa dan wang; oleh itu, ianya sudah pasti lebih baik untuk semua orang. Fakta-fakta penting yang boleh diambil daripada rekod ini terdiri daripada butir-butir peribadi pasangan, tempat dan masa perkahwinan, nombor lesen perkahwinan, ibu bapa, saksi, dan pegawai solemnizing. Memilih tapak carian berbayar dalam talian menjamin keputusan yang terbaik pernah.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *