Asas perkataan dan frasa yang digunakan dalam insurans kesihatan

Asas perkataan dan frasa yang digunakan dalam insurans kesihatan

Syarat-syarat asas yang digunakan dalam insurans perubatan melibatkan perkara-perkara berikut: klasifikasi, insurans boleh ditolak, copayment, maksimum poket dan juga coinsurance.

Terdapat pelbagai syarikat-syarikat membawa insurans kesihatan hari ini menawarkan individu dengan apa yang kelihatan terbaik untuk mereka. Mereka benar-benar adalah sempurna bagi kita dan berguna, terutamanya jika kesihatan kita mula gagal. Walau bagaimanapun, dengan terma-terma dan syarat-syarat yang mereka telah, jika anda tidak faham penerangan di belakang mereka, anda mungkin akan membayar lebih daripada apa yang anda perlu. Check out artikel ini untuk mengetahui beberapa kata-kata umum dan frasa dalam polisi-polisi insurans perubatan.

Klasifikasi

Terdapat 2 klasifikasi insurans kesihatan. Ini adalah tradisi penjagaan kesihatan dan penjagaan terurus. Dalam penjagaan kesihatan tradisional, anda boleh membuat keputusan pada mana-mana penyedia perkhidmatan, seperti pusat perubatan dan doktor perubatan untuk menawarkan anda perkhidmatan kesihatan yang anda mahu. Di sisi lain, penjagaan terurus termasuk rangkaian pembekal Kesihatan, termasuk pakar-pakar perubatan dan pusat-pusat perubatan. Firma-firma perubatan ini menyediakan satu kontrak untuk menyediakan perkhidmatan mereka kepada pesakit-pesakit mereka yang sedang rakan-rakan polisi insurans khusus untuk duit. Oleh itu, syarikat-syarikat bersekutu perlu memilih perubatan profesional yang merupakan sebahagian daripada rangkaian.

Insurans boleh ditolak

Boleh ditolak adalah lagi perkataan lain dalam perlindungan insurans di mana orang yang Diinsuranskan yang individu adalah wajib untuk menghabiskan wang tunai sebelum apa-apa perlindungan insurans berkuat kuasa. Sebab kenapa agensi-agensi insurans menguatkuasakan deduktibel adalah supaya mereka tidak perlu membayar untuk tuntutan-tuntutan yang kecil. Sesetengah syarikat insurans perubatan, bagaimanapun, tidak mengenakan deduktibel tuntutan yang akan digunakan untuk mengelakkan penyakit. Selain itu, deduktibel direka untuk penjagaan kesihatan tradisional, di mana anda memilih penyedia perkhidmatan perubatan peribadi yang bukan sebahagian daripada insurans ‘ Senarai Semak, adalah selalunya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengurusan kesihatan. Apabila anda telah mencapai jumlah potongan yang ditulis pada pelan insurans anda, maka anda boleh meminta syarikat insurans anda untuk menampung caj-caj yang dibenarkan. Anda boleh berhenti membayar amaun yang boleh ditolak sehingga tahun selepas.

Copayment

Copayment atau copay adalah sejumlah rata bayaran perkhidmatan perubatan, doktor yuran, atau ubat-ubatan, yang dimasukkan ke dalam dasar, dan apa yang anda pelajari. Ini diwajibkan oleh penyedia insurans kesihatan terlebih dahulu supaya terdapat sebuah penempatan yang dikongsi oleh pesakit dan juga keperluan Perbadanan Insurans yang bertujuan untuk penjagaan kesihatan pihak diinsuranskan. Ini juga adalah satu cara bagi syarikat insurans untuk menjimatkan wang, dengan tidak menggalakkan pelanggan-pelanggan mereka dari mencari rawatan perubatan bagi tiap-tiap ditimpa sedikit perubatan yang mereka mungkin mempunyai.

Coinsurance

Coinsurance adalah satu istilah insurans tambahan yang di mana pihak yang dilindungi dan juga agensi insurans, berkongsi bahaya untuk tujuan keperluan kesihatan pihak diinsuranskan. Pelanggan akan membayar peratusan tertentu daripada keperluan perubatan, seperti yang diaturkan dengan penyedia insurans, yang kemudiannya akan menguruskan bayaran perubatan yang lain.

Daripada poket maksimum

Satu lagi istilah dalam insurans kesihatan perubatan adalah dari poket maksimum, di mana ia adalah penting bahawa anda belajar, tetapi tidak sesuatu anda akan ingin telah menulis di dalam pelan insurans anda. Ia adalah kerana, keluar dari saku maksimum menandakan bahawa anda perlu mencapai dan membayar dengan jumlah maksimum yang tertentu, sebelum syarikat insurans anda akan melakukan sesuatu dalam membelanjakan wang segala-galanya.

Terdapat pelbagai istilah dalam pelan-pelan insurans yang anda benar-benar perlu untuk memeriksa dan juga memahami. Jika ada satu frasa yang anda tidak faham, atau tidak yang pasti, ianya perlu anda Jelaskan ini dengan syarikat insurans. Ini adalah supaya segala-galanya adalah jelas, dan anda boleh mempunyai syarikat insurans yang menyediakan anda dengan perkara-perkara yang anda harapkan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *