Bagaimana menggunakan alat-alat tanpa lemak boleh mengurangkan kos dalam industri penjagaan kesihatan.

Bagaimana menggunakan alat-alat tanpa lemak boleh mengurangkan kos dalam industri penjagaan kesihatan.

Terdapat banyak bercakap selama ini tentang faedah melaksanakan prinsip-prinsip dari sistem pengeluaran Toyota ke dalam sistem perniagaan.

Walau bagaimanapun, industri penjagaan kesihatan kini sedang melaksanakan prinsip-prinsip sama tanpa lemak yang dibangunkan dalam sektor pembuatan. Kerana menggunakan prinsip-prinsip yang kurus, mereka akan meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada pesakit. Kenapa ini begitu penting?

Ia adalah penting kerana semua orang yang membayar untuk insurans kesihatan membelanjakan lebih berbanding sebelum ini. Premium ini akan mendaki lebih cepat daripada pendapatan peribadi yang Amerika Syarikat membayar wang yang lebih banyak per kapita kesihatan daripada mana-mana OECD lain membangunkan negara. Hampir semua negara-negara OECD telah melihat peningkatan penjagaan kesihatan mereka yang berbelanja sebagai peratusan mereka dalam Negeri Kasar (KDNK). Menurut data yang disusun oleh pertubuhan kerjasama ekonomi dan pembangunan (OECD) dalam bahagian KDNK Amerika Syarikat dikhaskan untuk penjagaan kesihatan bertambah daripada 8.8% daripada KDNK pada tahun 1980 kepada 15.2% daripada KDNK pada tahun 2003.

Pejabat bajet Kongres Amerika Syarikat (CBO) anggaran peratusan KDNK yang dibelanjakan ke atas penjagaan kesihatan menjadi kira-kira 16% pada tahun 2009 iaitu kira-kira $1.3 trilion. Ini adalah satu peningkatan yang besar berbanding kepada $75 bilion dibelanjakan untuk penjagaan kesihatan pada tahun 1971. Pejabat bajet Kongres (CBO) menganggarkan bahawa peratus ini akan berganda dalam tempoh 25 tahun kepada 31% daripada KDNK. Ini akan menjadi satu stranglehold ekonomi AS kerana sektor swasta akan dijangka untuk kaki Rang undang-undang, manakala perbelanjaan penjagaan kesihatan terus berkembang lebih cepat daripada pendapatan peribadi. Pada tahun 2009 AS pengguna telah membelanjakan purata $7,290 satu orang berbanding dengan $2,964 setiap orang dalam semua negara OECD yang lain. Data ini menunjukkan perbezaan antara kos yang lebih tinggi berbanding kualiti penjagaan kesihatan di Amerika Syarikat berbanding apa yang negara-negara OECD yang lain membayar untuk apa yang kelihatan untuk perkhidmatan yang lebih berkualiti. Apa yang boleh dilakukan untuk membantu mengurangkan kesan daripada masalah ini?

Langkah pertama mengajar kesihatan pekerja mengenai prinsip-prinsip tanpa lemak dan bagaimana untuk mengenal pasti bahan buangan di persekitaran kerja mereka. Mereka untuk membuat hubungan antara sisa dan peningkatan kos adalah sangat penting. Semua orang perlu faham bahawa penyingkiran nilai ditambah aktiviti (sisa) akan meningkatkan kepuasan pesakit, sambil mengurangkan kos dan meningkatkan keuntungan.

Langkah kedua adalah pelaksanaan nilai aliran pemetaan untuk mengenal pasti peluang-peluang untuk peningkatan dalam kemudahan penjagaan kesihatan. Latihan bagaimana untuk menggunakan VSM akan mendapat semua orang untuk memberi tumpuan kepada perkara yang sama dan membolehkan mereka untuk membangunkan Bahasa biasa amalan tanpa lemak.

Langkah ketiga adalah untuk mengajar setiap pekerja dalam satu kemudahan penjagaan kesihatan menjadi penyelesai masalah. Memahami dan menggunakan penyelesaian model dari A3 dalam masalah 8 langkah memproses menggunakan PDCA (Pelan, Do, Check, Akta) atau PDSA (Pelan, Do, kajian, Akta) membantu mereka untuk mencari dan membuang punca masalah.
Berikutan langkah-langkah mudah yang 3 boleh memulakan mana-mana organisasi penjagaan kesihatan di jalan raya untuk menghapuskan sisa untuk memberi penjagaan pesakit yang lebih baik, sambil mengurangkan kos dan meningkatkan keuntungan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *