Beberapa perkara perlu dipertimbangkan apabila memilih insurans kesihatan yang baik

Beberapa perkara perlu dipertimbangkan apabila memilih insurans kesihatan yang baik

Dengan begitu banyak pilihan yang berbeza yang ditawarkan apabila anda memeriksa pelan insurans kesihatan adalah sukar untuk mengetahui hanya apa yang perlu mencari apabila anda cuba untuk membeli pelan insurans kesihatan yang baik yang akan memenuhi keperluan anda.

Titik permulaan anda perlu untuk menentukan betul-betul keperluan khusus anda Apakah. Adakah anda, misalnya, memerlukan perlindungan insurans untuk hanya diri sendiri atau Adakah anda mencari satu dasar yang akan melindungi anda dan pasangan anda atau anda sekeluarga? Secara semula jadi ini adalah satu soalan yang agak mudah untuk menjawab tetapi seterusnya sedikit rumit. Betul-betul Apakah keperluan insurans kesihatan anda? Adakah anda dan/atau orang lain yang akan dimasukkan ke dalam polisi insurans kesihatan yang sesuai dan sihat atau terdapat apa-apa keadaan perubatan sedia ada yang perlu dipertimbangkan? Adakah sesiapa mempunyai keperluan perubatan khas atau mereka memerlukan rawatan oleh pakar perubatan atau institusi terutama perubatan tertentu?

Kemudian, anda perlu memahami pilihan yang terbuka kepada anda jika anda ber mengatur perlindungan melalui Skim Kumpulan yang ditubuhkan oleh majikan anda. Dalam contoh ini, pilihan anda akan terhad kepada orang-orang yang disediakan di bawah dasar syarikat menawarkan dan ini boleh atau tidak boleh membuat keputusan anda lebih mudah. Jika anda tidak Cari perlindungan di bawah pelan insurans kesihatan Kumpulan Syarikat maka anda akan perlu mempunyai kefahaman asas tentang perbezaan antara pelan penjagaan terurus dan pelan pampasan.

Polisi insurans kesihatan indemniti yang memberikan anda kebebasan untuk memilih kedua-duanya di mana dan bila anda mendapatkan rawatan perubatan. Darjah kebebasan ini secara amnya akan pada harga tinggi belanja walaupun dalam kebanyakan kes, ini akan menjadi off-perdagangan yang munasabah. Di sisi lain, pelan penjagaan terurus akan banyak yang lebih ketat dan anda perlu dirawat oleh doktor dan kemudahan perubatan dalam rangkaian rancangan penjagaan terurus. Untuk rawatan yang adalah selain apa mungkin secara amnya dikelaskan sebagai rawatan asas yang anda juga secara amnya perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu. Kos di bawah pelan penjagaan terurus adalah kurang daripada yang terdapat di bawah pelan pampasan dan jika anda tidak terutamanya bimbang tentang di mana dan dengan siapa anda rawatan dijalankan atau perlu untuk menyimpan mata rapat pada perbelanjaan perubatan, maka pelan penjagaan terurus juga mungkin pilihan yang baik untuk anda. Ini sudah tentu memberi perbandingan yang sangat sederhana dan anda perlu menyiasat ini dengan lebih terperinci bergantung kepada keadaan tertentu anda sendiri.

Setelah diputuskan jenis polisi yang anda mahu, soalan seterusnya adalah bagaimana anda pergi tentang memilih syarikat insurans yang betul-betul. Terdapat sebilangan besar syarikat-syarikat yang menjual pelan-pelan insurans kesihatan pada masa kini dari firma-firma bebas yang agak kecil kepada gergasi korporat yang terkenal. Seperti dengan mana-mana pembelian utama, dan kini Kesihatan insurans tentu jatuh ke dalam golongan ini, anda perlu melakukan kerja rumah anda sebelum anda membuat pilihan akhir.

Satu titik permulaan yang baik mungkin untuk meminta kawan-kawan dan rakan-rakan atau mungkin doktor keluarga anda sendiri. Internet juga boleh memberikan anda dengan banyak maklumat mengenai pelbagai syarikat insurans kesihatan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *